דפי לימוד


בוחן בדינים: השלמת ברכת על המחה (אשכנז) / גולדשטיין נעם
בוחן בדינים: השלמת ברכת על המחה (ספרדי) / גולדשטיין נעם
בין אדם לחברו - שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
ברכות השחר / עמר אילן
ברכות מתוך קיצור שולחן ערוך- מאגר שאלות מתוך מבחני הבגרות / גולדמן שמעון
ברכות, דיני ברכות הנהנין: מבחן / פויכטוונגר אשר
ברכות: בוחן / פניגשטיין אייל
ברכות: מבחן / פניגשטיין אייל
בשר בחלב - מבחן / פניגשטיין אייל
גמילות חסד - דף עבודה / גאן עמוס
גמרא, ברכות, לו: מה מברכים על תבשיל שמעורב בו אחד מחמשת מיני הדגן? /
גמרא, ברכות, לח ע"א: מה מברכים על דבש תמרים? /
גמרא, ברכות, לח-לט: מהו שיעור אכילה כדי להתחייב בברכה? /
דין יין שנגע בו מחלל שבת / קינד דניאל
דיני בדיקת חמץ מהספר "אורות ההלכה" - דפי עבודה / חניה ישראל
דיני השכמת הבוקר / עמר אילן
דיני השכמת הבוקר - סיכום ומבחן / עמר אילן
דיני נטילת ידיים שחרית / עמר אילן
דינים, הלכות ראש השנה / רוזנברג שמואל
דף עבודה בהלכות בית כנסת פניני הלכה הרב אליעזר מלמד / בן חמו משה
הלכה על פי מקור חיים- תפילין / צוויק אורן
הלכה פרק לא – דברים הבאים מחמת סעודה: מבחן / שלו ישראל
הלכה, קיצוש"ע מקור חיים פרק ט"ו:הכנות לתפילת שמונה עשרה -בוחן אמריקאי / תירם שמעיה
הלכה, אונאה וגזילה: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ארבע תעניות: דף הלכה יומית / זהבי דב
הלכה, ברכות / פרץ אודיה
הלכה, ברכות הנהנין: דף סיכום ברכות / פויכטוונגר אשר
הלכה, ברכות: בורא מיני מזונות, ופרי העץ - מבדק / גאן עמוס
הלכה, ברכות: ברכות אחרונות / פייגלין חגית
הלכה, ברכות: ברכת "שהכל נהיה בדברו" / פייגלין חגית
הלכה, ברכות: ברכת פירות האדמה וירקות / פייגלין חגית
הלכה, ברכות: ברכת פירות העץ / פייגלין חגית
הלכה, ברכות: דיני קדימה בברכות / פייגלין חגית
הלכה, ברכות: הלכות ברכות וסעודה מחולקים לפי נושאים (27 נושאים) / גאן עמוס
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, ברכת המוציא: מבדק / גאן עמוס
הלכה, ברכת המזון: מבדק / גאן עמוס
הלכה, ברכת המזון: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, גזל: דף הלכה יומית / זהבי דב
הלכה, גזל: דף הלכה יומית / זהבי דב
הלכה, דיני השכמת הבוקר / קוזלובסקי נ. דינה
הלכה, דיני משיב הרוח ו"ותן טל" / קוזלובסקי נ. דינה
הלכה, דיני משיב הרוח ותן טל ומטר – מבחן חזרה / בנימין אברהם
הלכה, דיני תרומות ומעשרות והפרשתם: קיצוש"ע סימן ד / קוזלובסקי נ. דינה
הלכה, דינים, כיבוד הורים / הררי אסתר
הלכה, האם מותר לצאת לחו"ל? / גולד איתיאל
הלכה, הלכה, סימן מג, הלכות ברכות לדברים הנאכלים בתוך הסעודה / בנימין אברהם
הלכה, הלכה, סימן מד, הלכות מים אחרונים וברכת המזון / בנימין אברהם
הלכה, הלכה, סימן מד, הלכות מים אחרונים וברכת המזון- השוכח תוספות בברכת המזון / בנימין אברהם
הלכה, הלכה, סימן נא – כללים בברכה אחרונה - מבחן / בנימין אברהם
