דפי לימוד


פרשת ויצא- מידת האמת של יעקב / ברנע אילה
פרשת חיי שרה- מצגת / וולפרט טליה
: בראשית כה, חלום יעקב / אפשטיין הראל
בראשית פרק ל: מכירת יוסף / בלוך שפרה
בראשית - שאלות על ספר בראשית / רובין חגי
בראשית - תערוכה בית ספרית / וולפרט טליה
בראשית - תערוכה בית ספרית / וולפרט טליה
בראשית - תערוכה בית ספרית / וולפרט טליה
בראשית - תערוכה בית ספרית / וולפרט טליה
בראשית א, סיפור הבריאה (דף מספר 1) / דומיניץ יהודה
בראשית טו, ברית בין הבתרים - דף עבודה / מושקוביץ נעמה
בראשית טו, ברית בין הבתרים, דף עבודה / גרוסברג יעל
בראשית טז, גירוש הגר - מערך שיעור / אפשטיין הראל
בראשית טז-כג: מבחן / ליפשיץ תרצה
בראשית ט-טו, מבחן / מעטן שירן
בראשית י, עשרה דורות מנח עד אברהם / מושקוביץ נעמה
בראשית יא-טו, מבחן / מושקוביץ נעמה
בראשית יב, הירידה למצרים, דף עבודה / מושקוביץ נעמה
בראשית יב-כב, ההבטחות לאבות האומה- דף עבודה / מושקוביץ נעמה
בראשית יז, שינוי השם וברית מילה - מערך שיעור / אפשטיין הראל
בראשית יח, ביקור המלאכים והבטחת הזרע / גרוסברג יעל
בראשית יח, לימוד זכות של אברהם על סדום - דף עבודה / מושקוביץ נעמה
בראשית י-טו, מבחן'' מבחן / ליפשיץ תרצה
בראשית כ"ה –ל"ז: מבחן / מושקוביץ נעמה
בראשית כ"ו: ברכות יצחק / קליין אביתר
בראשית כ"ט פסוק כ-לא: נשואי יעקב עם לאה ורחל / וולפרט טליה
בראשית כ"ט פסוק ל"א - פרק ל פסוק כ"ה: ילדיו של יעקב / וולפרט טליה
בראשית כא, מערך שיעור / גרוסברג יעל
בראשית כא, גירוש הגר וישמעאל / גרוסברג יעל
בראשית כא, גירוש הגר וישמעאל / גרוסברג יעל
בראשית כא, הגר וישמעאל, מערך שיעור / וולפרט טליה
בראשית כא, הולדת יצחק וגירוש ישמעאל / גרוסברג יעל
בראשית כא, הולדת יצחק וגירוש ישמעאל / גרוסברג יעל
בראשית כב, עקדת יצחק, מערך שיעור / וולפרט טליה
בראשית כב: הניסיון העשירי - העקדה / פרץ שרון
בראשית כב: הניסיון העשירי - העקדה -בוחן / פרץ שרון
בראשית כב-כז: מבחן / בשן יעל
בראשית כג, מערך שיעור / וולפרט טליה
בראשית כג, פרשת חיי שרה: מות שרה וקניית מערת המכפלה / וולפרט טליה
בראשית כג-כד: מבחן / גרבר מיטל
בראשית כד- אליעזר ורבקה / ברנע נתנאל
בראשית כד, שליחות אליעזר – הבאת רבקה / וולפרט טליה
בראשית כד: השוואה בין דברי אליעזר למתואר במקרא - דף עבודה לתלמדים + תשובות / סיון עופר
בראשית כה, הולדת יעקב ועשיו, דף עבודה / וולפרט טליה
בראשית כה, הולדת יעקב ועשיו, דף עבודה (pdf) / וולפרט טליה
בראשית כה, פרשת תולדות, מערך שיעור / וולפרט טליה
בראשית כה, פרשת תולדות, מערך שיעור (pdf) / וולפרט טליה
בראשית כו, מערך שיעור / וולפרט טליה
בראשית כט, יעקב בבית לבן / אפשטיין הראל
בראשית כט-ל, הולדת הילדים / אפשטיין הראל
בראשית ל: מאמר של הרב בורשטיין - מעשה יעקב וצאן לבן / בן ארצי חפציה
בראשית לא-לב, מפגש יעקב ולבן בהר גלעד / אפשטיין הראל
בראשית לז-מה: יוסף ואחיו / בשן יעל
בראשית ל-לא, עבודת יעקב ויציאתו מבית לבן / אפשטיין הראל
בראשית ל-מ: מערכי שיעור / בן ארצי חפציה
בראשית מ"א: פרשת מקץ / צדוק מוריה
בראשית מ-סוף: מערכי שיעור / בן ארצי חפציה
בראשית פרק א: בריאת העולם - דף עבודה / גורביץ ראובן
בראשית פרק ב: דף עבודה / גורביץ ראובן
בראשית פרק ג: חטא האדם והאשה שאכלו מעץ הדעת ועונשם / גורביץ ראובן
בראשית פרק ד, קין והבל (דף מספר 2) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק ד: קין והבל / גורביץ ראובן
בראשית פרק ח'' עיון במפרשים / תירם שמעיה
בראשית פרק טו, ברית בין הבתרים / וולפרט טליה
בראשית פרק טו, ברית בין הבתרים (דף מספר 4) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק טו: דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק טו: פרשת לך לך - דף עבודה (פשט ורש"י) / גורביץ ראובן
בראשית פרק טז, שרי והגר / וולפרט טליה
בראשית פרק טז, שרי והגר - דף עבודה / מושקוביץ נעמה
בראשית פרק טז: עינוי הגר ובריחתה מפני שרי / לב חגי
בראשית פרק טז: פרשת לך לך - מבחן / גורביץ ראובן
בראשית פרק יב- פסוקים י- :כ: דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק יב, (דף מספר 3) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק יג, אברהם ולוט נפרדים / סולומון עופר
בראשית פרק יג, אברהם ולוט, דף עבודה / אריאל נעמה
בראשית פרק יג: דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק יד, דף עבודה / אריאל נעמה
בראשית פרק יד, מלחמת ארבעת וחמשת המלכים / בשן יעל
בראשית פרק יד, מלחמת ארבעת וחמשת המלכים / וולפרט טליה
