מיקום המאמר: 1.חינוך - הגיל הרך 2. תנך מאמרים כלליים, דידקטיקה של הוראת תנך <-- ביצוע ע"י ענת 16.03.06 --> מ"סיפורי תורה" להוראת תורה / יהושע מנחם רוזנברג

מ"סיפורי תורה" להוראת תורה

הוראת תורה בגן הילדים ובכתות א-ב

יהושע מנחם רוזנברג

תכנית הלימודים לגיל הרךתוכן המאמר:
  סיפורי התורה
          הסיפור המקראי - סיפור דידקטי
הסיפור בגן הילדים
      "נוכחות" - שומע פעיל ומעורב
      פעילויות בעקבות סיפורי התורה
      הוראת תורה (בבית הספר)
הסיפור בבית הספר
      ההבדלים בדרך הסיפור
      סיפור בדרך התמורה
      כרטיסי מילים
      פירוש המופשט והמחשתו
      הרחבה בסיפור
קשיים בקריאת הטקסט המקראי
      צורת הטקסט
      קשיים בקריאה טכנית
      תופעות נוספות העלולות לעורר קשיים בקריאה:
      תופעות לשון
      קשיים בהבנת הלשון
      קשיים בהבנת הראליה ועולם המושגים המקראי
      צמצום ותמצות
      בעיית ההתמצאות - מציאת מראי מקום:
      קריאה בכיתה
      קריאת המורה
      הקריאה בקול
      הקריאה השתוקה (הדמומה)
      תיקון שגיאות קריאה
      חזרה ושינון
      עבודה בכתב
      גיוון שיטות ההוראה

מילות מפתח:
גן ילדים, הוראת תורה, סיפורי תורה, סיפורי המקרא

במאמר זה אדון בהוראת התורה בגן הילדים באמצעות סיפורי התורה שהגננת מספרת ובהוראת התורה בכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי (כיתות א-ב), ואנסה להבחין ביניהם.1

סיפורי התורה
סיפורי התורה תופסים מקום מרכזי וחשוב במעשה החינוכי בגן הילדים הממלכתי דתי. למפגש של הילדים עם סיפורי התורה יש ערך רב בשל השפעת הסיפורים על עיצוב אופיים של הילדים בגיל הרך ובשל תרומתם להנחת היסודות לאמונה וליראת ה'.
סיפורי התורה עשויים לסייע לנו להניח גם את היסוד לתחושה של הזדהות לאומית, המשכיות ורציפות הדורות.
התפיסה המוסרית הדתית של התורה, הבאה לידי ביטוי בסיפורי האבות, משפיעה על עיצוב מערכת עמדות וערכים אצל הילדים.
בסיפורי ספר בראשית טמון יסוד לחינוך אדם רגיש, מתחשב, אמין ומאמין, המכיר בחובתו ובמחויבותו לזולתו: למשפחתו, לקהילה ולחברה שעליה הוא נמנה.
באמצעות סיפורי התורה אנו מנסים לסייע ללומדים לגבש את אישיותם היהודית, הדתית לאומית והחינוכית, ולהקנות להם כלים לבניית השקפת עולמם.2
סיפורי התורה הם מקור לחוויה ולהעשרה. דרכם של ילדים לרצות לשמוע את סיפורי התורה שוב ושוב. דרך חוויית הסיפור עשויים הילדים לפתח הזדהות עם האישים שבמקרא ועם מעשיהם.
באמצעות סיפורי התורה בגן אנו מבקשים ליצור אצל הילדים השומעים יחס חיובי אל התורה, יחס של חיבה וכבוד לכתוב בה, לפתח אצלם סקרנות והתעניינות בדברי התורה ורצון לעסוק בה וכמו כן להקנות להם ערכים דתיים, חברתיים, לאומיים וכלל אנושיים.
באמצעות חוויית הסיפור אנו מקווים שתתפתח אצל הילדים אמונה בבורא העולם ומנהיגו, אשר בחר בעם ישראל ונתן לו את תורתו, בחר בארץ ישראל והנחילה לעמו. אנו מצפים שהילדים יגיעו לכלל ההכרה כי ה' משגיח תמיד על כל ברואיו.
סיפור המסופר בלשון ברורה ומובנת לילדים, ומשולבים בו ביטויים מקראיים במינון נכון ובהיגוי נכון - ישיג את מטרתו, ישפיע על הילדים ויעורר אצלם רצון להוסיף ולשמוע. המפגש עם לשון התורה עשוי להעשיר את לשונם של הילדים: הן את לשונם האקטיבית והן את זו הפסיבית. בעתיד - כקוראים עצמאיים - הם ישמחו לקרוא וללמוד את הסיפורים ששמעו מפי הגננת.

הסיפור המקראי - סיפור דידקטי
בזכות האופן שבו נכתבו הסיפורים במקרא אנו עשויים להשיג רבות מן המטרות שהציבה תכנית הלימודים במקרא.
עלילות הסיפורים בספר בראשית 3 בנויות בדרך כלל סביב גיבור ראשי אחד. עלילת הסיפור פשוטה, התיאורים קצרים, מבנה המשפט של הסיפור המקראי הוא פועלי - יש בו פעלים רבים ותארים מעטים. מבנה דינמי זה עשוי לסייע בהמחשת הסיפור לילדים.
רובו של ספר בראשית עוסק במשפחה אחת, נושא המוכר לילדים מתוך ההתנסות האישית שלהם; הילדים מכירים ומסוגלים לקלוט כמה דורות: סבא וסבתא, הורים, אחים ואחיות. הם אולי גם יכולים לדמיין שיהיו להם בעתיד ילדים ונכדים.
סיפורי בראשית הם סיפורי אותה המשפחה. מתוארים בהם מצבים כמו אלה שבהם נתקלים ילדינו: יחסי הורים ובנים, יחסי אחים, קנאת אחים, אחוות אחים, אורחות חיים ועוד. עלילות הסיפורים בספר בראשית, רציפותם וסדרם על פני הזמן יוצרים מארג (קומפלקס) שלם של סיפור: קין והבל, נח ובניו; אברהם, שרה, הגר, יצחק וישמעאל - חיי המשפחה; עשרה ניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו; יצחק, רבקה, יעקב ועשיו; והשיא - סיפורי יוסף ואחיו.
בסיפורים מובעים רגשותיהם של הגיבורים באמצעות מעשים ודיבורים, כגון: צער או שמחה יתירה = בכי, לדוגמה: וַיִּשָּׂא עֵשָו קלו וַיֵּבְךְּ (כ"ז לח) וַיִּפּל עַל צַוְּארֵי בִנְיָמִן אָחִיו וַיֵּבְךְּ וּבִנְיָמִן בָּכָה עַל צַוָּארָיו. וַיְנַשֵּׁק לְכָל אֶחָיו וַיֵּבְךְּ עֲלֵהֶם (מ"ה יד-טו) ; כעס, מצוקה = צעקה, לדוגמה: כִּשְׁמעַ עֵשָו אֶת דִּבְרֵי אָבִיו וַיִּצְעַק צְעָקָה גְּדלָה וּמָרָה עַד מְאד (כ"ז לד) וַתִּרְעַב כָּל אֶרֶץ מִצְרַיִם וַיִּצְעַק הָעָם אֶל פַּרְעה לַלָּחֶם (מ"א נה); אהבה = נשיקה, חיבוק, למשל: וַיַּשְׁכֵּם לָבָן בַּבּקֶר וַיְנַשֵּק לְבָנָיו וְלִבְנותָיו וַיְבָרֶךְ אֶתְהֶם (ל"ב א), וַיְהִי כִשְׁמעַ לָבָן אֶת שֵׁמַע יַעֲקב בֶּן אֲחתו וַיָּרָץ לִקְרָאתו וַיְחַבֶּק לו וַיְנַשֶּׁק לו (כ"ט יג).
צורה זו של הבעת רגשות מקובלת גם אצל הילדים השומעים, לכן הם עשויים "להבין" את הגיבור ולהזדהות אתו על פי דרכם.


הגיבורים המקראיים אינם מוצגים באופן אידיאלי. הם מוצגים כבני אדם, כדמויות אנושיות, ולא כסמלים. לפעמים הם טועים ולעתים נכשלים - בצד המעלות, יש להם גם חולשות. צורת הצגה זו של הדמויות מקרבת את התלמידים אל הגיבורים ששוב אינם דבר נשגב, רחוק ובלתי ניתן לחיקוי. יש בכך גם משום מענה לצרכים הרגשיים של הילדים.

