שים לב: אתה משתמש בתוכנת חיפוש המאתרת את הביטוי שאתה מחפש בכותרות המאמרים
או במילות המפתח שנבחרו עבור המאמרים
אם ברצונך לחפש את הביטוי בגוף המאמרים לחץ כאן

תשמישי קדושה / זהבה בנימין
חנוכיות ועוד
מנורות / חיים אודם
מדור דפי עבודה - שבת וחגים - דפים בפורמט וורד
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - כסליו / איזנברג יהודה
שימוש בשמן שביעית לנרות חנוכה / יואל פרידמן
הדלקת נר חנוכה משמן תרומה טמאה / יואל פרידמן
שמן זית לנרות חנוכה / יואל פרידמן
שלך גדולה משלהם / יואל פרידמן
בימים ההם בזמן הזה / דורון ותקין
דרכו של יהודה המכבי / שלמה אבינר
ארץ זית שמן בחנוכה / גבריאל קדוש
נר חנוכה בשמן טבל / יעקב אריאל
הארות לחג החנוכה / אליהו דוד רבינוביץ תאומים
על שיבושים בשירי עם בכלל ושירי חנוכה בפרט / יוסף ספיבק
מקורן של שגיאות בשירי ילדים אין לתלות את האשם רק בילדים, עתים אשמים המלחינים והמשוררים. הדבר קורה כאשר מילים סמוכות מבחינה רתמית נשמעות לילד כמילה אחת בלתי מובנת והוא מביא מלה אחרת מובנת ודומה לזו הבלתי מובנת בשיר. יש לתת את הדעת על כך ולמנוע אותה לפני שהיא מצליחה לחבל במסר שבשירים ובלשון העברית
חז"ל וחג החנוכה / שמואל ספראי
המאמר מביא את דעתם של חלק מחוקרי חכמת ישראל, בה טוענים הם כי חז"ל התנגדו לבית חשמונאי וניסו לשכח את מעשיהם ומציג את ראיותיהם לכך. בהמשך המאמר בודק הוא את הראיות וסותר אותן בהסתמך על ההלכה והמציאות ההיסטורית.
מלחמות הגבורה של יהודה המכבי / ברוך קנאל
תיאור הקרבות בהם נלחם יהודה המכבי תוך התיחסות לזיהוי הגאוגרפי של מקומות בהם התרחשו הקרבות
נס המהפכה החשמונאית / י"ה יבין
טיב העונה בחנוכה / אמוץ כהן
הזמן שבין עונת הרביעיות לתקופת טבת, הוא מועדה של חנוכה - כבר האדם הקדמון נהג בו מנהג חג, כנראה. הפנאי מעבודות השדה בעונה זו אפשר לו לחוג זמן כל כך ארוך
אלהי אברהם ואלהי אריסטו / איזנברג יהודה
אשה וחברה במעגל השנה / בלהה אדמנית ונאוה וסרמן
מדרש לחנוכה / י. ד. אייזנשטיין
הנסים שאירעו לישראל ולזכרם נקבע חג החנוכה
נר מצווה - על נר חנוכה / מהר"ל מפראג
דפי הלכה - הלכות חנוכה / הרב יוסף צבי רימון
ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - חנוכה
למה חוגגים את חג החנוכה?
מדוע מדליקים נרות בחג החנוכה?
הוראת חנוכה - הערות למורה
חודש בחודשו - חנוכה
מעגל השנה - חודש כסליו / הרב שלמה מן ההר, אליהו כי-טוב
חגי ישראל / מנהגי עדות ישראל
שאלות מתוך המבחנים הארציים בדינים - חנוכה ופורים
סאשה ותמר - חנוכה / איזנברג יהודה
דיני צבא ומלחמה / חנוכה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
דיני צבא ומלחמה / ש' מן-ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
הדלקת נר חנוכה / איל משה קרים
פתחי תשובה / רבי ישראל איסרלין
באורך נראה אור / עורכים: ד"ר ישראל רוזנסון והרב עזריה אריאל