משחק ידע בנושא חגי ישראל



השאלות נכתבו על ידי יהודה רוזנברג
עיצוב: אביגיל דורה