ברוב העלילות מתאים הסיום לציפיות הילדים ולצורך שלהם לראות עולם שלם, שבו הרע נענש -"סוף גנב לתלייה", הצדק מנצח והטוב מקבל שכר. קיימים, אמנם, גם סיפורים שאינם עומדים בציפיות האלה, ומעלים אצל הילדים קשיים רגשיים או ערכיים. לעתים מעלים ילדים, למשל, שאלות על מותם של בעלי חיים, ילדים ותינוקות, תוהים על גירושם של הגר וישמעאל, על עונשו של דור המבול וכיו"ב. יש, כמובן, להתייחס גם לסיפורים אלה תוך עידון או רידוד החוויה.
באמצעות הצגתו של ה"אנטי גיבור" (קין לעומת הבל, ישמעאל לעומת יצחק, עשיו לעומת יעקב) אנו יכולים להשיג אצל התלמידים עידון שפיטה. תמיד יימצאו תלמיד או תלמידה שיהפכו בזכותם של אלה השפוטים בסיפור לחובה. תלמידים יבינו, למשל, את קנאתו של קין בהבל. נאפשר להם להביע את עמדתם, וכך נוכל לדון בנושא: "רחמים מול צדק". באמצעות לימוד תוכחת ה' לקין יוכלו להבין מהו כוחה של תשובה.
באמצעות הסיפורים נוכל להתמודד עם דילמות כגון: כיצד נוהגים במקרה של התנגשות בין ערכים - שלום בין הבריות לעומת אמת, פיקוח נפש מול שקר (בסיפור אברהם ושרה במצרים) וכיו"ב. חשוב להתמודד גם עם סיפורים שאינם עוסקים בטוב לעומת הרע דווקא אלא בין טוב לפחות טוב (כגון: סיפור גירוש הגר).
המסרים השונים, כגון: "שכר ועונש", "השגחה" ודומיהם, אינם מועברים ישירות בדרך של הטפה או של הכרזה, אלא באמצעות הסיפור ובאמצעות תיאור התנהגות הגיבורים.
לדוגמה: ה' ציווה את נח להכניס לתיבה:
מִכּל הַבְּהֵמָה הַטְּהורָה תִּקַּח לְךָ שִׁבְעָה שִׁבְעָה אִישׁ וְאִשְׁתּו וּמִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר לא טְהרָה הִוא שְׁנַיִם אִישׁ וְאִשְׁתּו (ז', ב).
נח מבצע על פי צו ה':
וַיָּבא נחַ וּבָנָיו וְאִשְׁתּו וּנְשֵׁי בָנָיו אִתּו אֶל הַתֵּבָה מִפְּנֵי מֵי הַמַּבּוּל. מִן הַבְּהֵמָה הַטְּהורָה וּמִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר אֵינֶנָּה טְהרָה וּמִן הָעוף וְכל אֲשֶׁר רמֵשׁ עַל הָאֲדָמָה. שְׁנַיִם שְׁנַיִם בָּאוּ אֶל נחַ אֶל הַתֵּבָה זָכָר וּנְקֵבָה כַּאֲשֶׁר צִוָּה אֱ-להִים אֶת נח (ז' ה-ט).
בתלמוד הבבלי מסכת פסחים דף ג ע"א אומר רבי יהושע בן לוי:
"לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי עקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר מִן הַבְּהֵמָה הַטְּהורָה וּמִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר אֵינֶנָּה טְהרָה (בראשית ז' ח)".
התלמידים היודעים שהניגוד לטהור הוא טמא, והרגילים לשימוש הזה בלשון, ישימו לב לכך שהתורה, שדרכה לקצר, האריכה כאן על מנת שלא לכתוב מילה מגונה, ומכאן המסר של שמירת לשון נקייה, הימנעות מניבול פה וכיו"ב.

דוגמה נוספת: לאחר שאברהם נימול, מספרת התורה כי בשעה שה' נראה אליו ראה אברהם:
וְהִנֵּה שְׁלשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו וַיַּרְא וַיָּרָץ לִקְרָאתָם מִפֶּתַח הָאהֶל וַיִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה.
אברהם בקש מהקב"ה "לחכות" לו:
וַיּאמַר ה' אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אַל נָא תַעֲבר מֵעַל עַבְדֶּךָ.
והוא מתפנה להכנסת האורחים:
יֻקַּח נָא מְעַט מַיִם וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם וְהִשָּׁעֲנוּ תַּחַת הָעֵץ. (י"ח א-ד).
מכאן מגיע האמורא רב בתלמוד הבבלי מסכת שבת דף קכז ע"א למסקנה:
"גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה, דכתיב וַיּאמַר ה' אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אַל נָא תַעֲבר וגו' (בראשית י"ח ב). אמר רבי אלעזר: בא וראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם. מדת בשר ודם - אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא אצלך, ואילו בהקדוש ברוך הוא כתיב וַיּאמַר ה' אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ וגו'".
המסר נכתב בעקיפין ולא בצורה ישירה. תוך כדי שמיעת הסיפור מפנימים הלומדים מסרים ערכיים כמו זה. רצוי שהגננת לא תחשוף באופן ישיר את "מוסר ההשכל". המסר הערכי ייבנה באופן פעיל על ידי הילדים עצמם על פי הבנתם, התפתחותם המוסרית, ניסיונם החברתי והמסרים הגלויים והסמויים שהחברה והתרבות הקרובה מעבירים אליהם תדיר. אל כל אלה יצטרף המסר של הסיפור המקראי.

דרך החינוך באמצעות חוויה אמנותית ורגשית ובאמצעות הזדהות עם דמויות הגיבורים, מתאימה במיוחד למבנה נפשם של ילדים בגיל הרך.
החוויה שהתלמידים עוברים במהלך לימוד סיפורי ספר בראשית עשויה לשמש מנוף גם לטיפול בבעיות שלהם עצמם או בדפוסי התנהגותם המצריכים תיקון. סיפורי התורה נותנים לילדים לגיטימציה למחשבות או לרגשות דומים המטרידים אותם, כמו קנאה, כעס או פחד. בזכות הסיפורים הם מבינים טוב יותר את עולמם הפנימי.4

הסיפור בגן הילדים


בגן הילדים שומעים הילדים מפי הגננת את סיפורי התורה (קטעי עלילה בלבד מספר בראשית5 ומהספרים שמות ובמדבר. יש גננות המשלימות את סיפורי משה בתיאור מותו בסוף ספר דברים, בתיאור הכניסה לארץ בתחילת ספר יהושע וכן מוסיפות מבחר סיפורים לפי מעגל השנה: אסתר - בפורים, הולדת שמואל - בהקשר לראש השנה, יונה - ליום הכיפורים ורות לשבועות).
הגננת משתדלת "להחיות" את הסיפור, לספר אותו בצורה חווייתית, תוך כדי דרמטיזציה קולית, הקפדה על הגייה נכונה ועל הנגנה מתאימה של המילים (דיקציה). גיוון בקולה (ללא פתוס מדומה), הבעות פנים מתאימות (מימיקה) והפעלת שפת גוף (ג'סטיקה) משלימים את שהמילים אינן אומרות.6

הגננת מספרת
בלשון המתאימה לילדי הגן המסוים שלה, אך משלבת בסיפור מובאות מן התורה במטרה לחשוף את הילדים ללשון המקרא. היא מצטטת מילים בודדות, צירופי מילים, חלקי פסוקים או פסוקים שלמים, בתנאי שאלה מתאימים לאופן הסיפור ומשתלבים בו, ובלבד שיהיו משמעותיים לילדים.
הגננת בוחרת דברים "חשובים", כאלה המכילים את דברי ה', המעבירים מסר חשוב, או ביטויים שהיא רוצה שיהיו שגורים בפי הילדים. הגננת היא הקובעת מה לספר ומה להשמיט, אילו פסוקים לצטט, בחלקם או במלואם ואילו תכונות אופי באישיותם של הגיבורים תדגיש.
הגננת יכולה לספר לפי הרצף המקראי או להקדים את המאוחר, לשנות או לדלג, להרחיב או לקצר. היא יכולה, למשל, לדלג על "סיפור בתוך סיפור" כמו סיפור יהודה ותמר או סיפור הריונן של בנות לוט. היא בוחרת במסר המרכזי או במסרים הנלווים שבהם תתמקד וקובעת אילו מילות מפתח או מושגים תדגיש במהלך הסיפור. בקביעת מספר המובאות שישולבו בסיפור אחד היא מתחשבת ביכולת הקליטה של הילדים.
הגננת מתחשבת בעובדה שהסיפורים מושמעים לילדים עוד בטרם למדו לקרוא, ולפיכך היא משתדלת, כאמור, להגות נכון את המילים (להקפיד על מלעיל ומלרע, ולבטא כהלכה אותיות, בעיקר א', ה', ע', ח', כ'), כדי למנוע שיבושי משמעות. אין הילדים יכולים להשוות את המסופר עם הכתוב, ולכן האחריות לבחירה ולהגייה מוטלת על הגננת.

כדי להבטיח הבנה טובה של לשון המקרא, מנצלת הגננת מילים משורש אחד המובאות בהטיות שונות, בבניינים שונים או בזמנים שונים, ומוודאת שהילדים מבינים מה משותף להן, קולטים אותן ויודעים להשתמש בהן ולשלב אותן בהקשרים נכונים (גם בתוך משפטים שלהם). מילים קשות מן המובאות מבהירה הגננת על ידי שימוש במילים נרדפות. כך מכירים הילדים לראשונה ניבים ומטבעות לשון מן התורה, מבינים אותם ומפתחים יכולת שימוש בהם לעת מצוא. כאשר הגננת מצטטת פסוק היא קוראת אותו מתוך החומש שבידיה בקול חגיגי יותר מאשר בסיפור רגיל. כך חשים הילדים שזו לשון התורה.

כאמור, הגננת היא זו המספרת. הטקסט אינו מונח לפני הילדים והגננת היא זו המתווכת בין הסיפור המקראי לבין הילדים והיא זו המחזיקה בידיה חומש בשעת הסיפור.

"נוכחות" - שומע פעיל ומעורב
במפגש של ילדים בגיל הרך עם סיפורי התורה יש להדגיש את היסודות הריגושיים שבלמידה, כדי לעורר בהם יחס מיוחד לדמויות ולערכים שהן מייצגות. כדי שהיכרותם עם סיפורי היסוד של תרבות עם ישראל תהיה מלווה במעורבות אישית, עלינו להביא את התלמידים לכלל "נוכחות" באירוע המסופר ולהשתתפות ערנית, רגשית וחווייתית בשיעור.

כאמור, כדי להגביר את עצמת החוויה של התלמידים וכדי להגביר את מעורבותם בלימוד ולעורר בהם עניין, עלינו להפעיל את חושיהם במידה רבה; עלינו לאפשר להם להתבטא לפני הסיפור, (בדיון על הבעיות והנושאים שיוצגו בטקסט) במהלכו (ראו להלן) ובסופו.
הגננת תדון עם תלמידיה במאורעות ובדמויות של הסיפור.

