מגילת הפרחים

ציור מס' 14 - טופח+לוף-מנומר ושפתן-מצוי