בראשית פרק יד, מערך שיעור / אריאל נעמה
בראשית פרק יד: דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק יז, ברית מילה / בשן יעל
בראשית פרק יז, שינוי שמות אברם ושרי וברית / וולפרט טליה
בראשית פרק יז: דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק יח, "גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה" דף עבודה / מושקוביץ נעמה
בראשית פרק יח, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה / קוינט מירב
בראשית פרק יח, פסוקים א-טזז: דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק יח, פסוקים טז-לגז: דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק יח, פרשת וירא, דף עבודה / וולפרט טליה
בראשית פרק יח: אברהם איש החסד, מכניס אורחים / יקיר תמר
בראשית פרק יט - הפיכת סדום: דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק יט, הפיכת סדום / בשן יעל
בראשית פרק יט, הפיכת סדום-דמותו של רש"י / בשן יעל
בראשית פרק כ : דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק כ"ג, מות שרה וקניית מערת המכפלה / שחם תמר
בראשית פרק כ"ד, מערך שיעור'' אשת חיל מי ימצא / קוינט מירב
בראשית פרק כ"ה, מערך שיעור: הבכורה, הברכה והבחירה / קוינט מירב
בראשית פרק כ"ו, מערך שיעור: מהו הסכם שלום אמיתי? / קוינט מירב
בראשית פרק כ"ו, הולדת יצחק / וולפרט טליה
בראשית פרק כ"ו, פתיחה / קוינט מירב
בראשית פרק כ"ז, מערך שיעור: הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו / קוינט מירב
בראשית פרק כ"ז, ברכות יצחק / וולפרט טליה
בראשית פרק כ"ז, ברכות יצחק / וולפרט טליה
בראשית פרק כ"ז: הברכות לעשיו ויעקב / אופנהיימר יאיר
בראשית פרק כ"ח: חלום יעקב / קוינט מירב
בראשית פרק כ"ט: המפגש על הבאר / קוינט מירב
בראשית פרק כ"ט: חתונת יעקב עם רחל ולאה / קוינט מירב
בראשית פרק כ, אברהם בגרר - דף עבודה / מושקוביץ נעמה
בראשית פרק כא (דף מספר 5) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק כא : דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק כא: לידת יצחק וגירוש ישמעאל / קליין אביתר
בראשית פרק כא: מקורות לפיוט "עת שערי רצון להפתח" / מסורי הדר
בראשית פרק כא: קיום ההבטחות לאברהם ביחס לישמעאל ויצחק / לב חגי
בראשית פרק כב : דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק כב, נסיון העקדה (דף מספר 6) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק כג : דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק כג- מות שרה וקניית מערת המכפלה / ליפשיץ תרצה
בראשית פרק כד, לקיחת רבקה / וולפרט טליה
בראשית פרק כד: דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק כה'' פסוקים כט-לד: עשיו מוכר את הבכורה ליעקב (דף מספר 7) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק כה: דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק כו: דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק כז: יעקב גונב את ברכת עשיו - דף עבודה / אסולין תמר
בראשית פרק כז: יעקב גונב את ברכת עשיו - תשובות / אסולין תמר
בראשית פרק כח: יעקב הולך לחרן / עמר אילן
בראשית פרק כט: יעקב מגיע לבית לבן / גרבר מיטל
בראשית פרק ל"ג-מפגש יעקב ועשיו / פרץ אביטל
בראשית פרק ל"ד: מעשה דינה / קוינט מירב
בראשית פרק ל"ה: יעקב בדרכו לחברון / בלוך שפרה
בראשית פרק ל"ה: פרשת וישלח / וולפרט טליה
בראשית פרק ל"ז פסוקים א-יא - יוסף ואחיו / וולפרט טליה
בראשית פרק ל"ח: יהודה ותמר / גרוסמן שרה
בראשית פרק ל"ט: ירידת יוסף מצרימה / בן ארצי חפציה
בראשית פרק ל: תמונות / גרוסברג יעל
בראשית פרק ל‘ - משכורתו של יעקב / גרוסברג יעל
בראשית פרק לב / לב חגי
בראשית פרק לב, מערך שיעור / וולפרט טליה
בראשית פרק לד, מעשה דינה / מושקוביץ נעמה
בראשית פרק לה: דף עבודה / בשן יעל
בראשית פרק לה: ילדי יעקב / משניות אריאל
בראשית פרק לז (דף מספר 10) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק לח, מעשה יהודה ותמר (דף מספר 11) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק לח: דף עבודה / באואר חנן
בראשית פרק לח: וירד יהודה מאת אחיו / גרוסברג יעל
בראשית פרק לח: יהודה ותמר / גרוסברג יעל
בראשית פרק לט יוסף בבית פוטיפר / גרוסברג יעל
בראשית פרק מ''- חלומות שר המשקים ושר האופים / וולפרט טליה
בראשית פרק מ"ט: פרידת יעקב מבניו וברכתם / וולפרט טליה
בראשית פרק מ: חלומות שר המשקים ושר האופים ופתרונם ע"י יוסף / גרוסמן שרה
