לחץ על התמונה כדי לקבל אותה בהגדלהנוה שאנן - חיפה

ילדים מנגנים בנוף עמק בית שאן

עקידת יצחק

חמור בעמידה


רבי פינחס בן יאיר
על חמורו במדבר

רבי פינחס בן יאיר
עם חמורו תחת תאנה

רבי פינחס בן יאיר על חמורו
במורדות ההרים

רבי פינחס בן יאיר וחמורו
תחת תמר במפרץ חיפה

רבי פינחס בן יאיר
בסימטה בירושלים

רחל ויעקב

רחל ויעקב

מרים והנשים

דוד רוקד לפני הארון

דויד מנגן לפני שאול

דויד מקונן על יהונתן

יאן לוטמא לפי רמברנדט

אברם שובר את הפסילים

אברם שובר את הפסילים

העורב ותיבת נח

חמור במנוחה

בלעם והמלאך

המלאך ובלעם

בנות ישראל וים סוף

הרועה המחלל

אברהם והאיל

אברהם והמלאכים

בת פרעה ותיבת משה

רבקה נפגשת עם יצחק

דוד ומיכל

דויד ישן והכנור מעל ראשו

הראם עם דויד הרועה

סולם יעקב

זכור עמלק

הר המוריה והעקידה

הרמן שטרוק מצייר תמונה