הלכה, הלכות הקשורות למים: דף הלכה יומית / זהבי דב
הלכה, הלכות הקשורות למים: דף הלכה יומית / זהבי דב
הלכה, הלכות כיבוד הורים / קוזלובסקי נ. דינה
הלכה, הלכות נדה - שאלות סיכום ושינון במסגרת ההכנה למבחנים לרבנות ב"היכל שלמה" / ויצמן
הלכה, הלכות נטילת ידיים י"ב - י"ט / תירם שמעיה
הלכה, הלכות נטילת ידיים של שחרית / סימן ב / קוזלובסקי נ. דינה
הלכה, הלכות נטילת ידיים: בוחן / תירם שמעיה
הלכה, הלכות סוכה וארבעת המינים -בוחן / בנימין אברהם
הלכה, הלכות עורלה: קיצוש"ע, סימן קעג / קוזלובסקי נ. דינה
הלכה, הלכות קריאת שמע: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, הלכות ראש חודש: מבחן בדינים / לקס עידית
הלכה, הלכות שבת, הכנת תה בשבת / ברנע אילה
הלכה, הלכות תפילה וחזרת הש"ץ מבחן / תירם שמעיה
הלכה, הלכות תפילין- מבחן - קצוש"ע פרק י / תירם שמעיה
הלכה, הקדושה הטבעית של ארץ ישראל / גולד איתיאל
הלכה, השבת אבידה: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, חודש ניסן ומנהגיו: מבדק / גאן עמוס
הלכה, ט"ו בשבט: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, טעמי איסור כלאיים / גולד איתיאל
הלכה, כבוד רבו: דף עבודה / חדד רם
הלכה, כיבוד הורים, ביקור חולים: דף הלכה יומית / זהבי דב
הלכה, כיבוד הורים: דף הלכה יומית / זהבי דב
הלכה, כיבוד הורים: מערך שיעור / סטילמן מיכל
הלכה, כיבוד הורים: סיכום הלכות / סטילמן מיכל
הלכה, מצגת לט אבות מלאכה / חדד תמר
הלכה, מצוות התלויות בארץ / קוזלובסקי נ. דינה
הלכה, מצוות התלויות בארץ, ט"ו בשבט: דף הלכה יומית / זהבי דב
הלכה, מצוות התלויות בארץ: סדר הפרשת תרומות ומעשרות / לוי דני
הלכה, מצוות התלויות בארץ: הלכות מתנות עניים / חדד תמר
הלכה, מצוות התלויות בארץ: הפרשת תרומות ומעשרות / לוי דני
הלכה, מצוות התלויות בארץ: קדושת ארץ ישראל / חדד תמר
הלכה, מצוות ספירת העומר ומנהגי הספירה / קדוש מאיר
הלכה, נטילת ידיים וברכת אשר יצר: דף מושגים / רוזנברג יהודה
הלכה, נטילת ידים: ביאור מושגים / גאן עמוס
הלכה, נטילת ידים: מבדק / גאן עמוס
הלכה, סיכום הלכות ברכות בקצש"ע ומשניות ומשניות חולין / בישיץ שלומית
הלכה, סיכום חוברת אישות ומשפחה / רוזנברג יהודה
הלכה, סיכום חוברת אישות ומשפחה / רוזנברג יהודה
הלכה, סיכום חוברת אישות ומשפחה כולל תשובות תשע"א / רוזנברג יהודה
הלכה, סימן מ'' – הלכות נטילת ידיים: מבחן סיכום וחזרה / בנימין אברהם
הלכה, סימן נ'' כללים בברכה ראשונה – מבחן מסכם / בנימין אברהם
הלכה, סימן קיח, הלכות פסח / בנימין אברהם
הלכה, סימן קכח-קל - הלכות אלול וראש השנה - מבחן / בנימין אברהם
הלכה, סימן קלט, הלכות חנוכה / בנימין אברהם