בראשית פרק מא: חלומות פרעה (3) / וולפרט טליה
בראשית פרק מד, פרשת הגביע ונאום יהודה (דף מספר 12) / דומיניץ יהודה
בראשית פרק מז / פרבר ליאת
בראשית פרק מז מקורות / שחם תמר
בראשית פרק מז עבודה עצמית / שחם תמר
בראשית פרק נ: תרשים זרימה / באואר חנן
בראשית פרקים ו-ח: פרשת נח - דף עבודה / גורביץ ראובן
בראשית פרקים טז-כה, פרשות לך לך, וירא, חיי שרה, מבחן / מושקוביץ נעמה
בראשית פרקים ט-יא: פרשת נח - דף עבודה / גורביץ ראובן
בראשית פרקים ט-יא: פרשת נח - דף עבודה / גורביץ ראובן
בראשית פרקים יא-טז, דף חזרה / יקיר תמר
בראשית פרקים יא-יג, בוחן / בן חמו משה
בראשית פרקים יב-יז, מבחן / וולפרט טליה
בראשית פרקים יב-יז, עבודות לסיכום פרשת לך לך / וולפרט טליה
בראשית פרקים יג-יד: פרשת לך לך - עבודת בקיאות / גורביץ ראובן
בראשית פרקים יח-יט, תפילת אברהם על סדום / קוינט מירב
בראשית פרקים כ"ט-ל"ד: חוברת עבודה עצמית בבקיאות / אופנהיימר יאיר
בראשית פרקים כד-לח: מבחן / שחם תמר
בראשית פרקים כה-כו: שאלות בקיאות / אופנהיימר יאיר
בראשית פרקים כז-כח, הברכות -המשך (דף מספר 9) / דומיניץ יהודה
בראשית פרקים כז-כח, הברכות (דף מספר 8) / דומיניץ יהודה
בראשית פרקים כז-כח: תרשים זרימה / באואר חנן
בראשית פרקים כט-ל: הולדת בני יעקב / מושקוביץ נעמה
בראשית פרקים מב-מד: פגישתם המחודש של יוסף ואחיו (4) / וולפרט טליה
בראשית פרקים מז-מח: סוף ימי יעקב / וולפרט טליה
בראשית פרקל: הולדת 7 שבטים והסכם הפרידה של יעקב ולבן / מושקוביץ נעמה
בראשית פתיחה: העמק דבר הקדמה / גורביץ ראובן
בראשית, אברהם אבינו עמוד של עולם - דף עבודה / מושקוביץ נעמה
בראשית, בעיית הגשמת האלוק / לב חגי
בראשית, בריאת העולם / ברנע אילה
בראשית, דף חזרה / מנדלבאום רננה
בראשית, דף לימוד לפרשת ויצא תשע"ג / רוזנברג יהודה
בראשית, דף לימוד לפרשת וירא / רוזנברג יהודה
בראשית, דף לימוד לפרשת וירא תשע"ג / רוזנברג יהודה
בראשית, דף לימוד לפרשת וישלח תשע"ג / רוזנברג יהודה
בראשית, דף לימוד לפרשת חיי שרה תשע"ג / רוזנברג יהודה
בראשית, דף לימוד לפרשת תולדות תשע"ג / רוזנברג יהודה
בראשית, דפי חזרה לקראת בחינת הבגרות לכיתה יא / רוזנברג ישי
בראשית, הבדלים תחביריים ופרשניים בניתוח הפסוקים / לב חגי
בראשית, ההבטחות לאבות האומה- דף עבודה / מושקוביץ נעמה
בראשית, הקדמה ופרקים א-יא, מבחן / שחם מיכל
בראשית, ויצא:יציאת יעקב מבאר שבע והליכתו לחרן / לב חגי
בראשית, יוסף - משימת סיכום / וולפרט טליה
בראשית, מ-12 בני יעקב ל-12 שבטים: טבלה משווה / פרץ ניסים
בראשית, מב-מד: פגישתם המחודשת של יוסף ואחיו / מושקוביץ נעמה
בראשית, משפחת אברהם / פרץ ניסים
בראשית, סוף חומש בראשית / מושקוביץ נעמה
בראשית, פרק טו: ברית בין הבתרים: דף עבודה / לב חגי
בראשית, פרק כג: הולדת יעקב ועשיו, יעקב בגרר / לב חגי
בראשית, פרק לט: יוסף ואשת פוטיפר - השוואה / לב חגי
בראשית, פרק מא: חלומות פרעה - השוואה למורה / לב חגי
בראשית, פרק מא: חלומות פרעה - השוואה לתלמיד / לב חגי
בראשית, פרק א - בריאת העולם: חזרה וסיכום / קוזלובסקי נ. דינה
בראשית, פרק א: דף חזרה / עזר אבנר
בראשית, פרק א-ו: פרשת בראשית - מבחן / עזר אבנר
בראשית, פרק ב: דף חזרה / עזר אבנר
בראשית, פרק ג - מיומנויות השוואה / לב חגי
בראשית, פרק ג: דף חזרה / עזר אבנר
בראשית, פרק ו: הברית עם נח ובניית התיבה / לב חגי
בראשית, פרק ו-יא: פרשת "נח" / עזר אבנר
בראשית, פרק ז - נח והאריה / קוזלובסקי נ. דינה
בראשית, פרק ז: קין והבל / לב חגי
בראשית, פרק ט - השוואת מפרשים / לב חגי
בראשית, פרק ט: ברכות ה'' לנח / לב חגי
בראשית, פרק ט: מיומנויות השואה / לב חגי
בראשית, פרק טו: ברית בין הבתרים / לב חגי
בראשית, פרק טו: ברית בין הבתרים - שאלות עיון / הלפרין טפת

בראשית, פרק טו: דף עבודה על פי פרוש הרמב"ן / גורביץ ראובן
בראשית, פרק טז: דף עבודה / לב חגי
בראשית, פרק יב: דף חזרה / עזר אבנר
בראשית, פרק יב: דף עבודה על פי פירוש הרמב"ן / גורביץ ראובן
בראשית, פרק יב: ירידת אברהם למצרים: דף עבודה / לב חגי
בראשית, פרק יב: שאלות חזרה ועיון / לב חגי
בראשית, פרק יב-יז: פרשת "לך לך" - מבחן / עזר אבנר
בראשית, פרק יב-יז: שאלות חזרה / לב חגי
בראשית, פרק יד: דף חזרה / עזר אבנר
בראשית, פרק יד: דף עבודה / לב חגי
בראשית, פרק יד: מלחמת ארבעת המלכים / לב חגי
בראשית, פרק יז: ברית מילה - דף עבודה / לב חגי
בראשית, פרק יז: ברית מילה והולדת יצחק / לב חגי
בראשית, פרק יז: דף עבודה / לב חגי
