התפלגות הקשישים לפי שכיחות
המחלות הכרוניות הרווחות ביותר

ספר אסיא-כרך שישי
מכון שלזינגר • הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים, תשמ"ט
דפוסי התחלואה והתמותה בישראל השתנו כמשך השנים ועברו מהדפוסים האופיינים למזרח התיכון לאלה המאפיינים ארצות מפותחות.
במספר מחקרים ישראליים דיוחו כמעט שני שלישים מהגברים הקשישים ושלושה רבעים מהנשים הקשישות שהם היו חולים במחלה כרונית אחת או יותר במשך חודשיים לפחות. מבין אלה שדיווחו על מחלות כרוניות ציינו 31% מחלה אחת, 24% שתי מחלות ו-16% ציינו שלוש מחלות כרוניות או יותר.
שלוש המחלות הכרוניות השכיחות ביותר אצל הקשישים הן יתר לחץ דם, מחלות לב וסכרת. שיעורים גבוהים יותר של מחלות לב נמצאו אצל נכרים בעוד שהנשים התנסו בשיעורים גבוהים יותר של יתר לחץ דם וסכרת.