הלכה, על פי מקו"ח ברכות התורה, קדיש, פסוקי דזימרא / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח ברכת כהנים, תחנון / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח הלכות חזן / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח השכמת הבוקר / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח מניין / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח ציצית / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח קריאת התורה / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח קריאת שמע / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח תפילת עמידה / צוויק אורן
הלכה, על פי מקו"ח תפילת עמידה / צוויק אורן
הלכה, פורים: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, פניני הלכה שבת א / שאלות חזרה - תוכנית כיתה ז / וגנר אלמוג
הלכה, פניני הלכה שבת א / שאלות חזרה - תוכנית כיתה ח / וגנר אלמוג
הלכה, ציצית / גאן עמוס
הלכה, קדושה ראשונה וקדושה שנייה / גולד איתיאל
הלכה, קדושת בית הכנסת / גאן עמוס
הלכה, שאלות סיכום והכנה לחוברת "אישות ומשפחה" / רוזנברג יהודה
הלכה, שבועות: מבחן / רוזנברג שמואל
הלכה, שולחן ערוך, אורח חיים: ה-קצג / יניב משה
הלכה, שלחן ערוך אורח חיים: שאלות מבחן וחזרה / יניב משה
הלכה: הלכות אמירת אמת / ברנע נתנאל
הלכה: השתלשלות מצוות קריאת שמע / גור יעקב
הלכה: חודש אלול והלכות תשובה - מבחן / שלו ישראל
הלכה: סוכות מתוך חוברת של הגר"מ אליהו / שלו ישראל
הלכה: פרקים כט, ל: מבחן / שלו ישראל
הלכה: פרקים לד, קיד (פורים): מבחן / שלו ישראל
הלכה: צער בעלי חיים / לב חגי
הלכות ,תרומות ומעשרות פניני הלכה עמודים 269-282 / בן חמו משה
הלכות אבלות: מבחן מסכם / ויצמן
הלכות ברכות -בקצשו"ע סימן נ"ו ונ"ז: דף עבודה / אופן לאה
הלכות ברכות: ברכת "העץ" וברכת "האדמה" / עמר אילן
הלכות ברכות: ברכת הבוסר / עמר אילן
הלכות ברכות: ברכת חמשת מיני דגן / עמר אילן
הלכות ברכות: דיני ברכות לדברים שאינם "גידולי קרקע" / עמר אילן
הלכות ברכות: דיני קדימה בברכות / עמר אילן
הלכות ברכות: פרי עץ שמברכים עליו "בורא פרי האדמה" / עמר אילן
הלכות חנוכה: השמש בחנוכה / רוזנברג ישי
הלכות חנוכה: זמן הדלקת הנרות / עמר אילן
הלכות חנוכה: מקום הדלקת הנרות / עמר אילן
הלכות חנוכה: סדר הדלקת הנרות ומספרם / עמר אילן
הלכות חנוכה: סוגי שמנים ופתילות / עמר אילן
הלכות חנוכה: שימוש לאור נרות החנוכה / עמר אילן
הלכות כבוד ספר התורה, בוחן / בן חמו משה
הלכות כבוד ספר תורה ושמות קדושים -פניני הלכה - עמודים 113-122 / בן חמו משה
הלכות כתיבת ספר תורה א-ו / בן חמו משה
הלכות מזוזה - מתוך פניני הלכה - ליקוטים עמודים 223-231 / בן חמו משה
הלכות מזוזה - מתוך פניני הלכה - ליקוטים עמודים 231-244 / בן חמו משה
הלכות סוכה: גובה מינימלי של הסוכה / עמר אילן
הלכות סוכה: גובה מקסימלי של הסוכה / עמר אילן
הלכות סוכה: גודל הסוכה / עמר אילן
הלכות סוכה: דיני הסכך / עמר אילן
הלכות סוכה: דפנות הסוכה / עמר אילן
הלכות ספירות העומר: דף עבודה / שלו ישראל
הלכות פורים מתוך פניני הלכה / בן חמו משה
הלכות פסח - מתוך פניני הלכה: פרק ב'' כללי איסור חמץ - שאלות פניני הלכה פסח עמודים 15-20 / בן חמו משה
הלכות פסח - מתוך פניני הלכה: פרק י'''' כללי הגעלת כלים עמודים 121-124 / בן חמו משה
