התחל משחק חדש

לפניך רשימה של דמויות מן המקרא,
בחר את אחת הדמויות - אבל אל תגלה לי את מי בחרת!

המחשב ינסה לגלות איזו דמות בחרת באמצעות שאלות שישאל אותך

לחץ על "המשך" כדי להתחיל לענות על השאלות
חוה
שרה
רבקה
רחל
לאה
הגר
בלהה
זלפה
דינה
תמר (כלת יהודה)
יוכבד
מרים
צפורה
רחב
דבורה הנביאה
יעל
חנה
מיכל
אביגיל
בתשבע
מלכת שבא
נעמי
רות
אסתר
עכן
אהוד בן גרא
סיסרא
יפתח
גדעון
אבימלך בן גדעון
שמשון
בועז
עלי
שמואל
שאול
יהונתן
דואג
אביתר
אגג
אבנר
דוד
גלית
יואב
אמנון
אבשלום
אדוניה
שמעי בן גרא
חושי הארכי
ברזילי הגלעדי
אחיתופל
שבע בן בכרי
ארוונה היבוסי
שלמה
מרדכי
המן
אחשוורוש
יונה הנביא