צוואות השבטים

מעובד על פי תרגום ישראל אוסטירזיצר

מתוך: ויקיטקסט


הערך "צוואות שנים עשר השבטים" באנציקלופדיה יהודית דעת

תוכן המאמר:

הקדמה
צוואת ראובן בכור יעקב ולאה
צוואת שמעון הבן השני ליעקב וללאה
צוואת לוי הבן השלישי ליעקב וללאה
צוואת יהודה הבן הרביעי ליעקב וללאה
צוואת יששכר הבן החמישי ליעקב וללאה
צוואת זבולון הבן השישי ליעקב וללאה
צוואת דן הבן השביעי ליעקב ובן בלהה
צוואת נפתלי הבן השמיני ליעקב ובן בלהה
צוואת גד הבן התשיעי ליעקב ובן זלפה
צוואת אשר הבן העשירי ליעקב ובן זלפה
צוואת יוסף הבן האחד עשר ליעקב ובן רחל
צוואת בנימין הבן השנים עשר ליעקב ובן רחל

מילות מפתח:
שבטים, ספרים חיצוניים.