מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 4

לתוכן הגיליון

אייר- סיון תשנ"ה

 

מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים במוצרי מזון

 

    מימצאים אלו נאספו במשך חודשיים (אדר א' וב' תשנ"ה). נערכו בדיקות רבות בירקות העלים, כדי להתרשם מן המציאות בשטח בחודשי החורף הקרים ובתחילת האביב. לאחר פתיחת המעבדה לקטניות, אנו מביאים גם ממימצאים ראשוניים בנושא זה. הקטניות נקנו באופן אקראי לחלוטין בחנויות מכולת שונות. אנו חוזרים ומדגישים, שנתונים אלו הם ראשוניים ואין להסיק מהם מסקנות הלכתיות מחייבות.

 

א. ירקות עלים

 

ארטישוק: בתחילת אדר א' נבדקו 10 ראשים. בכל אחד מהם נמצאו בממוצע 44 חרקים (בעיקר אקריות וכנימות)! לאחר שבוע נבדקו 5 ראשים. בכל אחד מהם נמצאו 17 חרקים בממוצע, ממינים שונים. לאחר שבוע נוסף נבדקו 5 ראשים. שם נמצאו בממוצע 63 חרקים בראש! באחד הראשים היו רק 9 חרקים, אבל באחר היו 156 חרקים! בסוף החודש נבדקו 6 ראשים, ובכל אחד מהם נמצאו 15 חרקים בממוצע. לאחר כמה ימים נבדקו עוד 5 ראשים. באחד מהם נמצאו כ-110 זחלי תריפס ועוד 322 נשלים! בראשים האחרים נמצאו כ-6 חרקים בממוצע. באדר ב' נבדקו 5 ראשים. ב2- מהם נמצאו כ100- חרקים (בעיקר כנימות)! בשאר הראשים נמצאו 60 חרקים בממוצע. בכל הבדיקות, החרקים נמצאו גם בעלים הפנימיים, אך לא על הלב.

בצל ירוק: בתחילת אדר א' נבדקו 41 יחידות. רק 6 מהן נמצאו נגועות, ובכל אחת מהן היה תריפס אחד. באמצע החודש נבדקו 23 יחידות. 12 מתוכן נמצאו נגועות, ב2- חרקים בדרך כלל. החרקים נמצאו גם בחלק הלבן, גם בחלק הירוק וגם בתוך העלה. בתחילת אדר ב' נבדקו 14 יחידות ובכל אחת מהן נמצא חרק אחד או שנים. לאחר שבוע נבדקו 16 יחידות. בכל אחת מהן נמצאו בממוצע 10 חרקים (תריפסים וזחלי תריפס).

חסה: בתחילת אדר א' נבדקו 5 ראשים. בכל אחד מהם נמצאו 4 חרקים ממינים שונים. באמצע החודש נבדקו עוד 10 ראשים. בכל אחד מהם נמצא חרק אחד או שנים בלבד! לקראת סוף החודש נבדקו 5 ראשים. בכל אחד מהם נמצאו 10 חרקים בממוצע, בעיקר כנימות. רוב החרקים נמצאו בעלים החיצוניים. לאחר מספר ימים נבדקו עוד 4 ראשים. בכל אחד מהם נמצאו כ35- חרקים בממוצע, בעיקר כנימות. החרקים נמצאו גם בעלים הפנימיים. בתחילת אדר ב' נבדקו 3 ראשים. בכל אחד מהם נמצאו 62 חרקים בממוצע, מסוגים שונים. לאחר שבועיים נבדקו עוד 3 ראשים. כולם נמצאו נגועים ב10- חרקים בממוצע (בעיקר כנימות וזבובים). החרקים נמצאו גם בעלים הפנימיים.

כוסברה: באמצע אדר ב' נבדקו 3 אגדים (260 ענפים). נמצאו 46 חרקים (בעיקר עכבישים וכנימות עלה).

כרוב אדום: בתחילת אדר א' נבדקו 3 ראשים. ב2- מהם נמצא חרק אחד בלבד, באחת השכבות החיצוניות (1-3), ואילו השלישי היה נקי. לאחר שבוע נבדקו 5 ראשים. באחד מהם נמצאו 17 כנימות על העלה החיצוני, בכל אחד משאר הראשים נמצאו 3 חרקים בעלים החיצוניים (1-3). בסוף החודש נבדקו 5 ראשים, ובכל אחד מהם נמצאו 2-3 חרקים, ובנוסף לכך נמצאו שם כנימות עלה קטנות מאד (מיד לאחר בקיעתן מן הביצים) והרבה נשלים. הנגיעות נמצאה רק בעלים החיצוניים (1-2). בתחילת אדר ב' נבדקו 3 ראשים. ב2- מהם נמצאו מעל 100 זחלי תריפס וחרקים נוספים ממינים אחרים. בראש השלישי היו כמה עשרות חרקים. החרקים הגיעו עד השכבה ה11-.

