אלפא ביתא דבן סירא

דפוס ורשה תרפ"ז

סקירה על הספר באנציקלופדיה יהודית דעת

לספר שני נוסחים:
אלפא ביתא דבן סירא נוסח ראשון
אלפא ביתא דבן סירא נוסח שני