הלכות פסח - מתוך פניני הלכה: פרק יא הכשרת המטבח לפסח עמודים 146-156 / בן חמו משה
הלכות פסח וספירות העומר: מבחן / שלו ישראל
הלכות ציצית - דיני הפתילים / עמר אילן
הלכות ציצית - הבגד החייב בציצית, דיני הכנפות / עמר אילן
הלכות ציצית ותפילין (סימנים ט-י) ע"פ קצור שולחן ערוך. / מימון איל
הלכות ציצית, דף עבודה פניני הלכה עמודים 140-152 / בן חמו משה
הלכות קריאת התורה, בוחן / בן חמו משה
הלכות קריאת התורה, פניני הלכה עמודים 89-98 / בן חמו משה
הלכות שבת: בישול / עמר אילן
הלכות שבת: דיני חולה בשבת / עמר אילן
הלכות שבת: מבחן מתכונת / פש בעז
הלכות שבת: מוקצה - מבחן מסכם / עמר אילן
הלכות שבת: סוחט / עמר אילן
הלכות שבת: סוחט, צידה וקושר - דף חזרה וסיכום / עמר אילן
הלכות שבת: סוחט, צידה וקושר - מבחן / עמר אילן
הלכות שבת: צידה / עמר אילן
הלכות שבת: קושר / עמר אילן
הלכות שופר: דיני שופר של ראש השנה / עמר אילן
הלכות שופר: שמיעת קול שופר בראש השנה / עמר אילן
הלכות תלמוד תורה והלכות בית כנסת : מבחן / בן חמו משה
הלכות תפילה / בית כנסת / בן חמו משה
הלכות תפילה: דברים המטרידים אדם באמצע התפילה / עמר אילן
הלכות תפילה: ההכנות לתפילה / עמר אילן
הלכות תפילה: הפסקות בתפילה / עמר אילן
הלכות תפילה: כוונה בברכות התפילה / עמר אילן
הלכות תפילה: שאלות חזרה לפי שולחן ערוך אורח חיים סימן נח א - הלכות קריאת שמע / פש בעז
הלכות תפילה: שאלות חזרה לפי שולחן ערוך אורח חיים סימן נח, ב-ז / פש בעז
הלכות תפילה: שאלות חזרה לפי שולחן ערוך אורח חיים סימן ס, א-ה / פש בעז
הלכות תפילה: שאלות חזרה לפי שולחן ערוך אורח חיים סימן פט / פש בעז
הלכות תפילה: שאלות חזרה לפי שולחן ערוך אורח חיים סימן צ / פש בעז
הלכות תפילה: שאלות חזרה לפי שולחן ערוך אורח חיים סימן קח / פש בעז
הלכות תפילין, דף עבודה / בן חמו משה
הלכות תפילין, מבחן / בן חמו משה
הלכות תרומות ומעשרות / בן חמו משה
הלכות תשובה / פייגלין חגית
המשך הלכות קריאת התורה, פניני הלכה עמודים 99-112 / בן חמו משה
השבת אבידה: אבדה במקום פרטי / הררי אסתר
השבת אבידה: אבן הטוען / הררי אסתר
השבת אבידה: אילו מציאות שלו? יאוש רמה ב / הררי אסתר
השבת אבידה: דף חזרה - מקור בתורה וסימנים / הררי אסתר
השבת אבידה: דף עבודה / הררי אסתר
השבת אבידה: דף עבודה / הררי אסתר
השבת אבידה: השב תשיבם לאחיך / הררי אסתר
השבת אבידה: מבחן / הררי אסתר
השבת אבידה: מקור בתורה וסימנים / הררי אסתר
השבת אבידה: סימנים / הררי אסתר
השבת אבידה: תעודת הצטיינות לבקיאות בחומר / הררי אסתר
השתלשלות ההלכה, דף עבודה על מצגת / ברנע אילה
ויקרא, מבחן על ההקדמה לספר ויקרא ופרקים א-ב / הורביץ רחלי
ויקרא, פרק יט: ואהבת לרעך כמוך - דף עבודה / גאן עמוס
ויקרא, פרשת צו, דף עבודה / הורביץ רחלי
ויקרא, פרשת צו: פרשת שבוע - מדרשי חז"ל / הורביץ רחלי
חגים, פורים: שמחה / קוזלובסקי נ. דינה
חוברת בנושא: הלכות ברכות הנהנין / איצקוביץ ישראל
