התמונות נלקחו מהאלבום "ירושלים דליטא" בעריכת לייזער ראן, ניו יורק תשל"ה,
על פי הרשאת המחבר בכרך שלישי עמוד 31.