בראשית, פרק יז: דף עבודה / סובוביץ אוריה
בראשית, פרק יח: ביקור המלאכים / לב חגי
בראשית, פרק יח: דף עבודה על פי פרוש הרמב"ן / גורביץ ראובן
בראשית, פרק יח: המלאכים אצל אברהם / לב חגי
בראשית, פרק יח-יט: שאלות בקיאות / לב חגי
בראשית, פרק יט, הפיכת סדום / וולפרט טליה
בראשית, פרק כ"ב: עקדת יצחק / אופנהיימר יאיר
בראשית, פרק כ"ג: מות שרה וקניית מערת המכפלה / ליאת
בראשית, פרק כ"ד, שליחות אליעזר והבאת רבקה / מושקוביץ נעמה
בראשית, פרק כ"ה, משימה לשיעורי בית / מושקוביץ נעמה
בראשית, פרק כ, אברהם ושרה בגררן / וולפרט טליה
בראשית, פרק כא: שלוח הגר וישמעאל / לב חגי
בראשית, פרק כב: עקידת יצחק / לב חגי
בראשית, פרק כה, יט-לד: הולדת עשו ויעקב ומכירת הבכורה / לב חגי
בראשית, פרק כה: מכירת הבכורה (pdf) / גרוסברג יעל
בראשית, פרק כה-כו: הולדת יעקב ועשיו, יעקב בגרר / לב חגי
בראשית, פרק כו: דף עבודה / משניות אריאל
בראשית, פרק כז: ברכות יצחק לבניו – יעקב ועשו / לב חגי
בראשית, פרק כז: כיבוד אב של עשיו / לב חגי
בראשית, פרק כז-כח: עבודת בקיאות / לב חגי
בראשית, פרק כט: יעקב בבית לבן - דף עבודה / מורג בלה
בראשית, פרק ל"ב, מערך שיעור: הכנות יעקב למפגש עם עשיו, ומאבקו עם המלאך / וולפרט טליה
בראשית, פרק ל"ד, מעשה דינה / וולפרט טליה
בראשית, פרק ל"ז: מכירת יוסף / שחם תמר
בראשית, פרק לב-מט: מבחן / שוייגר צבי
בראשית, פרק לב-מט: מבחן / שוייגר צבי
בראשית, פרק לב-מט: מבחן / שוייגר צבי
בראשית, פרק לג: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
בראשית, פרק לד: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
בראשית, פרק לה: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
בראשית, פרק לז: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
בראשית, פרק לז-מד: מבחן / לב חגי
בראשית, פרק לז-מד: שאלות חזרה / לב חגי
בראשית, פרק ל-לא: דף לסיכום שיעור באמצעות שאלות נכון / לא נכון / שחק אהרל'ה
בראשית, פרק ל-מ: בקיאות / לב חגי
בראשית, פרק מ"א: חלומות פרעה / משניות אריאל
בראשית, פרק מא- חלומות פרעה / מושקוביץ נעמה
בראשית, פרק מא: חלומות פרעה / לב חגי
בראשית, פרק מא-מב: ביאורי מילים / לב חגי
בראשית, פרק מג-מד: בקיאות / לב חגי
בראשית, פרקים ב-ו קטעי רש"י / גוטמן ברוך
בראשית, פרקים יא-כ, מערך שיעור / מושקוביץ נעמה

בראשית, פרקים כ"ז-כ"ח: ברכות יצחק / פרץ אביטל
בראשית, פרקים כג-לב: פרשת חיי שרה, תולדות ויצא, מבחן / וולפרט טליה
בראשית, פרקים כג-לב: פרשת חיי שרה, תולדות ויצא, מבחן / וולפרט טליה
בראשית, פרקים כה-לד: מבחן / לרנר רבקה
בראשית, פרקים כט-ל: עבודה בזוגות / בשן יעל
בראשית, פרקים לז, לט: מבחן / בן חמו משה
בראשית, פרקים מה-מו: מפגש יעק ויוסף / וולפרט טליה
בראשית, פרקים מז-מח: סוף ימי יעקב / וולפרט טליה

בראשית, פרשות וירא, וחיי שרה – מבחן / בן ארצי חפציה
בראשית, פרשת ויצא: פרשת השבוע / צוויק אורן
בראשית, פרשת וישלח: פרשת השבוע / צוויק אורן
בראשית, פרשת בראשית - פרשת השבוע / צוויק אורן
בראשית, פרשת בראשית תשס"ט / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת בראשית: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת בראשית: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת בראשית: דף פרשת שבוע / לוי דני
בראשית, פרשת בראשית: דף פרשת שבוע - בריאת העולם / עמר אילן
בראשית, פרשת בראשית: דף פרשת שבוע בשילוב מחשב / קאופמן נורית
בראשית, פרשת בראשית: דפי עבודה / קייקוב דוד
בראשית, פרשת בראשית: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
בראשית, פרשת ויגש - פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת ויגש: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת ויגש: דף פרשת שבוע / גרין שי
בראשית, פרשת ויגש: דף פרשת שבוע / לוי דני
בראשית, פרשת ויגש: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
בראשית, פרשת ויגש: דף פרשת שבוע בשילוב מחשב / קאופמן נורית
בראשית, פרשת ויגש: פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת ויגש: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
בראשית, פרשת ויחי - פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת ויחי תשס"ט: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת ויחי: דף פרשת שבוע / גרין שי
בראשית, פרשת ויחי: דף לימוד שבועי / צמיר רועי
בראשית, פרשת ויחי: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת ויחי: דף פרשת שבוע / לוי דני