חודש חשוון: מבחן בהלכות הנוגעות לחודש / רוזנברג שמואל
חול המועד: קיצור הלכות חול המועד על פי "שמירת שבת כהלכתה" / רוזנברג יהודה
חידון בנושא פסח / בן חמו משה
חנוכה, ברכת הנרות: דף עבודה / ריינר סיני
חנוכה, הלכות החג: הלכה יומית / זהבי דב
חנוכה, הלכות החג: הלכה יומית / זהבי דב
חנוכה, זמן ההדלקה והלכות נוספות: דף עבודה / ריינר סיני
חנוכה, מאי חנוכה: דף עבודה / ריינר סיני
חנוכה, מצוות הדלקת נרות: דף עבודה / ריינר סיני
חנוכה, שבת חנוכה: דף עבודה / ריינר סיני
חנוכה: הלכה ומנהגים לחנוכה / רוזנברג שמואל
חנוכה: הלכות חנוכה / רוזנברג שמואל
טלטול מוקצה - דף עבודה / הורביץ רחלי
ימים נוראים: הלכה יומית / זהבי דב
ימים נוראים: הלכה יומית / זהבי דב
ימים נוראים: הלכה יומית / זהבי דב
כבוד ועונג שבת דף עבודה / הורביץ רחלי
כיבוד אב ואם וכיבוד רב: שאלות מתוך "שאלות בהלכה" לפי קיצור שולחן ערוך מקור חיים / לוי יצחק
ל"ט אבות מלאכה ותנאי מלאכת מחשבת / חמדת ימים / פרנקל אמנון
ל"ט אבות מלאכה: שאלות / גבירץ דוד א
מאגר שאלות מתוך מבחני הבגרות בנושא שבת / גולדמן שמעון
מבוא להלכות שבת: דבר שאינו מתכוון / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: לט אבות מלאכה / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: מלאכה הנעשית על ידי שניים / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: מלאכה שאינה צריכה לגופה / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: סיכום וחזרה על מבוא להלכות שבת / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: קיום / עמר אילן
מבוא להלכות שבת: שינוי / עמר אילן
מבחן בהלכות נטילת ידיים וציצית / הרוניאן עמנואל
מבחן בדינים קיצשו"ע מקור חיים פרקים כז-כ הלכות ברכות / הורביץ רחלי
מבחן בדינים: הלכות פורים / גולדשטיין נעם
מבחן בדינים: הלכות פסח / גולדשטיין נעם
מבחן בדינים: השבת / גולדשטיין נעם
מבנה ללימוד הלכה / עמר אילן
מושגים ביהדות / רוזנברג שמואל
מושגים ביהדות: דף מספר 10 - פוסקים בימינו: שאלות / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 11 - ראשונים / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 12 - תרומות ומעשרות (תו"מ) / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 12 - תרומות ומעשרות (תו"מ): שאלות / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 17 - דיני השכמה / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 19- זמני תפילה: שאלות / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 21 - תוספות לברכת המזון / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 21 - תוספות לברכת המזון: שאלות / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 22 - מצוות התלויות בארץ / רוזנברג יהודה
מושגים ביהדות: דף מספר 22 - מצוות התלויות בארץ שאלות / רוזנברג יהודה
מזוזה: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
מחשבת: חודש אלול, תשובה הקדמה לכוזרי: מבחן / שלו ישראל
