יכולת ההשתנות של הכושר הקוגניטיבי בגן הילדים

אסתר קבלסון

M.A בהיבטים פסיכולוגיים בהקשרים חינוכיים
התכנית לחקר התפתחות האדם בטווח החיים • אוניברסיטת חיפה
מתפרסם לראשונה באתר דעת • אוקטובר, 2005


תוכן המאמר:
תורת ההשתנות הקוגניטיבית
דוגמאות לכשרים קוגניטיביים
    שלב הקלט
    שלב העיבוד
    שלב הביטוי
העקרונות המאפיינים את הלמידה המתווכת
    הכוונה
    תווך משמעות
    תיווך טרנסצנדנטיות
    תיווך רגשות יכולת
    תווך לביקורת התנהגות
סיכום
רשימת מקורות

מילות מפתח: גיל רך, כשרים קוגניטיביים, למידה מתווכת, תיווך, ביקורת התנהגות
"קשר של אהבה לילד פותח למעשה את השער מבחינת הכנת תנאים מתאימים
לפיתוח שכלי של הילד, אך מה יעבור דרך אותו שער אינו נקבע ע"י אהבה בלבד".
(קליין פנינה, 1985)
מחקרים וותיקים כחדשים מבטלים את ההנחה שחום ואהבה הם גורמים מספיקים לפיתוח האינטליגנציה של הילד אך מדגישים את החשיבות של הקניית ביטחון, והענקת תחושת קבלה ואהבה הנחוצים להבטחת התפתחותו האינטלקטואלית התקינה. תחושת הביטחון מאפשרת הזנת סקרנות ובדיקת הסביבה הקרובה; יצירת קשר עם אנשים אחרים; פיתוח חשיבה מופשטת והתנתקות מהמוחשי. הימצאותה וקיומה מהווים בסיס הכרחי לפיתוח שכלי ורגשי-חברתי של כל ילד בכל משפחה.

הממצא כי התורשה והסביבה הם הגורמים המשפיעים על גדילתו והתפתחותו התקינה של הילד הפכו לנתון ולכן עיקר עיסוקנו כאנשי חינוך כיום הוא בסיפוק תנאי סביבה אידיאליים עבורו במטרה לנתב את מסלול התפתחותו הכללית והאינטלקטואלית לכיוונים רצויים. למשימה זו נוסף הצורך להכשיר את הילד לחיים עתידיים בעולם שקצב ההשתנות שלו מהיר ותכוף. מכאן שפיתוח מיומנויות החשיבה של הילד הוא הכרחי כדי לאפשר לו הסתגלות מהירה ויעילה לסביבתו המשתנה.

הרעיון שהילד מתפתח קוגניטיבית מתוך החברה נהגה על ידי ויגוצקי אשר טען כי התהליך ההתפתחותי הוא חברתי מיסודו והוא מתרחש בשניים (ולא בתוך הילד כפי שפיאז'ה הדגיש).

תורת ההשתנות הקוגניטיבית
או לפי כינויה הנוסף, תיאורית הלמידה המתווכת (M.L.E- Mediated Learning Experience), פותחה ע"י פרופ' ראובן פוירשטיין ושאובה מהרעיון ש"חשיפה ישירה ואסטרטגיית התנהגות מתאימה תאפשר שימוש יעיל בחשיפה לגירויים ותוביל להתפתחות קוגניטיבית תקינה" וזאת כי "האדם הוא יצור בעל נטייה ודחף להשתנות, המערכת הקוגניטיבית שלו היא מערכת פתוחה וגמישה, הניתנת לשינוי מבני" (פוירשטיין ושות', 1979, 1980).


איור 1: מודל ההתנסות בלמידה מתווכת (MLE).

פרופ' פנינה קליין דנה במרכיבים המיוחדים המאפיינים את הקשר בין הילד למבוגר ואשר יוצרים את ההבדלים בהתפתחות האינטלקטואלית והחברתית שלו. היא הבהירה בספרה "ילד חכם יותר" (1985) כיצד אם הילד (או מבוגר משמעותי בחייו) יכולה לשלב עקרונות מנחים בהתנהגותה כך שיכולתו של הילד ללמוד מהתנסויות חדשות יפתחו את כושר החשיבה שלו.

