מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 1

כסלו תשנ"ה

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת                                                                                                          הרב יואל פרידמן

 

הגות

 

שמיטת כספים וצדק חברתי במשנתו של מרן הרב קוק זצ"ל                                     הרב עזריאל אריאל

 

פסקי הלכה

 

קדושת שביעית וביעור                                                      מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

 

מאמרים הלכתיים     

 

מעשר בפירות החונטים במוצאי שביעית                                                                    הרב יהודה עמיחי

שמן שביעית לנרות חנוכה                                                                                          הרב יואל פרידמן

ספיחין בשמינית                                                                                                     הרב עזריאל אריאל

 

תשובות קצרות

 

צבע מאכל מחרקים                                                                                                  הרב יגאל הדאיה

תמציות טעם מצמחים שדרכם להתליע                                                                    הרב אהוד אחיטוב

 

מדרשת התורה והארץ  

 

המצוות התלויות בארץ במערכת החינוך                                                                 הרב משה הרשטיק

 

סקירה מדעית

 

סיכום שנת השמיטה במצע מנותק                                                                      אגרונום מרדכי שומרון

 

אקטואליה

 

בעוון שמיטה גלו ישראל                                                                                          הרב עזריאל אריאל

 

מן העתונות

 

אוצר בי"ד או היתר מכירה                                                                              מתוך הירחון "אור תורה"

תגובה                                                                                                           הרה"ג יהושע י. נויבירט 

 

במכון ובגוש קטיף

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ

אף על פי כן ולמרות הכל                                                                                                    מן העתונות