מידות ושיעורי תורה / רוזנברג שמואל
מספר התקיעות / פייגלין חגית
מצוות התלויות בארץ: שאלות מתוך "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
משנה ברורה: סימן ד סעיפים א: הלכות נטילת ידיים (מצגת) / אביאור גמליאל
משנה ברורה: סימן ד סעיפים ב-ג ו-ז: הלכות נטילת ידיים (מצגת) / אביאור גמליאל
משנה ברורה: סימן ד סעיפים ו-ז: הלכות נטילת ידיים (מצגת) / אביאור גמליאל
משנה ברורה: סימן ד סעיפים ח-י, יג: הלכות נטילת ידיים (מצגת) / אביאור גמליאל
משנה, חלה: הפרשת חלה - מערך שיעור כהקדמה למסכת חלה (כולל דף עבודה) / עזר אבנר
מתנות עניים - ע"פ "מקור-חיים" של רב ח.ד. הלוי / אפרתי יהודית
נידה: מבחן בהלכות נידה / פניגשטיין אייל
סוכות, הלכות החג / גאן עמוס
סוכות: הלכות החג / זהבי דב
סוכות: הלכות סוכה וארבעה מינים / גרין שי
סעודה וברכות: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
פנינ הלכה, שאלות חזרה בכרטיסיות בנושא בין אדם לחברו פרק א / זגלמן אורית
פנינ הלכה, שאלות חזרה בנושא בין אדם לחברו פרק א / זגלמן אורית
פניני הלכה - מצוות הוידוי / גורביץ ראובן
פניני הלכה - מצוות הוידוי (המשך) / גורביץ ראובן
פניני הלכה בין אדם לחברו (דף 2) / ברנע נתנאל
פניני הלכה בין אדם לחברו (דף 4) / ברנע נתנאל
פניני הלכה בין אדם לחברו (דף 5) / ברנע נתנאל
פניני הלכה, בין אדם לחברו, פרק א – מבחן / זגלמן אורית
פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב'' – אות א / גורביץ ראובן
פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב – אות ב / גורביץ ראובן
פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב – אות ג / גורביץ ראובן
פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב – אות ד / גורביץ ראובן
פניני הלכה, הלכות שבת פרק ב – אות ה / גורביץ ראובן
פניני הלכה: הלכות תפילין / בן חמו משה
פניני הלכה: הלכות תפילין שאלות חזרה / בן חמו משה
פניני הלכה: חוברת שאלות להבנה וסיום לפי מבנה הספר חלק א / פישרמן שייקה
פניני הלכה: חוברת שאלות להבנה וסיום לפי מבנה הספר חלק ב / פישרמן שייקה
פניני הלכה: ליקוטים א החינוך לתורה / בן חמו משה
פניני הלכה: ליקוטים א החינוך לתורה 2 / בן חמו משה
פסח וברכת האילנות: מצא את הטעויות בסיפור / לוי דני
פסח, הלכות חמץ / גורביץ ראובן
פסח, הלכות סיפור יציאת מצרים / גורביץ ראובן
פסח, הלכות פסח: קיצושו"ע- סימנים קז- קיד- שאלות חזרה / דונין מנחם
פסח, חידון בהלכות פסח - שלח א / תירם שמעיה
פסח, חידון בהלכות פסח - שלח א / תירם שמעיה
פסח: דף הלכה יומית / זהבי דב
פסח: הלכות פסח / רוזנברג שמואל
צדקה: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
צורת השופר / פייגלין חגית
ציצית: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
צניעות- הלכה ומחשבה / ברנע אילה
קיצור שולחן ערוך - סימן מ - הלכות נטילת ידיים / לביוב מושקא
קיצור שולחן ערוך - פרק י: הלכות תפילין, תפזורת / אופנהיימר יאיר