היות והאם אינה עוד המבוגר היחידי האחראי לטיפול בילד והוא מטופל בגיל צעיר בידי מטפלים נוספים, במסגרות חינוכיות שונות, ובידיעה ששנות חייו הראשונות של הילד בגיל הרך הן קריטיות מבחינת התפתחותו השכלית, עולה הצורך בחשיפתם של המטפלים, והגננות בפרט, לתרומתו של התיווך לפיתוח יכולותיו השכליות של הילד בגיל הרך.

מטרת הרצאה זו היא לסקור את עיקרי תיאורית ההשתנות הקוגניטיבית ולהמחיש דרך הצגה של עשרות תמונות שצולמו בתוך גן הילדים, כיצד עקרונות הלמידה המתווכת באים לידי ביטוי ומיושמים הלכה למעשה בפעילויות הגן. בניתוח התמונות ניתן לזהות את הופעתן של כל עקרונות התיווך, או כמעט כולן, בהתנסות לימודית אחת.

הלמידה המתווכת פועלת להכין את הפרט ללמידות חדשות ולהגמישו לקליטת מידע חדש, לעיבודו ולביטויו בשלבי התהליך החשיבתי.

דוגמאות לכשרים קוגניטיביים
דוגמאות לכשרים קוגניטיביים שמתפתחים כתוצאה מהתערבות תיווכית יובאו להלן והם רק כמה ממכלול רב של השפעות אפשריות.

שלב הקלט
מיקוד תפיסה, ארגון תפיסה. הכרת מושגים, התמצאות במרחב ובזמן, תשומת לב לפרטים, שימוש בד-בבד בכמה מקורות מידע.

שלב העיבוד
הפנמת התנהגות, הכרת הבעיה והגדרתה, מיון ורמזים, התנהגות השוואתית ספונטאנית, הבנה ויישום קשרים, התנהגות מסכמת, חיפוש אחר הוכחות לוגיות, התנהגות מתכננת, מרחב פסיכולוגי רחב.

שלב הביטוי
דיוק, תקשורת לא אגוצנטרית, תכנון לפני תגובה, הבטחת שטף תגובות, הנחיה חזותית. יש לציין כי עקרונות התיווך אינם משפיעים בלעדיים על תהליכי החשיבה (נוספים להם מכלול גורמים גנטיים, פיסיולוגיים, כלכליים, תרבותיים ואחרים) ואלו ברי השגה גם דרך למידה ישירה.

העקרונות המאפיינים את הלמידה המתווכת
העקרונות המאפיינים את הלמידה המתווכת הם:
כוונה והדדיות; תווך משמעות; תווך טרנסצנדנטיות; תווך רגשות יכולת; תווך ביקורת (ויסות) התנהגות.

שני האחרונים לא חייבים להופיע בכל מרכיב של הלמידה המתווכת אך הופעתם חיונית להשגת המטרה של הכנת הפרט ללמוד להשתנות מהתנסויותיו. קיימת חפיפה בין קריטריונים אלה והפרדתם נעשתה רק לשם הדגשת המרכיב המיוחד בהם. העקרונות שהוזכרו מהווים מרכיבים הפעילים ביותר בהתפתחות האינטלקטואלית והרגשית של הילד.

הכוונה:
פעולה או סדרת פעולות הנעשית בכוונה להשיג שינוי בבהירות התפיסה, העיבוד או הביטוי של הילד. זוהי התנהגות מודעת ומתוכננת הבאה להביא גורמים בסביבה למודעות הילד. עידוד ההתמקדות, ההתבוננות והקשב הם תהליכים בסיסיים להתפתחות תפקוד קוגניטיבי של סריקה וברירת גירויים העומדים בבסיס החשיבה המופשטת. הדדיות היא אינטראקציה המתבטאת בהחלפת תפקידים מתואמת בין המתווך ללומד ותתבטא בסימני ערנות, הקשבה והתמקדות הילד במתווך. קליטת המסר של המתווך ע"י הילד הופך אותו לשותף פעיל בפעילות הגומלין התיווכית והיא תנאי הכרחי ללמידה מתווכת.