כרוב לבן: בתחילת אדר א' נבדקו 10 ראשים.  כולם נמצאו נגועים בעלים החיצוניים (1-4), ובכל ראש נמצאו בממוצע 3-4 חרקים (תריפסים, זחלי תריפס ותולעי לחות). באמצע החודש נבדקו עוד 2 ראשים. באחד מהם נמצא חרק בלב של הכרוב, למרות שהיו על גביו הרבה שכבות נקיות. בשני הראשים נמצאו חרקים בעלים החיצוניים (1-2). בסוף החודש נבדקו 4 ראשים. באחד מהם נמצאו 25 חרקים, ובאחרים נמצאו 11 חרקים בממוצע (בעיקר תריפסים). הנגיעות היתה בשכבות רבות (1-6), ובאחד הראשים נמצא תריפס אחד מת לאחר כמה שכבות נקיות. לאחר מספר ימים נבדקו עוד 5 ראשים. בכל ראש נמצאו בממוצע 6 חרקים (בעיקר תריפסים וזחלי תריפס) בשכבות החיצוניות (1-4). בתחילת אדר ב' נבדקו 2 ראשים, ובכל אחד מהם נמצאו 15 חרקים בממוצע (בעיקר זחלי תריפס, שהם קטנים ובהירים יותר). החרקים נמצאו רק בשכבות החיצוניות (1-2).

כרובית: בתחילת אדר א' נבדקו 4 ראשים. בכל אחד מהם נמצאו 2 חרקים. לאחר שבועיים נבדקו עוד 5 יחידות. בשני ראשים נמצאו 20-30 חרקים (בעיקר כנימות), ובשני ראשים אחרים נמצאו רק 3-4 כנימות. יחידה אחת נמצאה נקיה לגמרי! בבדיקה זו נמצאו הרבה מהחרקים בעלים החיצוניים. בסוף החודש נבדקו 6 ראשים. באחד מהם היה חרק אחד בלבד, ובכל אחד מהשאר היו 2-3 חרקים. בעלים החיצוניים של הכרובית נמצאו חרקים נוספים. בתחילת אדר ב' נבדקו 3 ראשים. נמצאו 8 חרקים בממוצע בכל ראש (בעיקר כנימות עלה). בסוף החודש נבדקו עוד 4 ראשים, ובכל אחד מהם נמצאו בתפרחת רק 3 חרקים.

כרפס (סלרי): בתחילת אדר א' נבדקו 10 ראשים, ובכל אחד מהם נמצאו בממוצע 3 חרקים ממינים שונים. באמצע החודש נבדקו 5 ראשים נוספים, ובכל אחד מהם נמצאו 20-60 חרקים (בעיקר זבובי מנהרות)! בסוף החודש נבדקו 3 ראשים. בכל ראש נמצאו 14 חרקים בממוצע (בעיקר כנימות עלה), והם נמצאו בעיקר על העלים. באותו שבוע נבדקו עוד 5 ראשים, אך נמצאו רק 2 חרקים בכל אחד מהם. החרקים נמצאו מפוזרים בכל הקלחים. בתחילת אדר ב' נבדקו 7 ראשים. בכל אחד מהם נמצאו 7-8 חרקים בממוצע. באמצע החודש נבדקו עוד 3 ראשים. בכל אחד מהם נמצאו 9-10 חרקים בממוצע (בעיקר עכבישים).

פטרוזיליה: בתחילת אדר א' נבדקו 3 אגדים (105 ענפים) ונמצאו בהם 45 חרקים. באמצע החודש נבדקו 5 אגדים (453 ענפים) ונמצאו רק 35 חרקים. בסוף החודש נבדקו 4 אגדים (470 ענפים), ונמצאו 46 חרקים (כמעט כולם כנימות עלה). בתחילת אדר ב' נבדקו 3 אגדים (270 ענפים), אך בהם נמצאו רק 6 חרקים (בעיקר עכבישים קטנים). לאחר שבוע נבדקו עוד 3 אגדים (220 ענפים) ונמצאו 45 חרקים (בעיקר כנימות עלה). לאחר שבוע נוסף נבדקו עוד 3 אגדים (150 ענפים) ובהם נמצאו 35 חרקים.

שומר: בתחילת אדר א' נבדקו 12 ראשים. 2 מהם נמצאו נקיים, ו-10 נמצאו נגועים. בכל אחד מהם נמצא חרק אחד (ולפעמים 2). בסוף החודש נבדקו 9 ראשים. רק ארבעה מהם נמצאו נגועים, ובכל אחד מהם חרק אחד בלבד. באמצע אדר ב' נבדקו 5 ראשים. נמצאו 4-5 חרקים בכל אחד. בכל הבדיקות, החרקים נמצאו גם בשכבות הפנימיות.