בראשית, פרשת ויחי: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
בראשית, פרשת ויחי: דף פרשת שבוע - סוף ימי יעקב במצרים / עמר אילן
בראשית, פרשת ויחי: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
בראשית, פרשת וילך: דף פרשת שבוע / לוי דני
בראשית, פרשת ויצא - תפזורת / הדס
בראשית, פרשת ויצא תשס"ט: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת ויצא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת ויצא: דף פרשת שבוע / לוי דני
בראשית, פרשת ויצא: דף פרשת שבוע / גרין שי
בראשית, פרשת ויצא: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת ויצא: דף פרשת שבוע - יעקב הולך לחרן / עמר אילן
בראשית, פרשת ויצא: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
בראשית, פרשת ויצא: דף פרשת שבוע - נדודי יעקב / רוזנברג שמואל
בראשית, פרשת ויצא: פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת ויצא: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
בראשית, פרשת וירא / הררי אסתר
בראשית, פרשת וירא, מבחן / צדוק מוריה
בראשית, פרשת וירא, מבחן (pdf) / צדוק מוריה
בראשית, פרשת וירא, עקדת יצחק / גרוסברג יעל
בראשית, פרשת וירא, עקדת יצחק (pdf) / גרוסברג יעל
בראשית, פרשת וירא, עקדת יצחק (pdf) / גרוסברג יעל
בראשית, פרשת וירא, עקדת יצחק (pdf) / גרוסברג יעל
בראשית, פרשת וירא: שאלון מספר 6 / הררי אסתר
בראשית, פרשת וירא: שאלון מספר 7 / הררי אסתר
בראשית, פרשת וירא: דף חזרה / קוזלובסקי נ. דינה
בראשית, פרשת וירא: דף פרשת שבוע / גרין שי
בראשית, פרשת וירא: דף פרשת שבוע - אברהם מכניס אורחים / עמר אילן
בראשית, פרשת וירא: פרשת השבוע / צוויק אורן
בראשית, פרשת וירא: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
בראשית, פרשת וישב - פרקים ל"ט-מ'''' / משניות אריאל
בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ז פסוקים א- ד: המשך תודות יעקב - שנאת האחים ליוסף / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ז פסוקים ה-יא: חלומות יוסף / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ז פסוקים יב-יז: יוסף מחפש את אחיו בשכם / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ז פסוקים יב-לח: דף עבודה- סיכום מכירת יוסף / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ז פסוקים יח-כב: האחים מתכננים להרוג את יוסף, עצת ראובן להצילו מיידם / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ז פסוקים כג-כח: השלכת יוסף לבור, מכירת יוסף לישמעאלים / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ז פסוקים כט-לו: חזרת ראובן לבור וההודעה ליעקב על אובדן בנו / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ז: מבחן / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, מקץ, ויגש, ויחי: חידון פרשת שבוע / גאן עמוס
בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ח פסוקים א-יא: נשואי יהודה לבת שבע - נשואי תמר לער ואונן / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ט פסוקים א-ו: יוסף בבית פוטיפר / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ט פסוקים ז-יב: יוסף עומד בניסיון מלהתחתן עם אשת פוטיפר / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ט פסוקים יג-כג: אשת פוטיפר, השלכת יוסף לכלא / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק ל"ט: מבחן / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק מ פסוקים א–ח: חטאם של שר המשקים ושר האופים / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק מ פסוקים טז–כג: שר האופים מספר ליוסף את חלומו, יוסף פותר לו לרעה / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק מ פסוקים ט–טו: שר המשקים מספר חלומו ליוסף ויוסף פותר לטובה / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב, פרק מ: מבחן / יחזקאל ערגה, ריבקין מירי
בראשית, פרשת וישב: דף פרשת שבוע / גרין שי
בראשית, פרשת וישב: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת וישב: דף פרשת שבוע לחנוכה / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת וישב: פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת וישב: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
בראשית, פרשת וישלח: דף פרשת שבוע / רוזנברג שמואל
בראשית, פרשת וישלח: דף פרשת שבוע / גרין שי