קיצור שולחן ערוך - פרק י: הלכות תפילין,דף חזרה / אופנהיימר יאיר
קיצור שלחן ערוך, פרק כ"ז - הלכות נטילת ידים / ממן רפאל
קצור שלחן ערוך, פרק כז / רוזנטל יעקב
קצור שלחן ערוך: קב, ח-יז: תקיעת שופר / רוזנטל יעקב
ראש השנה: בוחן בהלכות ראש השנה / גור בת-חן
שאלות בדינים - מיצב / רוזנברג שמואל
שאלות חזרה בהלכות פורים, קצוש"ע סימנים קמ-קמב / דונין מנחם
שאלות על הלכות פסח ע"פ קיצור שולחן ערוך / בן טולילה אברהם
שבת : שאלות חזרה בהלכות שבת - איסורי שבת / ארנד משה
שבת, הדלקת הנר: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, הלכות שבת: דפי עבודה, בחנים סיכום ומבחן (30 עמודים) / עמר אילן
שבת, מבוא הלכתי - עקרונות בדיני שבת: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, מבוא רעיוני להלכות שבת: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, מלאכת דישה: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, מלאכת טחינה: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, מלאכת לישה: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, קידוש והבדלה: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת, שבת ויום טוב: מערכי שיעור / ביטי יהודה
שבת: קיצור הלכות שבת מתוך "שמירת שבת כהלכתה". / רוזנברג יהודה
שבת: שאלות חזרה בהלכות שבת - ל"ט מלאכות למקצת פרטיהן / ארנד משה
שבת: שאלות חזרה בהלכות שבת - מלאכות שבת / ארנד משה
שבת: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
שמואל א: מבחן פרקים א-ג / הורביץ רחלי
שמואל א: מבחן פרקים ד-ז / הורביץ רחלי
שמואל א: פרק כ"ו- דוד מסרב לשלוח יד במשיח ה'' / הורביץ רחלי
שמות, פרשת כי תישא: חידון / הורביץ רחלי
תוכנית פניני הלכה : הלכות תלמוד תורה / בן חמו משה
תושב"ע, הלכה: הלכות ברכות- קיצושו"ע / גולדמן שמעון
תושב"ע, הלכה: הלכות שבת- מאגר שאלות בגרות / גולדמן שמעון
תושב"ע, סיכום חוברת נתיבות הכשרות / רוזנברג יהודה
תושב"ע, סיכום חוברת נתיבות הכשרות: הכנה לבגרות / רוזנברג יהודה
תושב"ע, שאלות סיכום לחוברת נתיבות הכשרות / רוזנברג יהודה
תושב"ע, שאלות סיכום לחוברת נתיבות הכשרות תשע"א / רוזנברג יהודה
תושב"ע, שאלות סיכום לחוברת נתיבות הכשרות תשע"ב / רוזנברג יהודה
תושב"ע, שבת: סיכום חוברת שבת ע"פ תוכנית חורב / רוזנברג יהודה
תושב"ע, תפילה: מקדש מעט- בית הכנסת / קוזלובסקי נ. דינה
תפילה: ההכנות לתפילה ולברכות / גאן עמוס
תפילה: ההכנות לתפילה ולברכות, קדושת בית הכנסת, ברכת אשר יצר - מבחן / גאן עמוס
תפילה: שאלות מתוך הספר "שאלות בהלכה" - לפי הספר "קיצור שולחן ערוך מקור חיים" / לוי יצחק
תפילין, הלכה, בר מצווה / צוויק אורן
תפילין,הוראות לעבודת מחצית א / צוויק אורן
תפילין,הלכות תפילין – פרק י / צוויק אורן
תפילין,זמן הנחת תפילין / צוויק אורן
תפילין,כוונה במצות תפילין / צוויק אורן
תפילין,מבנה התפילין- / צוויק אורן
תפילין,סדנא להכרת התפילין / צוויק אורן
תקיעת שופר / פייגלין חגית