מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 2

לתוכן הגיליון

שבט תשנ"ה

 

הרב משה הרשטיק

 

חינוך לאכילת מוצרי מזון נקיים מחרקים

 

    הקדמה

    עיון בספרי מדע מעלה שהחרקים הם הקבוצה של בעלי החיים המוצלחת ביותר מבחינה ביולוגית. ההצלחה ניכרת במספר תחומים. הם מהווים 85% מכל מיני בעלי החיים הידועים (האומדן של מספר מיני החרקים הידועים נע סביב מליון). כמו כן אומדים את המספר הכולל של החרקים ב-1018.

    עובדות אלו מבהירות לנו מדוע התורה הזהירה פעמים רבות על איסור אכילת שקצים ורמשים. ואכן הפר"ח (יו"ד סי' פד ס"ק נג) כותב כך:

"...והחמירה תורה בזה בהרבה לאווין ומלקיות להיות שהוא איסור מצוי מאוד בפירות, בירקות, בקטניות וברוב מיני מאכלים ואי אפשר להזהר מלהכשל בהם אם לא בזריזות גדולה... "

    כאשר התורה מזהירה על איסור אכילת חרקים היא נוקטת לשון זו:

"לא תשקצו את נפשותיכם ...ולא תטמאו בהם ונטמתם בם (ויקרא יא, מג)."

    על כך אומר בעל "אור החיים" הקדוש:

"במעשה מזיד תעשה נפשו שקץ ובשוגג תטמא הנפש ותטמטם."

    כלומר, אין מדובר כאן בפגם גשמי אלא בפגם רוחני הפוגע בקשר שבין האדם להקב"ה. אמנם אי שמירה של כל המצוות גורם להרחקה מהקב"ה. אך התורה הדגישה זאת במיוחד באכילת שקצים ורמשים.

    אף אחד אינו מעונין לאכול חרקים. אך חוסר המידע בהכרת מיני החרקים החיים במוצרי המאכל השונים, וחוסר הידע בדרכים השונות לבדוק את המאכלים - גורם לחוסר מודעות הציבור לנושא החרקים במזון. הדבר ניכר בכך שבשווקים מוצעים למכירה מינים  הנגועים בחרקים רבים, והציבור קונה.

    כדי להגביר את המודעות לנושא, הפיקה השנה מדרשת התורה והארץ ערכת לימוד לבתי הספר היסודיים הכוללת שני שיעורים בנושא החרקים במזון (קיימת ערכת לימוד נושא זה גם לחטיבות הביניים ובתי הספר התיכונים). בשיעור הראשון התלמידים לומדים את חומרת האיסור. ובשיעור השני הם מתנסים בבדיקת מוצרי מזון. להלן פירוט ערכת הלימוד.

 

    תאור מהלך שיעור א - חומרת האיסור

א. מקרינים שקף של מאזניים שאינן מאוזנות. על הכף התחתונה נמצא זבוב ועל הכף העליונה נמצא חזיר. מנהלים דיון קצר סביב המוזר שבתמונה. 

ב. מחלקים את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה מקבלת ערימת כרטיסים. על הכרטיסים כתובים כל האיסורים שנאמרו בתורה באיסור אכילת חרקים. כל פסוק חצוי ועל התלמידים להרכיב את הפסוקים. פעילות זו דורשת את קריאת הפסוקים והבנתם. זו הדרך היחידה להרכבת הפסוקים משום שמבחינה טכנית חיבור הפסוקים שווה בכל הכרטיסים. 

ג. התלמידים עוברים עם המדריכה על המילים הקשות ומבארים אותם.

ד. כל קבוצה מקבלת לוח שמצויירים עליו: ים, יבשה ואויר. על התלמידים לשייך את הפסוקים לאיזורי הגידול המצויינים בפסוקים. 

ה. התלמידים מקבלים ששה כרטיסים שמצוייר עליהם חילזון ימי. עליהם לבדוק אלו פסוקים עוסקים באיסור אכילת החילזון. בדרך זו התלמידים מגלים שבאכילת חילזון ימי יש ארבעה לאוים. הפעלה זו מתבצעת גם בנמלה ובזבוב.

ו. מחלקים לכל תלמיד דף עבודה שמצוינים בו חרקים רבים. על התלמיד לקבוע כמה איסורים עוברים באכילת כל חרק.

ז. מציגים לתלמידים ציור של חזיר ושואלים אותם כמה איסורים עוברים באכילתו. מגלים להם שקיים רק לאו אחד. דיון שנערך בכיתה מביא למסקנה שגודלם, כמותם ושכיחותם - מחייבים אזהרות רבות.

 

    תאור מהלך שיעור ב - הכרת החרקים ודרכי בדיקה

    מחלקים את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה מקבלת סוג של מזון, כלי בדיקה מתאימים והנחיות לביצוע הניסויים.

    קבוצה אחת בודקת מהי הנפה הטובה לניקוי קמח. הקבוצה מקבלת קמח נגוע בחיפושית הקמח וחמש נפות כשצפיפות החורים בהן שונה. על פי כרטיס עבודה שניתן לקבוצה הם מבצעים את הפעולות ומגיעים למסקנה הנדרשת. קבוצה שניה בודקת אורז. הם לומדים להבחין בין חרקים הנמצאים באורז לבין סתם ליכלוך, ומהו המשטח הטוב ביותר לבדוק עליו אורז.

    קבוצה שלישית בודקת חומוס. הם לומדים להכיר סימנים חיצוניים בחומוס המעידים על נגיעות. כמו כן הם לומדים לזהות את החרק.

    קבוצה רביעית בודקת חיטה. הם לומדים להכיר שסינון החיטה ברשת רגילה אמנם מוציא חרקים אך אין זה מספיק. אלא יש להשרותם במים מלוחים המציפים את החרקים ואת החיטים הנגועים. אח"כ יש לשוטחם בצלחת שקופה ולבדוק שאכן הכל נקי.

    לאחר ביצוע הניסויים הילדים צופים בסדרה של שיקופיות של חרקים בירקות עלים, ועומדים על הקשיים הקיימים בבדיקה שלהם.

    הנסיון שצברנו השנה גילה לנו שתלמידים שעוברים פעילות זו מודעים יותר לנושא החרקים במזון. אך עדיין על המורה להרחיב עם התלמידים שאפשר להכשל באיסור זה גם באכילת גרעינים, בוטנים ועוד. זו גם הסיבה לבדוק אם יש הכשר לפני קניית הפלאפל. בדרך הזו, התלמידים מודעים הרבה יותר להקפדה על כשרות המוצרים שהם קונים ואוכלים.