משחק ידע לחזרה ושינון לקראת בחינות הבגרות בתושב"ע
על פי המתכונת של תכנית חורב.

המשחק תוכנן ונכתב על ידי יהודה רוזנברג
ועומד לרשות הרבים לע"נ אביו שמעון רוזנברג ז"ל

טל: 04-9845667   rosenbergy@nir-ezion.co.il

עיצוב: אביגיל דורה