שים לב: אתה משתמש בתוכנת חיפוש המאתרת את הביטוי שאתה מחפש בכותרות המאמרים
או במילות המפתח שנבחרו עבור המאמרים
אם ברצונך לחפש את הביטוי בגוף המאמרים לחץ כאן

חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - ארבעה ראשי שנים / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידיבחו"ל - בארבעה פרקים העולם נדון / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - השופר / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - ר"ה שחל להיות בשבת / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - תפילת ראש השנה / איזנברג יהודה
חודש בחודשו - לקט משניות לתלמידים בחו"ל - יום כיפור / איזנברג יהודה
הנסיעה לר' נחמן מברסלב לראש השנה - אתגר, ניסיון ותיקון האמונה / רון וקס
פִּשרהּ של מסירות הנפש הזו לנסיעה לציונו של ר' נחמן מברסלב, ומשמעות 'חביבותה' של עמדה זו עד להעמדת החיים בסכנה.
חשבון נפש של ראש השנה לאילנות / שמעון בירן
עגבניות שנקטפו מיד אחר ראש השנה / עזריאל אריאל
תחל שנה וברכותיה / דורון ותקין
מלכויות בארץ ישראל / גבריאל קדוש
לקראת שנה חדשה / דורון ותקין
אמת ודמיון בחשבון ימי הדין / דורון ותקין
ראש השנה האחרון בחיי רבי נחמן מברצלב / מאיר בוסאק
שירים מתוך מבוע
בשבט ראש השנה למעיינות / אמוץ כהן
למעיינות יש מחזור שנתי וניתן לציין אצלם ראש שנה. המעיינות תלויים במזג האוויר השנתי. בשנות בצורת מתמעטים מי מעיינות, והתושבים נידונו על למצוקה
מנהגי עדות המזרח בראש השנה / ד"ר ע"צ מלמד
המאמר עוסק במנהגים המשותפים לכל עדות הספרדים מתחילת ר"ח אלול ועד התפילות והתקיעות של ר"ה.
תולדות ראש השנה לאילן / אברהם יערי
משמעויותיו השונות של ט"ו בשבט בארץ ובגולה. תחילתו תאריך לעניין מעשרות. בהמשך יום-הדין לאילנות עם תפילות מיוחדות בימי הגאונים. החג נשכח בצאת ישראל לגולה, ונשאר הימנו רמז במנהגים שונים, ובכללם אכילת פירות, בתחום יהודי אשכנז. קם לתחייה בצפת במאה השבע עשרה עם סדר סעודה ולימודים מיוחדים, צורה שנתפשטה בעי
יומיים ראש השנה בא"י וביטול התקיעות בחג שחל בשבת / אברהם גולדברג
המאמר סוקר את הסיבות ההיסטוריות לחגיגת ר"ה במשך יומיים, ואת הקשר שבין יומיים של חג לביטול התקיעות בר"ה שחל בשבת
ארבעה ראשי שנים / אילת-השחר הראובני
: חלוקת השנה לארבע תקופות הסבר לטעם קביעת התאריך לראש שנה, מהות רקע הטבע בכל תקופה. סמך לדברים מן המקורות.
שני ימים של ראש השנה בארץ ישראל / ש. ח. קוק
תמצית : בזמנים עברו שמרו בארץ ישראל ראש השנה יום אחד. רק מאוחר יותר קבלו עליהם שני ימים, כדי שהאיסור לתקוע בשבת לא יבטל דין שופר לחלוטין.
עוד לעניין איסור אכילת אגוזים בראש השנה / יהושע שוורץ
טעם נוסף לאיסור אכילת אגוזים בראש השנה
ימים נוראים אצל עדות המזרח / פרופ' יוסף יואל ריבלין
תאור של מנהגי חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפורים בקהילות שונות. ובפרט ביהדות תימן ויהדות כורדיסטאן.
שופר של ראש השנה / יוסף קאפח
השופר צריך להיות כפוף. שופר פשוט אינו שופר אלא חצוצרה
תשובה של ר"ה ותשובה של יום הכיפורים / אליעזר דניאל יסלזון
תפילות ראש השנה בפסקי המהר"ם מרוטנבורג / יהושע הורוביץ
פסקיו של המהר"ם מרוטנברג לגבי ראש השנה. נוסח הפיוטים, נוסח התוספות בתפילה וכן אמירת "שהחיינו" ביום השני של ראש השנה
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
טקסט מלא של כל התפילות בנוסח עדות ישראל
תפילת היחיד והציבור / יהודה ברנדס
שתי סוגיות בגמרא, ומשמעותן בהנהגת הציבור ובחינוך כיום
תשליך / הרב גרשום הרפנס
ביבליוגרפיה מורחבת לתושב"ע - ימים נוראים
קביעת ראש השנה תשס"ו / רחמים שר שלום
מעגל השנה - חודש תשרי
מדריך למורה להוראת החוברת: "פרקי משנה - ראש השנה" / דוד בן דהן
חגי ישראל / מנהגי עדות ישראל
סאשה ותמר - שנה חדשה / איזנברג יהודה
פעילויות ממוחשבות להוראת חגי תשרי - מעגל השנה - הערות למורה
פעילויות ממוחשבות להוראת חגי תשרי - חודש תשרי - הערות למורה
פעילויות ממוחשבות להוראת חגי תשרי - ראש השנה - הערות למורה
פעילויות ממוחשבות להוראת חגי תשרי - השופר - הערות למורה
פעילויות ממוחשבות להוראת חגי תשרי - מעגל השנה
פעילויות ממוחשבות להוראת חגי תשרי - חודש תשרי
פעילויות ממוחשבות להוראת חגי תשרי - ראש השנה
פעילויות ממוחשבות להוראת חגי תשרי - השופר
דיני צבא ומלחמה / ימים נוראים / ראש השנה / שלמה מן ההר, יששכר גואלמן, יהודה איזנברג
אכילה לפני תפילה / איל משה קרים
חזרה מפעילות מבצעית בראש השנה / איל משה קרים
יציאה מחוץ לתחום לאמירת תשליך / איל משה קרים
פירוש הרמב"ם למסכת ראש השנה / רמב"ם
משניות סדר מועד
פתחי תשובה / רבי ישראל איסרלין