לחץ על הציור כדי לראותו בהגדלה


מעבר הירדן

נפילת חומות יריחו

כיבוש העי

שמש בגבעון דום