כל פעילויות הגן שהגננת מזמנת לילד, הן כוונה מצידה. בכלל זה פעילויות תנועה; מוסיקה ואמנות; שירה וספרות ועוד. גם הגשת גירויים חדשים, ללא דיבור או הסבר מיותר, יחשבו מצד הגננת ככוונה ואם יתאימו לגיל ויוגשו בהתאם לו, תהיה הדדיות רבה מצד הילד. הילד יפגין עניין (בעליצות או בצחוק מתגלגל, בהתבוננות שקטה ומבט סקרן, ברצון להתנסות וביוזמה אישית לשיפור הביצוע) והגננת תהיה ערה ורגישה לתגובתו. השינוי שתעשה בעקבות תגובת הילד יוביל אותו להמשך למידה ולקידום שכלי.

לדוגמה:

כוונה והדדיות

כוונה והדדיות

תמונה 1: משחקי סבון ומים
ילדים משחקים במי סבון. מיוזמתם הם שילבו קונוסים וטבעות פלסטיק בעלי קוטר שונה והפריחו בועות צבעוניות ודקיקות בגדלים שונים. בתמונה הם יוצרים מבנה של בועות סבון ומזיזים אותו מצד לצד בנשיפה וע"י מגע קל. תוך כדי הרחבת נפח המבנה וגובהו הם סופרים את מספר התאים שנוצרו בתוכו ובוחנים את השתקפויות האור בראש כיפותיו.
תמונה 2: טיול בוקר
בגינה פרטית, על ענפי העץ נתלו פעמוני רוח רבים. הצליל שהם משמיעים משתנה בהתאם לאורך הצינורות, קוטרם והחומר ממנו הם עשויים. הילד בתמונה ממשש את חלקי הפעמון אחרי שנגע בו בעזרת זרד. הוא בוחן חוט שנקשר סביב הצינורות וחסם את צליליו.

תיווך משמעות:
הענקת משמעות ערכית ורגשית לתכנים ולפעילויות המתווך. זהו הגורם המניע את הילד לשתף פעולה עם המתווך בעקבות הבלטת חשיבות המסר, הערכים והאמונות של החברה, שאליה משתייכים המתווך והילד. התווך זה הוא "עטיפת" הגירויים, החוויות, האנשים, האירועים, ורגשות תוך הדגשת ערכי החברה ותרבותה. הדבר נעשה מראשית החיים באמצעים לא מילוליים כגון: חיוכים, שינוי באינטונציה, הבעות פנים, קצב נשימה, עוצמת מגע פיזי ובהמשך נוספת משמעות מילולית.

תיווך משמעות

תיווך משמעות

תמונה 3: חזן שחרית
ילד המוציא ספר תורה כדרך המבוגרים זוכה לחיוכי שמחה ונחת מצד הגננת וחברי הגן. הוא נהנה להיות במרכז מעגל הריקודים כשכל חבריו מקיפים אותו. דרך כך הוא למד להעריך את התורה, יהיה מוכן לכבדה ויקבל אותה כסמל משמעותי לו עצמו ולעם ישראל.
הילד בתמונה מדפדף בסידור ובוחר את קטע התפילה המתאים על פי סמל התמונה.