סיפור חי ועשיר עשוי להביא את התלמידים ל"נוכחות" באירוע, וליצור אמפתיה והשתתפות רגשית-חווייתית במסופר. ככל שה"נוכחות" תהיה חזקה יותר, כן תגבר הזדהותם עם הנפשות הפועלות ותגבר הבנתם את הקשרים שבין מעשים לתוצאותיהם, ובהמשך הלימוד - תגבר הבנת גורמים וסיבות.
תוך כדי הסיפור תקשיב הגננת להערותיהם של הילדים ותוכל להנחות אותם ל"חשיבה אלטרנטיבית" באמצעות שאלות כמו: 'מה זה מזכיר לנו?', 'מה היה קורה אילו'? בדרך זו היא תפתח אצלם חשיבה יוצרת ויכולת ביטוי.
גננת היודעת את החשיבות של שיתוף הילדים במהלך הסיפור, מפסיקה אותו מדי פעם כדי לאפשר להם לחשוב, להגיב, לענות או לשאול. היא עשויה לשאול את הילדים שאלה, כאילו דבר כלשהו לא ברור לה, ולאפשר להם להשיב ולהסביר. היא מעוררת את הילדים לחשוב כיצד מרגיש הגיבור. לעתים, חוזרת הגננת על אמירה כלשהי של אחת הדמויות ומצפה לתגובת הילדים.
הגננת שותקת לזמן קצר ומאפשרת לילדים לקלוט את המסופר ולחשוב עליו. עם הזמן, מבינים הילדים שזוהי טכניקה המזמינה תגובה. שתיקה זו מחליפה לעתים את מקום השאלה ומזמינה את הילדים להתייחס לנאמר (בשאלה, בהערה, בהבעת דעה וכד').
לעתים קוטעת הגננת את רצף הסיפור תוך הפעלת הטכניקה של "חיזוי אירועים": היא מפסיקה את סיפורה ושואלת שאלות מעוררות קשב ("מה, לדעתכם, יעשה עכשיו האיש?"; "מה הוא מרגיש עכשיו?" ; "מה אתם מציעים לו לעשות?"). הגננת המספרת מאפשרת לילדים לשער השערות לגבי המשך הסיפור: למה יכול האירוע או הסיפור להתפתח או כיצד יסתיים. תשובות התלמידים ייקשרו אל המשך הסיפור - "הבה ונראה מה באמת קרה".
חשוב שהדיונים, השאלות והתשובות יהיו קצרים, כדי שרצף הסיפור לא ייקטע וסיפור העלילה יישאר שלם.
על הגננת לשמור על רצף המאורעות בסיפורים, גם אם תפיסת הזמן של הילדים עדיין אינה מגובשת. העובדה שמדובר בסדרת סיפורי משפחה תקל עליה במילוי משימה זו.
בדרכים אלה ואחרות באות לידי ביטוי תגובותיהם הרגשיות של הילדים והערכותיהם. הגננת נותנת להם הזדמנות להביע את עצמם בכל דרך שהיא, שכן האזנה פעילה עדיפה על האזנה סבילה.

סיפור נכון תוך שיתוף התלמידים תורם להקניית דרכי חשיבה מגוונות, לפיתוח הדמיון והרגש, לעיצוב עמדות והשקפות חברתיות ולטיפוח תרבות הדיון.

פעילויות בעקבות סיפורי התורה
התורה היא חלק מהותי ובלתי נפרד מחיי הגן, והעיסוק בה צריך להשתלב בסדר היום ובמהלכו. אפשר לעשות זאת בשילוב פעילויות נוספות: ציור, דיון סביב יצירות אמנות, המחזה והצגה, דו-שיח, פנטומימה, טיול ("כחום היום"), בישול ("האדום האדום הזה") ועוד. פעילויות אלה מסייעות לילד ללמוד בקצב שלו ועל פי סגנון הלמידה המתאים לו, לזכור את הפרטים, להבין טוב יותר את הסיפור, להעצים את החוויה ולהגביר את ה"רושם" שהשאיר עליו הסיפור.
יש לאפשר לילדים לעבד, להפנים ולהביע את התרשמותם מהסיפור בכל "שפה" שיבחרו (יצירה, מוזיקה, תנועה, המחזה, הצגה, משחק סוציודרמטי וכיו"ב).

הוראת תורה (בבית הספר)
בכיתות א'-ב' נפגשים הילדים לראשונה פגישה בלתי אמצעית עם הטקסט המקראי. בגן הילדים הם שמעו מפי הגננת, ובדרך כלל בלשונה, את הסיפור המקראי שבו שולבו לעתים גם אגדות חז"ל.
על פי תכנית הלימודים, לומדים הילדים בכיתה א' את סיפור גן העדן, את סיפור נח והמבול, את סיפור מגדל בבל ואת תולדות תרח (סדרות בראשית ונח). סדרות אלה נלמדות בדרך כלל בשליש האחרון של כיתה א', לאחר שהתלמידים סיימו את תהליך לימוד הקריאה, ותוך כדי רכישת מיומנות הקריאה.
בכיתה ב' כבר רכשו התלמידים את מיומנות הקריאה, והם כבר מסוגלים לקרוא בעצמם מן החומש אך בשלב זה קריאתם היא טכנית גרידא. עדיין אין ביכולתם לקרוא ולהבין טקסט מקראי.
התורה היא הטקסט המחייב (המקודש) הראשון שעמו נפגשים הלומדים במסגרת לימודיהם ובאמצעותו הם אמורים לרכוש לעצמם את יסודות האוריינות של לומד מקרא, ואת עיקרי כישוריו של הקורא בתורה: הקריאה המדויקת המקפידה על הניקוד והמטעימה כראוי את המוטעם מלעיל או מלרע, ההגייה הנכונה של האותיות, ההפסקה או החיבור בין המילים בהתאם לטעמים המפסיקים או המחברים.7
בכיתה א', לאחר לימוד הקריאה, מתחיל המפגש ההדרגתי של הילדים עם הכתובים. לדוגמה: בגן הילדים שמעו הילדים את סיפור בריאת העולם רק מפי הגננת. בבית הספר נוספת אל הסיפור קריאת הפסוקים מפי המורה, כשהילדים עוקבים אחר קריאתה בחומש שבידם.
בגן הילדים מתמודדים בעיקר עם התכנים. בבית הספר מתחילה ההתמודדות עם הטקסט.
לעומת גן הילדים, שבו בוחרת הגננת את הסיפורים שתספר, קובעת תכנית הלימודים עיקרון חשוב למחזור הראשון של הוראת התורה בבית הספר, עיקרון הקובע כי "אין מדלגים":
"במחזור הראשון יילמדו כל הפרקים ללא יוצא מן הכלל. ההבדל יבוא לידי ביטוי רק ברמת הלמידה." 8
"ילדים בגיל בית הספר היסודי מזדהים עם גיבורים ולא עם ערכים מופשטים, ולפיכך נקבע כי ספרי החומש ונביאים ראשונים יילמדו ללא דילוגים, וכך יוכל הלומד להתרשם מן הספר בשלמותו, כפי שנמסר לנו על פי המסורה." 9

הסיפור בבית הספר


גם בבית הספר משתמשת המורה בטכניקה של סיפור אלא שהסיפור בבית הספר אינו מטרה בפני עצמה, אלא שלב לקראת עצמאות בלימוד, לקראת מגע ישיר של הלומד עם הכתוב ללא תיווך המורה. המורה משלבת סיפור במקומות שונים ברצף השיעור, בהתאם לתפקידים השונים שהיא מייעדת לו. הסיפור יכול לבוא כגורם הפתיחה לשיעור, כמגרה וכמעורר מוטיבציה לקריאה; לעתים ייפתח השיעור בקישור אל מה שנלמד קודם, ובכך ייווצר - משיעור לשיעור - רצף של סיפור מתמשך לאורך ספר בראשית: מארג של סיפורי משפחה; לעתים יהווה הסיפור הרחבה ממקומות אחרים. כאמור, לסיפור תפקידים רבים ושונים. למשל: סיפור הבא לצורך הכוונה, לשם סילוק קשיי רצף והבנה ולקישור אל הקודם, או סיפור כשיחת הכוונה לקראת העתיד לבוא.

אביא דוגמה קצרה (חלק מסיפור) להמחשת ההבדלים בין הסיפור בגן הילדים לסיפור בבית הספר:

את הדרך שבה הציגו אחי יוסף את הכותנת לאביהם מתאר הכתוב כך:
וַיִּקְחוּ אֶת כְּתנֶת יוסֵף וַיִּשְׁחֲטוּ שְעִיר עִזִּים וַיִּטְבְּלוּ אֶת הַכֻּתּנֶת בַּדָּם. וַיְשַׁלְּחוּ אֶת כְּתנֶת הַפַּסִּים וַיָּבִיאוּ אֶל אֲבִיהֶם וַיּאמְרוּ זאת מָצָאנוּ הַכֶּר נָא הַכְּתנֶת בִּנְךָ הִוא אִם לא. וַיַּכִּירָהּ וַיּאמֶר כְּתנֶת בְּנִי חַיָּה רָעָה אֲכָלָתְהוּ טָרף טרַף יוסֵף. (ל"ז, לא-לג)
נעיין תחילה בפסוקים:
פסוק לב מעורר אצל הקורא קושי: אם האחים שלחו את הכותונת אל אביהם (וַיְשַׁלְּחוּ אֶת כְּתנֶת הַפַּסִּים) מיהו הנושא של חלקו השני של הפסוק (וַיָּבִיאוּ... וַיּאמְרוּ... מָצָאנוּ) האם הכוונה לשליחים? לאחים?
ובפסוק לג אנו יכולים לשאול: כיצד הסיק יעקב ממראה הכותונת הטבולה בדם שבנו נטרף דווקא (חַיָּה רָעָה אֲכָלָתְהוּ טָרף טרַף יוסֵף)? ושמא נרצח או נפל מצוק סלע ונפגע?
רמב"ן מציע לפסוק לב ארבעה פירושים שונים:
1. וַיְשַׁלְּחוּ אֶת כְּתנֶת הַפַּסִּים וַיָּבִיאוּ אֶל אֲבִיהֶם - בצווי.
2. או: ויביאו - השלוחים המביאים, כי שלחו אותה ועודם בדותן, ואמרו: זאת מָצָאנוּ הַכֶּר נָא.
3. או: ששלחוה אל חברון לבית האחד מהן, ובבואם הכניסוה לפני אביהם ואמרו לו: זאת מָצָאנוּ. וכל זה להתנכר בענין, כי אם שתקו היה חושד אותם לאמר: אתם הרגתם אותו, כי ידע קנאתם בו
4. ויש מפרשים: וַיְשַׁלְּחוּ - שתקעו בה השלח לקרעה במקומות רבים כדמות שיני חיות, מלשון בְּשֶׁלַח יַעֲברוּ (איוב ל"ו יב).
על פי הפירוש הראשון: 'בציווי' - הכוונה שהפעולה נקראת על שם המצווה או השולח (כלומר: האחים) ולא על שם השליח המבצע.
כך מפרש אבן עזרא את הפסוק בבראשית פרק מ"ו פסוק כט: וַיֶּאְסר יוסֵף מֶרְכַּבְתּו - על ידי צווי, כמו וַיִּבֶן שְׁלמה אֶת הַבַּיִת (מלכים א ו', יד), וכן בבמדבר כ"ב, כא: וַיַּחֲבשׁ אֶת אֲתנו - בצווי.
לפי פירושו השני של רמב"ן השליחים הם המביאים והם גם האומרים.
לפי הפירוש השלישי וַיְשַׁלְּחוּ הם האחים. וַיָּבִיאוּ - השליחים לבית אחד מהם (לבית אחד מן האחים) והאחים לקחוה מביתו והביאו לאביהם והם אלה שאמרו: זאת מָצָאנוּ הַכֶּר נָא.

