מאת: מאשה טורנר

בהוצאת פרויקט תושב"ע באוניברסיטת בר אילן
ומשרד החינוך


צוות המחברים


חלק ראשון: מבוא כללי
המטרות החינוכיות
דברי פתיחה
תוכניות יום השישי

חלק שני: פיתוח ופירוט יחידות לימוד:

1. בבית הכנסת
2. שבת תשובה, שבת "שובה"
3. קריאה בתורה בבית הכנסת
4. מנוחת ה' בשבת
5. מנוחת ישראל בשבת
6. קניות לשבת
7. הכנות לשבת
8. רחיצה לשבת
9. בגדי שבת
10. עריכת שולחן שבת
11. כניסת שבת
12. נרות שבת
13. קבלת שבת / שבת מלכה
14. חזרה מבית הכנסת
15. קדיש
16. לחם משנה
17. מאכלי שבת