בראשית, פרשת וישלח: דף פרשת שבוע / לוי דני
בראשית, פרשת וישלח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת וישלח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת וישלח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת וישלח: דף פרשת שבוע - יעקב חוזר הביתה / עמר אילן
בראשית, פרשת וישלח: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
בראשית, פרשת וישלח: פרשת השבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת וישלח: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
בראשית, פרשת חיי שרה - דף חזרה על "שני" / בנימין אברהם
בראשית, פרשת חיי שרה - תפזורת / הדס
בראשית, פרשת חיי שרה פרקים כג-כד: דף עבודה / משניות אריאל
בראשית, פרשת חיי שרה: דף פרשת שבוע / גרין שי
בראשית, פרשת חיי שרה: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת חיי שרה: דף פרשת שבוע - מות שרה / עמר אילן
בראשית, פרשת חיי שרה: פרשת השבוע / צוויק אורן
בראשית, פרשת חיי שרה: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
בראשית, פרשת חיי-שרה: דף פרשת שבוע / גאן עמוס
בראשית, פרשת לך לך – וירא, מבחן / וולפרט טליה
בראשית, פרשת לך לך – וירא, מבחן - pdf / וולפרט טליה
בראשית, פרשת לך לך - תפזורת / הדס
בראשית, פרשת לך לך פרק יג: שאלון מספר 2 / הררי אסתר
בראשית, פרשת לך לך, פרק טז: שאלון מספר 3 / הררי אסתר
בראשית, פרשת לך לך, פרק יז: שאלון מספר 4 / הררי אסתר
בראשית, פרשת לך לך, פרק יח: שאלון מספר 5 / הררי אסתר
בראשית, פרשת לך לך: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת לך לך: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת לך לך: פרשת השבוע / צוויק אורן
בראשית, פרשת לך לך: רמבן - מעשה אבות סימן לבנים / לב חגי
בראשית, פרשת לך לך: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
בראשית, פרשת לך-לך: דף פרשת שבוע / גרין שי
בראשית, פרשת לך-לך: דף פרשת שבוע - אברהם - אבי האומה / עמר אילן
בראשית, פרשת מקץ וחג חנוכה / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת מקץ: דף פרשת שבוע / גרין שי
בראשית, פרשת מקץ: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
בראשית, פרשת נח תשס"ט / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת נח: דף פרשת שבוע / גרין שי
בראשית, פרשת נח: דף הכנה למבחן / וולפרט טליה
בראשית, פרשת נח: דף פרשת שבוע / גרין שי
בראשית, פרשת נח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת נח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת נח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת נח: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת נח: דף פרשת שבוע - המבול / עמר אילן
בראשית, פרשת נח: דף פרשת שבוע בשילוב מחשב / קאופמן נורית
בראשית, פרשת נח: מבחן / וולפרט טליה
בראשית, פרשת נח: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
בראשית, פרשת תולדות תשס"ט: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת תולדות: דף חזרה / הררי אסתר
בראשית, פרשת תולדות: דף עבודה / הררי אסתר
בראשית, פרשת תולדות: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת תולדות: דף פרשת שבוע / גרין שי
בראשית, פרשת תולדות: דף פרשת שבוע / לוי דני
בראשית, פרשת תולדות: דף פרשת שבוע / רוזנברג יהודה
בראשית, פרשת תולדות: דף פרשת שבוע - יעקב ועשיו / עמר אילן
בראשית, פרשת תולדות: דף פרשת שבוע - ממדרשי חז"ל / רוזנברג שמואל
בראשית, פרשת תולדות: פרשת השבוע / צוויק אורן
בראשית, פרשת תולדות: שאלות על הפרשה (מאות שאלות) / שנדורפי יצחק
בראשית, תולדות עם ישראל - יצחק / לב חגי
בראשית,פרק כה'' הולדת עשו ויעקב(pdf) / גרוסברג יעל
בראשית: יוסף השליט במצרים / ברנע נתנאל
בראשית: פרשת ויצא / ברנע נתנאל
בראשית: פרשת מקץ / ברנע נתנאל
בראשית: פרשת חיי שרה ותולדות: מבחן / טוקר יונה
ברית מילה ברוסיה הסובייטית - סיפור / בלוך שפרה
ברית מילה בשואה - סיפור / בלוך שפרה