ואולם, שלושת הפירושים האלה אינם נותנים מענה לשאלה מדוע נכתב הפועל וַיְשַׁלְּחוּ בבניין פיעל, ולא בבניין קל (פעל) ככל פועלי השליחות.
לשון ש.ל.ח בפיעל משמעה: שחרור, הוצאה לחופשי, מתן רשיון ללכת. וכן: גירש, סילק. (ראו, למשל, רש"י לבראשית פרק ח' פסוק ח - וַיְשַׁלַּח אֶת הַיּונָה מֵאִתּו - וַיְשַׁלַּח - אין זה לשון שליחות אלא לשון שלוח, שלחה ללכת לדרכה( מדוע, אם כן, נכתב כאן הפועל בפיעל?
פירושו הרביעי של רמב"ן משיב גם על שאלה זו: "שתקעו בה השלח (חרב קצרה) לקרעה במקומות רבים כדמות שיני חיות". אין כאן לשון שליחות אלא פועל הנגזר מן השם: שֶׁלַח. האחים הם נושא כל הפעלים.
על פי פירוש זה אנו יכולים להבין גם את תגובתו המיידית של יעקב: חַיָּה רָעָה אֲכָלָתְהוּ טָרף טרַף יוסֵף.

גם רד"ק1 מציע שני פירושים:
1. וַיְשַׁלְּחוּ - שלחוה בידי מקצתם.
ויש מפרשים לשון בְּשֶׁלַח יַעֲברוּ פירושו חרב, כלומר: כרתו כדמות כריתת שיני חיות.

לפי פירושו הראשון השליחים היו חלק מן האחים והם (השליחים - האחים) אמרו: הַכֶּר נָא.

פירושו השני זהה לפירושו הרביעי של רמב"ן.

פירושו הראשון יכול גם להתיישב עם דברי המדרש: "וַיְשַׁלְּחוּ אֶת כְּתנֶת הַפַּסִּים וגו', א"ר יוחנן אמר הקב"ה ליהודה אתה אמרת הַכֶּר נָא חייך שתמר אומרת לך הַכֶּר נָא", ואכן, בהמשך פירושו מצטט רד"ק את דברי ר' יוחנן.

ההבדלים בדרך הסיפור
בגן הילדים חייבת הגננת לבחור בקו הפרשני שבו תלך בסיפורה. לאחר שקבעה את דרך הפירוש היא מכינה את הסיפור. להלן שתי הצעות סיפור: על פי הפירוש השני ועל פי הפירוש הרביעי של רמב"ן.

האחים שחטו שעיר עזים (תיש), לקחו את כתנת הפסים של יוסף וטבלו אותה בדם. צבע הדם של הצאן דומה לדם אדם. למה, לדעתכם, הם עשו כך? הם רצו שאביהם, יעקב, יחשוב שזה הדם של יוסף. ואז לקחו האחים חרב קטנה - שֶׁלַח - ודקרו בה את הכותונת. הם עשו בה חורים חורים כמו נשיכה של חיה. למה? הם רצו שאביהם יחשוב שחיה טרפה את יוסף. כך לא יידע שהם מכרו אותו. הם באו אליו ואמרו: "זאת מָצָאנוּ הַכֶּר נָא הַכְּתנֶת בִּנְךָ הִוא אִם לא." ובאמת הכיר יעקב את הכותונת שהכין לבנו האהוב יוסף ואמר: כְּתנֶת בְּנִי! חַיָּה רָעָה אֲכָלָתְהוּ, טָרף טרַף יוסֵף! האחים שחטו שעיר עזים (תיש), לקחו את כתנת הפסים של יוסף וטבלו אותה בדם. צבע הדם של שעיר עזים דומה לדם של אדם. למה לדעתכם הם עשו כך? הם רצו שאביהם, יעקב, יחשוב שזה הדם של יוסף. את הכותונת הטבולה בדם שלחו ביד שליחים שיביאו אותה אל יעקב ויאמרו: זאת מָצָאנוּ הַכֶּר נָא הַכְּתנֶת בִּנְךָ הִוא אִם לא. ובאמת הכיר יעקב את הכותונת שעשה לבנו האהוב יוסף (מי יכול להזכיר לנו את הסיפור על כתנת הפסים?) ואמר: כְּתנֶת בְּנִי! חַיָּה רָעָה אֲכָלָתְהוּ! טָרף טרַף יוסֵף!


הגננת יכולה, כמובן, לשלב בין הגרסאות. האחים "העבירו את הכותונת בשֶׁלַח" וגם שלחוה ביד מקצתם.

בבית הספר נמצא הטקסט לפני התלמידים. המורה קוראת לתלמידים את הפסוקים והם עוקבים בחומש שבידם:
וַיִּקְחוּ אֶת כְּתנֶת יוסֵף וַיִּשְׁחֲטוּ שְעִיר עִזִּים וַיִּטְבְּלוּ אֶת הַכֻּתּנֶת בַּדָּם. וַיְשַׁלְּחוּ אֶת כְּתנֶת הַפַּסִּים וַיָּבִיאוּ אֶל אֲבִיהֶם וַיּאמְרוּ זאת מָצָאנוּ הַכֶּר נָא הַכְּתנֶת בִּנְךָ הִוא אִם לא.
המורה מבקשת מן התלמידים לספר בלשונם את שקרה. יש להניח שבהבנה הראשונה יבינו התלמידים את התיבה וַיְשַׁלְּחוּ במשמעות של שליחות (רובם אינם מכירים את המילה: שֶׁלַח). הם עשויים לעורר את השאלות: אם האחים שלחו את הכתונת כיצד הביאו אותה אל אביהם? מי היו אלה שאמרו: הַכֶּר נָא הַכְּתנֶת בִּנְךָ הִוא אִם לא? (האחים? השליחים?) אפשר לכוון אותם לפירושו הראשון של רד"ק: שלחוה בידי מקצתם. מי היה עם האחים בדותן? את מי יכולים היו לשלוח? המורה יכולה להגיע עם תלמידיה למסקנה שהאחים בחרו משלחת מתוכם להביא את הכותונת, הטבולה בדם שעיר העזים, אל אביהם. המורה יכולה לשאול: מי, לדעתכם, לא יסכים להיות במשלחת? בעזרת התלמידים יגיעו למסקנה שראובן, אשר ידו לא הייתה במעשה, לא יהיה חבר במשלחת. על מי יטילו האחים להיות ראש המשלחת? מי יהיה הדובר? מי יציג את הכותונת לאבא? יש לשער שיהיו תלמידים שיבחרו במציע ההצעה למכור את יוסף, ביהודה. אם אכן כך יהיה אזי בעתיד, כאשר יגיעו לפרשת יהודה ותמר, תוכל המורה לשלב בקלות את דברי המדרש:
א"ר חמא ברבי חנינא בהַכֶּר בישר לאביו, בהַכֶּר בישרוהו. בהַכֶּר בישר - הַכֶּר נָא הַכְּתנֶת בִּנְךָ הִוא (בראשית ל"ז, לב) בהַכֶּר בישרוהו - הַכֶּר נָא לְמִי (בראשית ל"ח, כה).2
סיפור בדרך התמורה
אחת מאפשרויות הסיפור היא הסיפור ב"דרך התמורה". כלומר: המורה תספר את הסיפור ותשבץ בו מילים וביטויים מן התורה, ובו-זמנית תמיר אותם במילים ובביטויים משפת הדיבור. צורה כזו של סיפור תסייע בהקניית מילות הטקסט וגם בפירושו. כן תשתף המורה את התלמידים באמצעות שאלות, ולפעמים רטוריות, לפעמים שאלות המבקשות מענה, וכן באמצעות הערות שהתלמידים יגיבו עליהן. (דרך כזו מתאימה, כמובן, גם לגן הילדים.)

המורה תביא בחשבון שהסיפורים ידועים לתלמידים, במידה זו או אחרת, כי את מרביתם הם שמעו בגן או בבית מפי הוריהם, או בשיעורי פרשת השבוע בתחילת שנת הלימודים. המורה תשאל את עצמה מהו המשקע שהשאירו הסיפורים שסופרו בגן בזיכרון הילדים, וכשתיגש ללמד את הסיפור מחדש, תקבע לעצמה מהו החידוש החווייתי שתחדש בו. ייתכן שהמורה תיאלץ לתקן טעויות שכבר רווחות אצל התלמידים מה"לימוד" הקודם. למשל: "תהוּ וָבהוּ" - בלגן, אי-סדר.

כרטיסי מילים
המורה תכין מקבץ של כרטיסי מילים, ובהם מילים הטעונות הסבר, ומקבץ נוסף של כרטיסים ובהם פירושי המילים. במהלך הסיפור בעל פה היא תשלוף את הכרטיסים הרלוונטיים ותציג לעיני התלמידים את המילה ופירושה. רצוי לייעד מקום מיוחד על הקיר לכרטיסים אלה, כדי שיהיו לעיני התלמידים לאורך זמן.

בשעה שהיא מספרת, על המורה לפרט את ההכללות ולהכליל את הפרטים בעזרת התלמידים, למשל: הכללה כמו צאן - תבקש המורה מן התלמידים לפרט: כבשים, עזים, אילים, גדיים וכד'; פירוט כמו: פרות, שוורים, חמורים, גמלים - יכלילו הילדים במילה: בָּקָר.

פירוש המופשט והמחשתו
בתחום הפירוט יבוא גם פירוש המופשט והמחשתו. למשל: בהקשר לפסוק "כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס מִפְּנֵיהֶם..." (בראשית ו', יג), יתארו התלמידים מעשים שבהם בא חמס זה לידי ביטוי. או: "וְאַנְשֵׁי סְדם רָעִים וְחַטָּאִים לַה' מְאד" (שם י"ג, יג) - התלמידים יתארו מעשים הכלולים בביטוי: "רָעִים וְחַטָּאִים", או יבהירו את המושג "נחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדרתָיו" (שם, ו', ט).