תמונה 4: איסוף אוצרות טבע
ילד עלול להתקשות בספירת עצמים ובחישוב תרגילי חשבון פשוטים אם אלו חסרי משמעות עבורו. שלא במפתיע, אותו ילד עשוי להפגין שליטה טובה בפעולות חשבון, בזמן משחק (יספור במדויק בכמה גולות זכה, כמה מהן עשויות זכוכית, כמה מחרסינה וכמה 'ענקיות' ממש).
הילדה בתמונה ספרה במדויק את מספר הקונכיות הלבנות שאספה והצטערה על שלוש קונכיות מתוך עשר, שנמעכו בדריכה. היא נזהרה שלא לאבד אף זרע אחד מתוך תרמיל החרוב שמצאה ואת האצטרובל הקטן שמרה בכיס עם רוכסן ("כדי לשמור שהוא לא יקפוץ החוצה" לדבריה).

תיווך טרנסצנדנטיות:
(מעבר לסיפוק צורך מידי) הוא הרחבה של מטרת התיווך מעל ומעבר למקום ולזמן המידיים שבהם היא מתרחשת. לימוד התנהגויות הניתנות להכללה במצבים אחרים ויצירת צרכים חדשים תוך התייחסות מכוונת להרחבת מודעות קוגניטיבית לסביבה מעבר לנדרש לסיפוק צרכים מידיים. לדוגמה: גידול בעלי חיים בגן ומעקב אחר היווצרות חיים חדשים בחי ובצומח מלמד את הילד על צורך היצורים החיים במזון וטיפול. מהתבוננות בהם הוא למד על תהליך היווצרות החיים בכלולתם. הילד יחפש וימצא קווי דימיון רבים בין עולם החי לעולם הצומח (כשם שפרי גדל בבטן הפרח כך גם התינוק; כשם שפרח נובל כך גם אדם מזדקן ועוד).

תיווך רגשות יכולת

תיווך טרנסצנדנטיות

תמונה 5: השחלת חרוזים צבעוניים
בתמונה ילדה בת שלוש משחילה בהתרגשות ובהצלחה מחרוזת צבעונית אותה היא תענוד בשמחה על צווארה במשך יום שלם. היא עתידה לערבב בחדוה את החרוזים בתיבה ואלה יתפזרו לרצפה. בתדהמה, ובפה פעור היא תחזה בעשרות חרוזים, שיתפזרו לרצפה ויקפצו לגבהים שונים ברעש גדול

תמונה 6: גידול טוואי משי
בגידול בעלי חיים בגן הילדים לומדים על מבנה גופם, מזונם ודרך גידולם. במעקב צמוד אחר שלבי ההתגלמות של החרק נלמדת מחזוריות החיים. בשיחות הרחבה יכוונו הילדים למצוא קווי דמיון רבים בין האדם לחי והצומח וילמדו על תהליך הפקת מוצרים מהטבע (ביקור בבית הבד, במנפטת כותנה, במכון רדיית דבש) ועוד.

תיווך רגשות יכולת:
יזום ומתוכנן לפיתוח של תחושת מסוגלות. פיתוח אמונת האדם בעצמו וביכולתו בהתבסס על למידה והתמודדות עם מצבים חדשים בלתי מוכרים ע"י פיתוח המוטיבציה להצליח ולהשיג כך שישפיעו על רמת התפקוד הקוגניטיבי ורמת העצמאות.

לדוגמה: משחקי השחלה והרכבה בעלי חלקים קטנים דורשים מהילד מאמץ יתר וריכוז רב. כדי להבטיח את הצלחתו בביצוע המשימה הגננת תדאג להקטין את גודל החרוזים בהדרגה ותדאג לתת חיזוק מילולי או פיזי אף על חלקי הצלחה. הדבר נכון גם לגבי הרכבת פאזלים ברמות קושי עולות וכיו"ב.

תיווך ביקורת התנהגות

 

תמונה 7: הרכבה על פי דגם
הרכבת חרוזי "קולורדו" בגדלים שונים על משטחים בצורות שונות (ריבוע, עיגול, לב, מעוין) נעשית על פי כרטיסיות דגם או באופן חופשי. המשימה קשה ומורכבת ומצריכה מצד הילד סבלנות, יכולת ריכוז גבוהה והתמדה. ההרכבה מחייבת עבודת ידיים איטית וזהירה כדי שהחרוזים יישארו במקומם. הילדה בתמונה איבדה שני חרוזים אדומים מהדגם שהרכיבה בגלל שהטתה את המשטח הצידה.