שמיר: בתחילת אדר א' נבדקו 3 אגדים (240 ענפים), ובהם נמצאו 10 חרקים ועוד  כמה עשרות ביצים. באמצע החודש נבדקו 5 אגדים (290 ענפים) ובהם נמצאו 11 חרקים. בסוף החודש נבדקו 3 אגדים (163 ענפים) ונמצאו בהם 4 חרקים בלבד. באמצע אדר ב' נבדקו 2 אגדים (65 ענפים) ובהם נמצאו 80 חרקים. לאחר שבוע נבדקו עוד 3 אגדים (330 ענפים) ונמצאו בהם 75 חרקים (בעיקר כנימות עלה).

 

ב. דגנים וקטניות *

 

* הבדיקות נעשו בתוצרת של מפעלים שונים. התאריכים בסוגריים הם תאריכי התפוגה של המוצרים.

אורז: באורז פרסי נבדקו 4 שקיות משני מפעלים שונים (8/95,  9/95,  12/95). כל האורז נמצא נקי מחרקים. בשקית אחת נמצאה מעט נסורת. באורז "שלם" (10/95) נמצאה חידקונית אחת מתה. נבדקו 3 שקיות של "חיש אורז"(12/95)  נמצאו נקיות לגמרי, ובאחת מהן נמצאו 2 חידקוניות. נבדקה שקית אחת של אורז "מלא" (12/95). נמצאה מעט נסורת אך לא נמצאו חרקים. שקית אחת של אורז "יסמין" (2/96) נמצאה נקיה לגמרי.

אפונה: נבדקו 4 שקיות של אפונה ירוקה משני מפעלים (מפעל אחד ללא תאריך תפוגה, ובשני התאריך היה 1/96). האפונה נמצאה נקיה לגמרי.

חומוס: נבדקו 3 שקיות (3/97) מאותו מפעל. בבדיקה חיצונית נמצאה מעט נסורת בשקית. בבדיקה פנימית לאחר השריה - נמצאו 3 חרקים שחורים. בעוד 9 גרגרים נמצאו סימני כירסום של חרקים שהיו ויצאו.

חיטה: נבדקו 6 שקיות. במפעל אחד (2/96) נראו 2 גרגרים מנוקבים במבט על השקית מבחוץ, ובבדיקה השולחנית נמצאו עוד 3 גרגרים מנוקבים, אך לא נמצאו חרקים. במפעל שני (12/95) נמצא גרגר אחד מנוקב, אך לא חרקים. במפעל שלישי (ללא תאריך תפוגה), בבדיקה חיצונית של השקית נמצאה מעט נסורת. ובבדיקה שולחנית נמצאו 8 חידקוניות מתות, 6 חידקוניות חיות ו12- גרגרים נקובים.

עדשים ירוקים: בתוצרת של מפעל אחד נבדקו 5 שקיות (3/95). בבדיקה חיצונית נמצאו בשקית הרבה חרקים מתים, גרגרים מחוררים ונסורת. בבדיקה על גבי השולחן נמצאה כמות גדולה מאד של חרקים מתים (רובם בתהליך של התפוררות) בין הגרגרים ובתוכם, וכן הרבה מאד ביצים. ב3- שקיות לא בוצעה ספירה. ב2- מהשקיות בוצעה ספירה, ונמצאו 41 חידקוניות, 41 ביצים ו28- גרגרים מנוקבים. השקית השניה נמצאה נקיה לגמרי. במפעל אחר (ללא תאריך תפוגה), בבדיקה חיצונית של השקיות נמצאו 2 גרגרים מנוקבים והרבה נסורת בתחתית. בבדיקה שולחנית נמצאו עוד 2 גרגרים מנוקבים, אך לא נמצאו חרקים.

פול (גדול): נבדקו 4 שקיות משני מפעלים (ללא תאריך תפוגה). במפעל הראשון, בבדיקה חיצונית של השקית נמצאו הרבה חרקים ונסורת, ומעט חורים בגרגרים. לאחר השריה נמצאו חרקים רבים צפים על פני המים ועוד חרקים רבים בתוך הגרגרים. לא בוצעה ספירה. במפעל השני, בבדיקה חיצונית של השקית נמצאו שני גרגרים מנוקבים. בבדיקה שולחנית לאחר השריה במים נמצאו 47 חרקים בתוך הגרגרים.

פופ קורן: נבדקו 4 שקיות משני מפעלים (1/96). במפעל אחד נמצאו חורים בשני גרגרים אך לא נמצאו חרקים. במפעל שני המוצר נמצא נקי לגמרי.

שעועית אדומה: נבדקו 2 שקיות (2/96). המוצר נמצא נקי מחרקים.

שעועית לבנה: נבדקו 9 שקיות מ5- מפעלים (3/97,  6/95,  10/95,  12/95). בכל השקיות לא נמצאו חרקים. במפעל אחד נמצא גרגר אחד עם סימני כירסום. במפעל אחר נמצאו 7 גרגרים נקובים, אך ללא חרקים.