על מהדורה זו

על ספר היובלים באנציקלופדיה יהודית דעת
טבלה לחישוב היובלים והשבועות

תוכן הספר