הרחבה בסיפור
את סיפור התורה רצוי לספר וללמוד תוך כדי הרחבתו. כדי לראות תמונה שלמה ולהבין את הסיפור חשוב להרחיבו. ההרחבה תאפשר לתלמידים ללכת בעקבות הפרשנות הקדומה, המסורתית, ויחד עם זאת לשמור על מידה רבה של יצירתיות בדיאלוג שלהם עם הכתובים ובהבנת משמעותם עבור הלומדים בני תקופתנו.
הכתוב בספר דברים מכנה את התורה בשם שירה: "וְעַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם אֶת הַשִּׁירָה הַזּאת וְלַמְּדָהּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שִׂימָהּ בְּפִיהֶם לְמַעַן תִּהְיֶה לִּי הַשִּׁירָה הַזּאת לְעֵד בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל" (דברים ל"א, יט). על כך העיר הנצי"ב מוולוזין ב"קדמת העמק" - כי התורה "יש בה טבע וסגולת השירה". 3
אחת מתכונות השירה היא ההדחסה. הדחסה היא דרך של ביטוי תמציתי, אמירת תוכן מרובה במילים מועטות וברמיזות שעל הקורא לגלותן.4
ההרחבה היא פעולה הפוכה להדחסה והיא עוסקת בסגירת פערים, במילוי חסרים. ההרחבה יכולה להיעשות בכיוונים אחדים:
• הרחבה בפרטים: קיימת נטייה אצל התלמידים (כפי שנהגו חז"ל במדרש האגדה) לנסות ולזהות אנשים או עצמים עלומים. למשל: איזה עץ היה "עֵץ הַדַּעַת טוב וָרָע" (תאנה?) ; מה היה שמה של אשת נח ("וַאֲחות תּוּבַל קַיִן נַעֲמָה"?); מיהו עבד אברהם שנשלח לחפש אישה (אליעזר?); מי היו נעריו של אברהם שהלכו עם יצחק ועמו לעקדה? ועוד. התלמידים יוכלו לשער השערות, ואם השערותיהם יהיו מבוססות והגיוניות, המורה תקבל אותן תוך כדי אמירה: "יכול להיות שזה כך". למשל, בשעת לימוד הכתוב "וַתֵּלֶךְ לִדְרשׁ אֶת ה'" (בראשית כ"ה, כב) - יבררו התלמידים לעצמם כיצד "דורשים את ה'", אל מי הולכים. יהיו תלמידים שיגידו שהולכים לשאול חכם, רב, או כפי שמעיר רש"י על פי מדרש בראשית רבה: "לבית מדרשו של שם". על פי רשימת הדורות מימי נח ועד ימי האבות וציון שני חייהם, אפשר ללמוד ששם ועבר האריכו ימים עד אחרי אברהם (אברהם נפטר לפניהם), ולפיכך יכולה הייתה רבקה אמנו לדרוש את ה' בבית מדרשו של שם. אחרים יאמרו שהולכים אל הנביא. התלמידים שמעו על אברהם שהיה נביא: וְעַתָּה הָשֵׁב אֵשֶׁת הָאִישׁ כִּי נָבִיא הוּא וְיִתְפַּלֵּל בַּעַדְךָ וֶחְיֵה (בראשית כ', ז), וינסו לשאול את עצמם מי יכול היה להיות נביא בדור של יצחק ורבקה. ההרחבה אינה חופשית ושרירותית. היא חייבת להיות מעוגנת בפרטים המצויים בפרקים קודמים לפרק זה או בפרקים שאחריו ובפירוש נכון של לשון המקרא תוך התחשבות בהקשר.
• הרחבה מתוך "הבנת" הנפשות הפועלות ותחושותיהן. לדוגמה: את הפסוק הראשון של פרשת "לך-לך": וַיּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּולַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ... ניתן להרחיב לנושא שיתפרס על פני שיעור שלם בנושא: הניסיון הראשון של אברהם - למה נגלה ה' דווקא אליו? האם יש לפנינו פקודה או פנייה בלשון רכה: "לֶךְ לְךָ" - לטובתך? ננסה לדייק עם התלמידים: מֵאַרְצְךָ וּמִמּולַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ... (י"ב, א). לאחר שיבינו את המילים ברמה המילולית, ננסה לשים לב לסדר. מבחינה גיאוגרפית הדירוג הפוך: אדם עוזב קודם את משפחתו ורק אחר כך את ארצו. מדוע, אם כן, הדירוג בפסוק אינו כך? התלמידים יגיעו למסקנה שהדירוג המופיע כאן אינו גאוגרפי אלא רגשי, לפי קשיי הפרידה, ומבחינה זו הוא מסודר מן הקל - "אַרְצְךָ" אל הכבד - "מולַדְתְּךָ" ואל הקשה מכול - "בֵּית אָבִיךָ". התלמידים יתארו את תחושותיו של אברהם, הנאלץ לעזוב את בית אביו, להינתק מעברו, מכל המוכר, הקרוב והחביב, וללכת אל מקום בלתי נודע: "אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ" (בראשית י"ב, א). האם היה קשה לאברם להישמע לצו? כאן המקום לאפשר לתלמידים, שהם עולים חדשים שחוו חוויית התנתקות, להביע את עצמם ולתאר את תחושותיהם. דיון כזה מעלה אפשרות להבחין בכתוב ברובדי משמעות רחבים הרבה יותר מאשר כשמספרים את הדברים ללא הרחבה. הוא מעלה את הבנת הסיפור לרמה של "למדך הכתוב" ושל חשיפת ערך האמונה והעמידה בניסיון קשה. הוא גם מגביר את רגישותם של התלמידים לטקסט ולמשמעות של כל תיבה ותיבה בו. כשיגיעו בלימודם אל הניסיון האחרון, ניסיון העקדה, ישימו לב לדמיון הרב בדרכי הסיפור - לריבוי השימוש בתמורה תחבירית: "אֶת בִּנְךָ אֶת יְחִידְךָ אֲשֶׁר אָהַבְתָּ אֶת יִצְחָק" (בראשית כ"ב, ב) (בדיון ינסו התלמידים להבין את פשר הניסוח הזה); לחזרה על לשון הציווי: "לֶךְ לְךָ"; לאי-הידיעה לאן הולכים: אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ - עַל אַחַד הֶהָרִים אֲשֶׁר אמַר אֵלֶיךָ; לזריזות הביצוע: וַיֵּלֶךְ אַבְרָם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלָיו ה' (בראשית י"ב, ד) - וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבּקֶר וַיַּחֲבשׁ אֶת חֲמרו... וַיָּקָם וַיֵּלֶך..." (בראשית כ"ב, ג). בשני המאורעות ניטל על אברהם לוותר על דברים שבשבילו היו חשובים מאוד: בלֶךְ לְךָ - על בית אביו המסמל את עברו ובעקדה על בנו המסמל את עתידו; בשניהם הוא הזדרז לבצע את הציווי. 5
• הרחבה בכיוון של מילוי פערים בכתוב: למשל: מה אמר קין להבל לפני שהרגו? או, למשל, בשעת הוראת הפסוק: "...וַיָּבא אַבְרָהָם לִסְפּד לְשָׂרָה וְלִבְכּתָהּ" (כ"ג, ב), יחברו התלמידים הספד לשרה על סמך כל מה שלמדו עליה עד לאותו שלב בלימוד ("את זוכרת איך הסתכנת ואמרת שאת אחותי" ; "היית מכניסת אורחים. כמה מיהרת ללוש ולאפות עוגות לאורחים" וכו'). כל תלמיד יוסיף נדבך חדש להספד, מבלי לחזור על דברי חברו, והמורה תרשום את ההספד על הלוח. בצד חיבור ההספד הכללי, המשותף, יחבר כל תלמיד בכתב, במחברתו, הספד אישי. מאחר ש"אבני הבניין" כבר יהיו בידיו, תהיה המשימה קלה יותר.

• הרחבה בכיוון של הבנת הסיבות והתוצאות של הנכתב במפורש בכתוב ובכיוון של הערכת הדמויות ומעשיהן.


קשיים בקריאת הטקסט המקראי


כאשר ניגשים התלמידים לקריאת טקסט מקראי הם ניצבים בפני קשיים בתחומים שונים:

צורת הטקסט
קיים שוני טכני בין הטקסט המקראי לטקסטים אחרים שהתלמידים נתקלים בהם:
• סימני הפיסוק במקרא שונים (סימני טעמי המקרא, לצד הניקוד, מכבידים על הקריאה).
• הכתיב המקראי חסר לעומת הכתיב חסר הניקוד (המלא) שאליו הם רגילים.
• הפרקים אינם מחולקים לפסקאות על פי נושאים וסעיפים או על פי יחידות הנושאות משמעות.
• אין כותרות לפיסקות.
• הטקסט כתוב בצפיפות רבה, והעמוד נראה לתלמיד "עמוס" מאוד.6