דף לימוד לפרשת אחרי מות - קדושים - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת אמור - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת אמור - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת בא - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת בהעלותך - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת בהר - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת בחוקותי - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת בחוקותי- תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת במדבר - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת במדבר - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת בשלח - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת בשלח - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת וארא - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת וארא - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת ויגש - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת ויגש - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת ויחי - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת ויחי - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת ויצא - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת ויקהל - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת ויקרא - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת ויקרא (חג הפסח) - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת וירא - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת וישב - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת וישלח - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת חוקת - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת חוקת- תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת חיי שרה תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת יתרו - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת יתרו - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת לך לך תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת מצורע - פסח - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת מקץ - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת משפטים - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת משפטים - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת נח תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת נשא - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת נשוא - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת פקודי - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת צו - זכור- תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת קדושים - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת קרח - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת שלח - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת שלח - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת שמות- תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת שמיני - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת תולדות - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת תזריע - החודש- תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת תזריע מצורע - תשע"ה / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת תצוה - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת תצווה - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת תרומה - תשע"ב / רוזנברג יהודה
דף לימוד לפרשת תרומה - תשע"ד / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת לך לך תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת בראשית תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת ויגש - עשרה בטבת תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת ויגש תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת ויגש תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת ויחי תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת ויחי תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת ויצא תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת ויצא תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת וירא תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת וירא תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת וישב - חנוכה תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת וישב תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת וישלח תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת וישלח תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת חיי שרה תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת חיי שרה תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת לך לך תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת נח תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת נח תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת תולדות תשע"ח / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע - פרשת תולדות תשע"ט / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בראשית - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת בראשית - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויגש - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויגש ועשרה בטבת - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויגש ועשרה בטבת - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויחי - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויחי - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויחי - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויצא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויצא - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת ויצא לשנת תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וירא - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וירא - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וישב וחג החנוכה - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וישלח - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וישלח - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת וישלח לשנת תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת חיי שרה - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת חיי שרה - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת לך לך - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת לך לך - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת מקץ - חנוכה - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת נח - תש"ע / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת נח - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת נח - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תולדות - תשע"ו / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תולדות - תשע"א / רוזנברג יהודה
דף פרשת שבוע לפרשת תולדות לשנת תש"ע / רוזנברג יהודה
הליכת אברם לארץ כנען { בראשית יב'' , א- ט } / לב חגי
המבול, משימה לשיעורי בית / ברנע אילה
השורש ש.ח.ת בסיפור המבול / ברנע אילה
ויגש: מה עושים שהמצב אבוד. דפי עבודה ומקורות בפ"ש- /
חומש בראשית - חוברת עבודה לקיץ / כהן ניסים
חומש בראשית'' קטעי רש"י ורמב"ן נבחרים'' שאלון 2102 * תנ"ך ממ"ד * מיקוד קיץ תשע"ב / כהן יהודה
חומש בראשית, מבחן מסכם / וולפרט טליה
חושמ בראשית , הכנה למבחן / וולפרט טליה
חושמ בראשית , סיכום / וולפרט טליה
מרתון "בעקבות יעקב": מבחן מסכם / אופנהיימר יאיר
מרתון על בראשית, פרקים ל- לו (למורה) / אסולין תמר
מרתון על בראשית, פרקים ל- לו (למורה) / אסולין תמר
מרתון על בראשית, פרקים ל- לו (לתלמיד) / אסולין תמר
מרתון על בראשית, פרקים ל- לו (לתלמיד) / אסולין תמר
נושא: בראשית, פרק כ"ד, סיפור חוזר על עצמו / מושקוביץ נעמה
על עקידת יצחק באמצעות הפי"וט עת שערי רצון" / פלס ירון
עשרה נסיונות -הוראת הנסיונות / וולפרט טליה
עשרה נסיונות -עבודת סיכום - תבנית העבודה / וולפרט טליה

פרויקט סיכום ספר בראשית / וולפרט טליה
פרויקט סיכום ספר בראשית טיוטא / וולפרט טליה
פרק י"ז- שינוי השם, הבטחות הזרע והארץ, ברית מילה / בלוך שפרה
פרשת ויגש תשס"ט / רוזנברג יהודה
פרשת ויגש: דף עבודה ומקורות / מייזלס נועם דביר
פרשת ויצא - מבחן / בן חמו משה
פרשת וישב לקראת חג חנוכה תשס"ט / רוזנברג יהודה
פרשת וישב, חינוך - ההתמודדות עם קנאה. / מימון איל
פרשת חיי שרה- בוחן מסכם: (pdf) / וולפרט טליה
פרשת נח, פרק ו, נח והתיבה / קופמן ברכה
פרשת נח, פרק ו, נח והתיבה (pdf) / קופמן ברכה
פרשת נח, פרקים ז-ח, יד: המבול / קופמן ברכה
שאלות מבחינות בגרות שאלון 900401 בראשית - עיון / בירנבוים שפרה
תולדות האדם, דף עבודה / ברנע אילה
תולדות האדם, דף עבודה עם תשובות / ברנע אילה, אברהם גיל
תורה, עבודות לספר בראשית לכיתה יא לפי תוכנית הלימודים / דומוביץ עמירם