אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף מא ע"ב

מפני מה נאמרו יותרת ושתי הכליות בפר כהן משיח, ולא נאמרו בפר העלם דבר של ציבור? משל למלך בשר ודם שכעס על אוהבו ומיעט בסרחונו מפני חיבתו – [רש"י מפרש כי הציבור הם "אוהבו" של הקב"ה. אבל מהרש"א מפרש שאוהבו הוא "כהן משיח" וקרבנו מהודר בב' כליות והיותרת] – מהרש"א