קשיים בקריאה טכנית
בשעת הקריאה בחומש נתקלים התלמידים בתופעות טכניות שאינן מוכרות להם מקריאת טקסטים אחרים, כגון:
ניקוד לא שגרתי בסופי מילים: "וְכִבְשֻׁהָ" (בראשית א', כח), "וַיִּשְׁתַּחֲוֻ" (מ"ג, כח), "וַתִּהְיֶיןָ מרַת רוּחַ" (כ"ו, לה), "וַתִּכְהֶיןָ" (כ"ז, א), "... וְיַעְזְרֶךָּ ...וִיבָרֲכֶךָּ" (מ"ט, כה), "וַתִּשָּׂא אֶת קלָהּ וַתֵּבְךְּ" (כ"א, טז).
מילים ארוכות או מורכבות: "נְגַעֲנוּךָ... וַנְּשַׁלֵּחֲךָ" (כ"ו, כט), "הִתְמַהְמָהְנוּ" (מ"ג, י), "אַמְתְּחתֵיכֶם" (מ"ג,יב), "וַיִּתְמַהְמָהּ" (י"ט, טז).
טעם נסוג אחור: "וְלַח?שֶׁךְ קָרָא לָיְלָה" (א', ה), "הַ?כֶּר נָא" (ל"ז, לב; ל"ח, כה), "בְּהִוָּ?לֶד לו" (כ"א, ה).
מפיק בהא: "וְכַדָּהּ עַל שִׁכְמָהּ" (כ"ד, טו), "קלָהּ" (כ"א, טז), "לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ" (י"ג, יז), לְרִשְׁתָּהּ (ט"ו, ז).
קמץ קטן: "וַיִּפְתָּר לָנוּ" (מ"א, יב), "יָחְנְךָ בְּנִי" (מ"ג, כט), "יַעֲזָב אִישׁ" (ב', כד), "בְּבָרְחו מִפְּנֵי אָחִיו" (ל"ה, ז), כְּדָרְלָעמֶר (י"ד, ד).
בגד כפת רפות בתחילת מילה אחרי אותיות א, ה, ו, י: "כִּי כָמוךָ כְּפַרְעה" (מ"ד, יח), הֵינִיקָה בָנִים ... יָלַדְתִּי בֵן (כ"א, ז).
תופעות נוספות העלולות לעורר קשיים בקריאה:
• קריאת שם ה' לעתים בשם אדנות ולעתים בשם א-להים.
• פתח גנוב: "וְרוּחַ" (א', ב), "רְקִיעַ הַשָּׁמָיִם" (א', כ).
• וי"ו עיצורית: "יִקָּווּ הַמַּיִם" (א', ט), "עֲונִי" (ד', יג).
• סימון תנועת או (o) בהא: "בְּתוךְ אָהֳלה" (ט', כא), "כִּי יָבא שִׁילה" (מ"ט, י), "לַגֶּפֶן עִירה... וּבְדַם עֲנָבִים סוּתה" (מ"ט, יא).
• שּין שמאלית מוּנעת בתנועת חולם חסר: "וְלַשּׂרֵקָה" (מ"ט, יא), "כִּבְשׂת הַצּאן" (כ"א, כח), "שֶׁבַע כְּבָשׂת" (כ"א, כט-ל).
תופעות לשון
בעת לימוד ספר בראשית ייפגש התלמיד עם תופעות לשון כגון:
לשון קצרה או חסרה: "וַיּאמֶר קַיִן אֶל הֶבֶל אָחִיו - וַיְהִי בִּהְיותָם בַּשָּׂדֶה" (בראשית ד', ח). (מה אמר קין להבל?)
ה"א המגמה המוספת בסוף שם עצם: "וַיֵּרֶד אַבְרָם מִצְרַיְמָה" (י"ב, י) הה"א מלמדת על כיוון, דהיינו: למצרים, "וַיֵּלֶךְ חָרָנָה" - רש"י: "וַיֵּלֶךְ חָרָנָה - יצא ללכת לחרן" (כ"ח, י) וכן "הַשָּׁמַיְמָה" (ט"ו, ה), "וַיֵּלְכוּ סְדמָה" (י"ח, כב), "הָהָרָה" (י"ט, יז; יט), "וַיִּפְּלוּ שָׁמָּה" (י"ד, כ). הָלוךְ וְנָסועַ הַנֶּגְבָּה (י"ב, ט)
צורות מקוצרות: וַיֵּשְׁתְּ ... וַיִּתְגַּל (ט', כא), וַיִּבֶז עֵשָו (כ"ה, לד).
קשיים בהבנת הלשון
לשון הכתוב שונה ורחוקה מלשון הדיבור הרווחת כיום ומלשונם של התלמידים. ההבדלים אינם ניכרים רק באוצר המילים, המכיל גם מילים יחידאיות שאינן מובנות להם, כגון: הִשִּׁיאַנִי, הוּא יְשׁוּפְךָ ראשׁ וְאַתָּה תְּשׁוּפֶנּוּ עָקֵב, וכיוצא באלה, אלא אף בקונוטציה (מטען) שמילים רבות נושאות. מאז ימי המקרא ועד היום נשתנו משמעויותיהן של מילים רבות. למשל, מובנו של הפועל "עמד" יכול להיות: ניצב- "וְהוּא עמֵד" (בראשית י"ח, ח), "הִנְנִי עמֵד עַל שְׂפַת הַיְאר" (שם מ"א, יז), אבל הוא גם יכול להיות: הפסיק, חדל - "עָמְדָה מִלֶּדֶת" (שם ל', ט). (משמעות זו קיימת גם כיום כמו: "השעון עמד מלכת" אך היא איננה רווחת ורוב התלמידים אינם מכירים אותה)
בין לשון המקרא ללשון ימינו קיים הבדל אף בצורות הדקדוקיות; במערכת הזמנים, בתחביר ובמבנה המשפט.

בכיתה ב' מצויים הילדים בעיצומו של תהליך התפתחותם הלשונית. בשלב זה ניכר פער בין היכולת הלשונית האקטיבית-הפעילה (הלשון שבה משתמשים הילדים להביע את עצמם בדיבור ובכתב) לבין היכולת הלשונית הפסיבית-סבילה (הלשון בה הם קוראים או שומעים), שהיא עשירה יותר באוצר המילים, בביטויים ובצורות הלשוניות ומורכבת יותר במבניה התחביריים מן הלשון האקטיבית, ולפיכך היא מוכרת פחות.
פער זה בין הלשון האקטיבית לבין הלשון הסבילה מכביד על יכולת ההבנה של התלמידים את הטקסט המקראי.

קשיים בהבנת הראליה ועולם המושגים המקראי
עולם הראליה של המקרא שונה מאוד מעולמם של הילדים. חלק ניכר מן המציאות המתוארת בכתובים אינו מוכר להם.
גם עולם המושגים המקראי רחוק מאוד לעתים מן התלמידים.

צמצום ותמצות
הטקסט המקראי מאופיין בצמצום ובתמצות. תכונות אלה של המקרא מכבידות על התלמידים בהבנת כלל המשמעויות הטמונות בו. כדי שיוכלו להבין את הסיפור, עליהם להשלים פרטים ה"חסרים" בו, עליהם לחשוף את מניעי הגיבורים הפועלים ו"להאזין" לרחשי לבם. התלמידים יתקשו לעשות כל זאת בכוחות עצמם, ועלינו לסייע להם בכך.

בעיית ההתמצאות - מציאת מראי מקום:
יש להתגבר על קשיים טכניים נוספים, כגון בעיית ההתמצאות: התלמידים צריכים לדעת למצוא פסוק על פי הפניה: פרק, פסוק. אפשר לתרגל זאת אגב לימוד פרקים לא-אינטנסיביים. למשל, ברשימות השמות בפרק ה' ניתן לשאול: מהי המילה הראשונה בפסוק? מהו סוף הפסוק? מצאו בפסוק את המילה _____. בשלבים מתקדמים יותר בלימוד תבקש המורה מהתלמידים למצוא בספר את המילים שהזכירה ולעקוב אחרי קריאתה. לעתים תבקש המורה מן התלמידים "לשים אצבע" על המילה או על המילים החשובות ותעבור בין התלמידים לוודא שאכן כולם איתרו אותן. כך גם נבטיח, שלא רק חלק מן הכיתה יהיה פעיל בעוד השאר רק "יסכימו". יש חשיבות רבה לפעילות כזו גם ב"מחיר" קצב ההתקדמות וב"מחיר" ההספק.

קריאה בכיתה
לקריאה בכיתה, הן זו המדגימה - של המורה, והן זו של התלמידים, יש כמה תפקידים. היא נועדה לקדם את התלמידים בקריאה ולסייע להם להתגבר על חלק מן הקשיים שמניתי לעיל. יש לעשות הרבה לתקנתה של הקריאה בתורה!

קריאת המורה
בראש ובראשונה יש להקפיד על כך שקריאת המורה תהיה מדויקת ובהתאם לטעמי המקרא. קריאה נאה של המורה תכין את השומעים - התלמידים בגיל הרך הלומדים בדרך של חיקוי - לקריאה נאה ומכובדת בעתיד.
כדי שהסיפור ישפיע השפעה חזקה על התלמידים, חשוב שהמורה הקוראת קריאה חווייתית (בדומה לגננת המספרת) תקפיד על הגייה נכונה ועל הנגנה מתאימה של המילים (דיקציה), תיעזר בדרמטיזציה קולית ותגוון את קולה (ללא פתוס מדומה), תשתמש בהבעות פנים מתאימות (מימיקה) ובהפעלת שפת גוף (ג'סטיקה) וכך תשלים את שהמילים אינן אומרות.

הקריאה בקול
הקריאה המילולית והעיסוק בפירושן המדוקדק של תיבות הם תנאי הכרחי לקריאה "בין השיטין", והם מזמנים "פעילות יוצרת" של התלמידים. לשם כך יש אפוא להרבות בקריאה בקול בכיתה.

הקריאה השתוקה (הדמומה)
מקום חשוב יש גם לקריאה ה"שתוקה", ה"דמומה", הקריאה "בעיניים". הקריאה ה"שתוקה" משמשת הן כהכנה לקריאה בקול, הן לאיתור נושא ולמציאת מילה חשובה לצורך הדיון, הן כתרגיל התמצאות, הן למעקב אחר הקורא בקול, הן לקריאה מהירה וסורקת ועוד.

תיקון שגיאות קריאה
לעומת הנטייה הקיימת אצל מורות רבות, שלא לתקן שגיאות קריאה של תלמידים מחשש לפגיעה בכבודם, יש, לדעתי, לעמוד על דיוק בקריאה. יש לתקן ולשוב ולתקן שגיאות קריאה של התלמידים, שאם לא כן ימשיכו לקרוא קריאה רשלנית ולא מדויקת גם בהמשך. התלמידים מכירים את מעמד קריאת התורה בבית הכנסת, וניתן להסב תשומת לבם לעובדה שאפילו שם הציבור מתקן שגיאות קריאה של קורא שטועה. מובן שניתן להבחין בשגיאות התלמידים רק בקריאה בקול, שיש להרבות בה גם מטעמים נוספים. חשוב להרגיל תלמידים גם בטון קריאה נכון, כמו קריאת משפטי שאלה: "אַיֶּכָּה?" (ג', ט), "מִי הִגִּיד לְךָ כִּי עֵירם אָתָּה? הֲמִן הָעֵץ אֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ לְבִלְתִּי אֲכָל מִמֶּנּוּ אָכָלְתָּ?" (ג', יא), "הֲשׁמֵר אָחִי אָנכִי?" (ד', ט) ועוד.