תיווך לביקורת (ויסות) התנהגות:
הדגמה מילולית או התנהגותית או משולבת לוויסות התנהגות כדי לשפר ביצוע עתידי כדי ליצור תיאום בין מאפייני המטלה למאפיינים קוגניטיביים וזאת לשם יצירת איזון בין מהירות הביצוע לדיוק בביצוע המטלה.
לדוגמה: לימוד של טבילת אצבע אחת (לא של ארבע אצבעות) במיכל דבק קטן תוך דרישה לנגיעה קלה בשכבת הדבק העליונה. מניעת הטפטוף יושג על ידי לימוד מיומנות הקינוח של האצבע על פיית המכל.

סיכום
הגננת בגן הילדים היא מבוגר משמעותי בחיי הילד וביכולתה לפתח את יכולותיו השכליות דרך אינטראקציה תיווכית בה היא והילד יגיבו למתרחש וישתנו בהתאם לתגובות ולצרכים האחד של השני.

בחירת ההתנסויות הלימודיות בהם יתנסה ילד הגן היא בידה ועליה לפעול ליצירת תנאים מתאימים שיביאו לשינוי בחשיבת הילד כתוצאה מהתנסויות אלה.
כדי לשנות את היכולת הקוגניטיבית בגיל הרך הילד זקוק לגננת שתדע ליצור אצלו מערכת צרכים חדשים של דרישה מצד הילד ללמידה נוספת מלבד פיתוח סקרנותו וערנותו למתרחש בסביבה הקרובה. עבודת תיווך מודעת ומכוונת תהיה חלק בלתי נפרד מחינוך הילד בגן הילדים ובעקבותיה יקודמו יכולותיו השכליות, חברתיות-רגשיות עד גבול שאינו ידוע.

"למדני אלהי ברך והתפלל,
על סוד עלה קמל, על נגה פרי בשל.
על החרות הזאת: לראות, לחוש, לנשום,
לדעת, ליחל, להכשל.

למד את שפתותי ברכה ושיר הלל,
בהתחדש זמנך עם בקר ועם ליל.
לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום.
לבל יהיה עלי יומי הרגל".

משירי סוף הדרך...
לאה גולדברג


רשימת מקורות
• היווד, ק., (1993).סגנון הוראה תווכי בתכנית חנוכית קוגנטיבית לגיה"ר (CCYC), בשדה חמ"ד ל"ו:86-98
• פוירשטיין, ר., (1993). הלמידה המתווכת, הד הגן, נ"ח: 135-139
• פוירשטיין, ר., פוירשטיין, ש.,(1993). התנסות בלמידה מתווכת: סקירה תיאורטית, בשדה חמ"ד ל"ו, 7-50.
• קלודי, ט., (1996). תורת ההשתנות הקוגניטיבית (תורת התווך), הד הגן ס"א: 5-14
• קלודי, ט., (1996). השתמעויות חינוכיות של תורת התווך, הד הגן ס"א: 122-131
• קליין פנינה (1986). ילד חכם יותר, אוניברסיטת בר אילן.
• קליין, פ., (2000). התווך בהקשר תרבותי, הד הגן 65 (1): 42-47.
• רזיאל, ש., (1984). למידה מתווכת כגורם בהשתנות ושיפור בתפקוד הקוגניטיבי במוקד השליטה ובדימוי העצמי אצל אוכלוסיית טעוני טיפוח, עלים לענייני החינוך בעליית הנוער, 69-75
• Feuerstein, R. and Feuerstein, S. (1991). In Feuerstein, R., Klein P and Tannenbaum, A. (Eds.). Mediated learning experience: Theoretical, psychosocial and learning implications. Freund Publishing House, pp. 3-51 Lidz, C. S. (1991). Practitioner's guide to dynamic assessment. New York: Guilford Press.