מבוא

פרק א: פירוט מקורות חז"ל על החצר ומתקניה

א. 1: הגדרת החצר
א. 2: החצר ומתקני
         א. 1. 2. התנור והכירה שבחצר
         א. 2. 2. תנור
         א. 3. 2. כירה
         א. 4. 2. רחיים
         א. 5. 2. הבור והאמה
         א. 6. 2. אוצרות ובניינים בחצר

א. 3: בעלי חיים
א. 4: הגידולים שבחצר
א. 5: השותפים שבחצר

פרק ב: הממצא הארכיאולוגי

ב. 1: תוכניות הבתים והחצרות
         תל אנפה
         מירון
          טבלת חצרות

ב. 2: הצגת המתקנים המופיעים בחצרות
         ב. 1. 2: תנורים
         סיכום ומסקנות כלל התנורים שהוצגו
         קוטר חיצוני של בסיס התנורים
          טבלת תנורים

ב. 3: בעלי חיים בחצר

פרק ג: ממצא אתנוארכיאולוגי

ג. 1: תנור
ג. 2: הריחיים

פרק ד: עימות והשוואה בין הממצא הארכיאולוגי, מקורות חז"ל וממצא אתנוארכיאולוגי

ד. 1: הגדרת החצר
ד. 2: המתקנים שבחצר

         ד. 1. 2. מיקום התנור, הכירה והריחיים.
         ד. 2. 2. תנור
         ד. 3. 2. הכירה
         ד. 4. 2. ריחיים
         ד. 5. 2. בורות המים
         ד. 6. 2. אוצרות ובניינים בחצר

ד. 3: בעלי חיים בחצר
ד. 4: השותפים שבחצר

דיון ומסקנות

א. מתודולוגיה
          א. 1. מקורות חז"ל
          א. 2. מקורות ארכיאולוגיים
          א. 3. מחקר אתנוארכיאולוגי

ב. מסקנות העבודה

ביבליוגרפיה


תקציר: חיי היום יום של האדם הפשוט ומנהגי חייו בחצר בתקופת המשנה והתלמוד בארץ ישראל. תיאור החצר ומתקניה, מיקומם, צורתם ואופן השימוש בהם.

מילות מפתח:
חצר, תנור, כיריים, כירה, בורות מים