חזרה ושינון
השינון הוא שיטת למידה חיונית גם בגיל הרך. רק חזרה פעמים רבות על הקטעים תבטיח הטמעת הטקסט אצל התלמידים. אולם, באומרנו "שינון" אין אנו מתכוונים ל"שינון" הטכני, זה המטיל על התלמיד לחזור על פסוק אחד פעמים רבות, חזרה בלתי משמעותית, עד שייחרט בזיכרונו, מה שנקרא בפי התלמידים "ללמוד בעל פה". שינון כזה הוא משעמם ומכביד ובוודאי אין הוא מקרב אותנו להשגת המטרה של "יאהב ללמוד תורה". השינון צריך להיעשות בדרכים מגוונות. בשעת הסיפור תשתמש המורה פעמים אחדות בביטוי, שלדעתה חשוב שהתלמידים יזכרו. לעתים היא תעצור ותיתן לתלמידים להשלים את הפסוק, והם יחזרו עליו במקהלה. התלמידים יחפשו את הביטוי או את הפסוק בספר. איתור קטע, על סמך ציון הפסוק והפרק, מקנה לילדים מיומנות חשובה ללימוד המקרא בעתיד.

התלמידים יעתיקו פסוק למחברותיהם ויעטרו אותו לפי טעמם. המורה תבחר בתלמידים אחדים שיקראו פסוקים חשובים בקול רם. בפעילות זו חשוב להפעיל גם את התלמידים החלשים, שלא תמיד מתבטאים בקול, כדי שייקחו חלק בחוויה השיתופית.

חזרות מעין אלה מפתחות את הזיכרון, משמרות את הדברים בזיכרון ועושות אותם ל"נכסי צאן ברזל". כדאי שהתלמידים יקראו בקול רם. קריאה שתוקה אינה תורמת לשינון, גם אם יש לה, כאמור, ערך רב כהכנה לקראת הקריאה הקולית.

בתלמוד הבבלי 7 מסופר על ברוריה (אשת רבי מאיר), שמצאה תלמיד אחד שהיה שונה בלחש. "בעטה בו ואמרה לו: כתוב: 'ערוכה ושמורה בכל' ('עֲרוּכָה בַכּל וּשְׁמֻרָה - שמואל ב כ"ג, ה), אם ערוכה היא ברמ"ח האיברים שלך הרי היא משתמרת. ואם לאו - אינה משתמרת". ועוד מסופר שם: "תלמיד אחד היה לו לר' אליעזר בן יעקב שהיה שונה בלחש. לאחר שלוש שנים שכח תלמודו".

עבודה בכתב
בכיתות א'-ב' רצוי להימנע מהטלת עבודה גדולה מדי בכתב. הדרישה להביע רגשות או דעות בכתב עלולה לגרום לתסוגה (רגרסיה) אצל התלמידים. בגן הילדים הגיעו התלמידים ליכולת מילולית גבוהה. הם מתבטאים בחופשיות, מעריכים את גיבורי הסיפור, דנים עם חבריהם ועם הגננת בשעת ה"ריכוז" בנושאים המטרידים אותם, מרבים לשוחח, להחליף דעות, לבקר, לשער. כל זה בעל פה. מוקדם מדי לדרוש מהם להתקרב לרמה זו בכתב. תשובותיהם יהיו, מטבע הדברים, קצרות, שטחיות, בלתי ממצות, והן עלולות להחניק אצלם את ההבעה היוצרת. הדיון בעל פה עם המורה והחברים מאפשר להגיע להבעה עצמית מלאה ומספקת יותר מאשר הכתיבה המוגבלת והמצומצמת.
עם זאת תפקידנו, דווקא בכיתות אלה, להכשיר את התלמידים לקראת עבודה בכתב. המטלות בכתב יתבצעו תחילה בכיתה: ראשית, בניסוח משותף של התלמידים סמוך לדיון, ולאחר מכן בדרך של עבודות פתוחות יותר. כך, כאמור לעיל, לאחר החיבור המשותף של ההספד לשרה, אגב לימוד הפסוק "וַיָּבא אַבְרָהָם לִסְפּד לְשָרָה וְלִבְכּתָהּ" (בראשית כ"ג, ב), יכתוב כל תלמיד במחברתו "הספד" אישי.

גיוון שיטות ההוראה
כדי להגביר את עוצמת החוויה שבלימוד, יש להביא את התלמידים לידי קליטה, לידי הפנמה ולידי מעורבות בדרכים רבות ומגוונות.
תלמידים חושבים בצורות שונות ולומדים בדרכים שונות. אחד אוהב סדר ומבנה ואחר אוהב אסוציאטיביות וספונטניות. יש תלמידים המתלהבים מדרכי ביצוע חדשות ויש היראים מפניהן. ההבדלים בדרכי הלמידה אינם קשורים בהכרח ברמת היכולת של התלמיד. סגנונות הלמידה תלויים בנטיות ולאו דווקא בכשרונות. חשוב שהמורה תהיה מודעת לסגנון הלימוד שכל אחד מתלמידיה מעדיף, ותתאים אליו את הפעילויות השונות בכיתה. פעילות המושכת תלמיד אחד עלולה לשעמם את זולתו, מכיוון שסגנון הלמידה אינו מדבר אליו. לפיכך יש לגוון ככל האפשר את דרכי ההוראה ואת פעילויות הלמידה, ולהביא לידי ביטוי מגוון רב של סגנונות למידה. הפעילויות ישלבו לימוד, שינון והנאה עם פעילויות קריאה, חשיבה, השערת השערות והסקת מסקנות, לימוד בדרך הגילוי, משימות כתיבה, מלאכת כפיים והפעלה יצירתית.
גיוון שיטות ההוראה יסייע לנו להגיע אל תלמידים רבים וזאת בתנאי שנצליח להתקשר אל סגנונות הלמידה שלהם לסוגיהם. עלינו להשתדל לפתח כל תלמיד בהתאם לתכונותיו, לכשרונותיו ולמידת מוכנותו לקראת הלימוד.
למקצת מן התלמידים הקבלה בין האירועים שחוותה הדמות המקראית, לבין מעשיה ומחשבותיה ובין אירועים שבהם התנסו בעצמם, עשויה לחזק את החוויה ולהגביר את ההזדהות עם המסופר. חוויה חזקה עשויה לשמש מנוף לעיסוק בבעיות אישיות של התלמיד עצמו. חשיפת התהליכים הנפשיים שהביאו את הגיבור לפעול כפי שפעל, לנהוג עם עצמו ועם זולתו כפי שנהג, הצבעה על מורכבותה של הדמות המקראית, על החיוב, השלילה והדו-ערכיות שבה, עשויה לסייע לילדים להתבונן בעצמם ובנפשם. כל יחיד יראה (גם באמצעות חילופי דעות עם החברים) שהוא אינו בודד ואינו יוצא דופן ברגשותיו, בחששותיו ובמחשבותיו. הוא יבין שפחד, קנאה, שנאה וכדומה אינם הופכים אותו למנודה, לרע ולחסר תקנה. הוא יראה שהגיבורים, על אף חולשותיהם, מתעשתים בסופו של דבר ומעמידים לנו דמויות מופת. תיתכן גם אפשרות הפוכה - מתוך התבוננות בעצמו יוכל היחיד להבין את הגיבור.
שיחות על נושאים מעין אלה אין לקיים תוך כדי סיפור אלא אחריו, כדי לא לקטוע את רצף העלילה.
על מנת להבין את עולם המושגים המקראי חשוב שהילדים יראו ויחושו כיצד נראו "הדברים". אחד המרכיבים החשובים בהפנמת הערכים התנ"כיים הוא הקשר שנוצר אצל הלומד אל הנוף התנ"כי, שחלקו, לפחות, נשמר עד היום. לפיכך ילווה הלימוד בסיורים מתאימים.
בתכנית הלימודים נאמר: 8
הלימוד ילווה בסיורים לימודיים באתרי ההתרחשות של הכתוב המקראי. סיורים אלה עשויים להגביר את המוטיבציה ללמוד מעבר לנלמד בכיתה, וכמו כן יש בהם כדי לתרום להגברת האהבה לתנ"ך ולארץ ישראל.
כך, למשל, בשעה שילמדו על בורות ובארות יצאו התלמידים לבאר סמוכה באזור המגורים שלהם כדי לראותה מקרוב.
אם אין אפשרות לסייר יש להציג בפני התלמידים תמונות או עדויות אחרות כדי שיראו את תמונת הדברים לנגד עיניהם ויוכלו להבנות לעצמם את המושגים.
אחת מדרכי ההוראה המומלצות היא משחק תפקידים. תלמיד אחד יקבל תפקיד של קריין ואחרים - תפקיד של גיבורי הסיפור. במשחק ידברו המשתתפים בלשון הדמויות כפי שהיא מופיעה בכתוב. לשם כך יהיה עליהם להתכונן לקראת מילוי התפקיד: לקרוא את הטקסט "שלהם" פעמים אחדות, קריאה שתוקה, ולאחר מכן גם קריאה בקול רם. שאר התלמידים יקשיבו ויתקנו את הטעון תיקון בקריאה ובמילוי התפקיד, כגון את ה"הנגנה" (אינטונציה), את עמידתו של הגיבור וכדומה. לעתים ניתן להקדים שלב הכנה, שבו התלמידים ימלאו את תפקידם תחילה בלשונם ורק אחר כך בלשון הכתוב. לאחר סבב אחד של משחק אפשר להחליף בעלי תפקידים, כדי לשלב תלמידים רבים ככל האפשר במשחק התפקידים. הסיפור המקראי יישמע בכיתה פעמים רבות, ובכך יוקלו השינון וזכירת הכתוב. בדרך של משחק תפקידים התלמידים גם יתאמנו בקריאת הפסוקים לפי ההטעמה וההנגנה הדרושות: לשים סימן שאלה בסוף משפט שאלה, לזעוק כשיש לזעוק, לבכות במקום הראוי, לקרוא בנימת קול (בטון) אחת את דברי המספר ובנימת קול אחרת את דברי הגיבור, וכיוצא בזה.

את משחק התפקידים אפשר להרחיב לכלל המחזה והצגה. המחזת העלילה בידי הילדים תאפשר להם לבטא את התרשמותם האישית ולתת פרשנות (אינטרפרטציה) משלהם לדברים. החוויה תושג באמצעות ההזדהות של הילד, ה"שחקן", עם הדמות שהוא מגלם. המורה תנהל עם תלמידיה דיון כיצד להמחיז את הסיפור, כגון: מה יעשה תלמיד זה או אחר? באיזו נימה ידבר? כיצד יעמוד, לאן ינוע? מהי התפאורה המתאימה ל"תמונה" (סצנה) ובכך ייקשרו אל הראליה של ימי המקרא.
כל הילדים יהיו שותפים בהחייאת הדמויות וביצירת המחזה. השחקנים ייבחרו רק לאחר הדיון. בחירת שחקנים לפני הדיון עלולה לבטל את ההנעה (המוטיבציה) וההתעניינות של התלמידים אשר לא נבחרו לשחק בפעם זו. ה"שחקנים" יהיו לא רק אלה המצטיינים במשחק. יש להפעיל את כלל התלמידים לפי סדר שהמורה תקבע עם התלמידים. חילוף בעלי התפקידים יסייע לתלמידים רבים להכיר היטב יותר מתפקיד אחד. אפשר להרגיל את התלמידים להתארגן בקבוצות, להכין את המחזה, להציג אותו בתוך הקבוצה, או שכל קבוצה בתורה, תציג בפני הכיתה כולה.

אפשר גם "להפנות" שאלות אל הדמויות המקראיות ולנסות להשיב בשמן על השאלות. אפשר למשל להפנות שאלות לעשיו על חוויית מכירת הבכורה ואבדן הברכות או ליעקב אבינו כשגילה את רמאות לבן. שאלות כאלה יכולות להשתלב הן בהמחזה הן בהכנת תכנית טלוויזיה או עריכת עיתון וכיו"ב.9

לקראת סוף השנה אפשר לסכם את לימוד ספר בראשית בהעלאת מחזה. ב"מחזה" ייכללו פרטי ההרחבה שהוספו לספור בשעת הלימוד בכיתה. הכנת מחזה על פסוק כמו: "וְאֵין פּותֵר אותָם לְפַרְעה" (מ"א, ח) או: וְאַתֶּם חֲשַׁבְתֶּם עָלַי רָעָה אֱ-להִים חֲשָׁבָהּ לְטבָה (נ', כ) והעלאתו תהיה בהן חזרה מעניינת ומהנה על מה שלמדו התלמידים בפרשיות האחרונות של הספר ויביאו להפעלת תלמידים רבים ככל האפשר. זה עשוי להיות סיכום יפה לשנת לימודים פורייה.
המורה תוכל להיעזר בספרים כמו "כל אגדות ישראל"10 או בספרו של ל' גינזבורג "אגדות היהודים"11, וכמובן בכל ספרות המדרש12, להרחבת הבסיס המקראי של המחזה.

הערות:* אני מודה לכל החברות שהואילו לקרוא את כתב היד ולהחכימני בהערותיהן והארותיהן: שולי מנצורה, צופיה יועד, שרה תאומים, רינה כהן רוזנשיין, זהבה ברקוביץ.
1. המאמר מבוסס על:
- תכנית הלימודים במקרא מגן הילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הממלכתי הדתי, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים התשנ"ג.
- תכנית המסגרת לגן הילדים הממ' והממ"ד, משרד החינוך התרבות והספורט, האגף לחינוך קדם-יסודי, ירושלים התשנ"ה.
- מתחילים מבראשית, סיפורי בראשית לגיל הרך בחינוך הממלכתי דתי, מדריך לגננת, מעלות התשס"א.
- מיכל פדואה ומינה כהן, הוראת המקרא על דרך הפרשנות היוצרת של הילדים, בתוך ספר עזר למורה, ספר בראשית לכיתות א'-ב', הצעת דרכים ודגמי הוראה בביה"ס הממ"ד, מעלות ירושלים התשנ"ט.
- מאמרי: הצעת דרכים להוראת ספר בראשית בכיתות א-ב בביה"ס היסודי הממלכתי דתי בתוך: ספר עזר למורה, ספר בראשית לכיתות א'-ב', הצעת דרכים ודגמי הוראה בביה"ס הממ"ד, מעלות ירושלים התשנ"ט.
2.
הדגשתי כי דברי מאפיינים את החינוך הממלכתי הדתי דווקא, שכן בחינוך הממלכתי הכללי נשמעים קולות אחרים. למשל: במאמרו ריחוק לצורך קרבה קורא פרופ' יאיר זקוביץ למחנכים: "אל תשלחו ידיכם אל המקרא, אל תעשו את ספר התנ"ך קרדום לחינוך הדור."
3. התמקדתי בספר בראשית, שכן אותו מלמדים בכיתות א'-ב'. במאמר אני מנסה לברר מהם ההבדלים שבהתייחסות אליו בין גן הילדים לבית הספר. הגננת מתייחסת, כמובן, גם לסיפורי שמות ובמדבר שבמרכזם העם ומנהיגיו או דמויות בולטות אחרות ולאו דווקא המשפחה. זוהי התמודדות שונה ויש לייחד לה מאמר נפרד.
4.
לעניין זה, ראו: דבורה קובובי, ספרותרפיה, מאגנס ירושלים, תשנ"ב.
5.
ראו: מדריך לגננת מתחילים מבראשית סיפורי בראשית לגיל הרך בחינוך הממלכתי דתי, מעלות ירושלים התשס"א.
6.
ראו את דברי החבר בספר הכוזרי, (בתרגום אבן שמואל), מאמר שני; עמ' פה-פח: כי הנה כוונת הלשון היא - להכניס מחשבה שנתעוררה בלב המדבר אל תוך לבו של השומע, וכוונה זו בשלמותה לא תושג כי אם במעמד פנים בפנים, כי לדברים הנאמרים פנים בפנים יתרון על הדברים שבכתב, וכמאמר הידוע: "מפי סופרים ולא מפי ספרים". כי בדברים הנאמרים בפה - אדם נעזר בהפסקה שהוא מפסיק בדיבורו בסיימו עניין ובהמשכות שהוא ממשיך לצורך חיבור עניינים; וכן במידת הרוך והתקיפות אשר בדיבורו; וכן בתנועות ידיו וברמזים שונים להבעת פליאה או שאלה או סיפור, פיתוי, איום או בקשה, שאין הדיבור הפשוט יכול להביעם כל עיקר; ופעמים ייעזר המדבר בתנועות עיניו וגבותיו וכל ראשו ושתי ידיו להביע כעס או רצון, בקשה או רגש גאווה, בשיעור הרצוי לו.
7.
ראו: תכנית הלימודים במקרא מגן הילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הממלכתי הדתי, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים התשנ"ג,. עמ' 22: מטרות בתחום המיומנויות.
8.
שם, עמ' 12 סעיף 3.12.
9.
שם, עמ' 9 סעיף 2.6.
10.
קמלהר מ' (מהדיר), פירושי רבי דוד קמחי (רד"ק) על התורה, מוסד הרב קוק, ירושלים תש"ל, עמ' קפא.
11.
תלמוד בבלי, סוטה י' ע"ב.
12.
נפתלי צבי יהודה ברלין מוואלאזין, פירוש לתורה העמק דבר, בהקדמה - קדמת העמק, ראו דבריו בהרחבה, אות ג' עמ' 2.
13.
ראו: לאה גולדברג, חמישה פרקים ביסודות השירה, בתוך: "עיונים" הסוכנות היהודית לארץ ישראל, מדור ההדרכה, ירושלים תשי"ז, עמ' י"ב.
14.
ראו: נחמה ליבוביץ, עיונים בספר בראשית, ההסתדרות הציונית העולמית המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, ירושלים, עמ' 79-87, וכן: לימוד פרשני התורה ודרכים להוראתם (ספר בראשית), ההסתדרות הציונית העולמית המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, ירושלים תשל"ה, עמ' 67.
15.
כדי להתגבר על בעיות אלה אני מציע להכין ספר בראשית לילדי כיתות א'-ב'. הטקסט יודפס באותיות גדולות ויחולק כך שבכל שורה יהיה רק היגד אחד, בשיטת הרמתי או בדומיה. דבריו של מדבר בדיבור ישיר יושמו במירכאות לאחר נקודתיים [ראו למשל: תנ"ך לעם מפוסק ומבואר בידי ד"ר משה א' ענת, עם עובד ירושלים תשל"א (1970), דליה קורח-שגב, יונה זילברמן, בראשית שלי, מודן 1987], בטקסט יהיו רק טעמים מפסיקים מרכזיים. בקמץ קטן יוארך קו הניצב כך שצורת הקמץ תישאר אך תהיה נבדלת מקמץ גדול (בדומה לזה שבסידור רינת ישראל, מורשת, ירושלים תשמ"ח), במילים שיש צורך להדגיש לתלמידים את מקום הנגינה שלהן (מלרע או מלעיל) יסומן הדבר בסימון מיוחד (בדומה לזה שבסידור רינת ישראל, מורשת, ירושלים תשמ"ח), שוואים נעים יצוינו בכוכבית (בדומה לסידור תהילת ה' של חסידי חב"ד).
16.
בבלי עירובין, נד ע"א.
17.
תכנית הלימודים במקרא מגן הילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הממלכתי הדתי, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים התשנ"ג, עמ' 10.
18.
אני מודה לחברתי לעבודה צופיה יועד על הצעה זו.
19.
לבנר י"ב, כל אגדות ישראל, תושיה, ירושלים, תש"י.
20.
גינזבורג לוי, תרגם וערך הרב הכהן מ', אגדות היהודים, מסדה רמת גן, תשכ"ו-תשל"ה.
21.
לצורך מציאת הדברים אפשר להיעזר בין השאר בספרו של הרב כשר מ', תורה שלימה בית תורה שלמה, ירושלים תשנ"ב-תשנ"ה, ובתקליטור פרויקט השו"ת אוניברסיטה בר אילן, רמת גן, או בדומיו: חלמיש, התקליטור התורני d.b.s. וכיו"ב.