מאמרי אמונת עתיך - גיליון מס' 5

תמוז - אב תשנ"ה

 

הדפסת החוברת לע"נ מרת חנה (בת יונה הכהן) פרידמן נלב"ע ב-ל' סיון תשנ"ד

תרומת בנה: יהושע ג'ו בן החבר שמואל פרידמן ונכדיה: יונה, יואל, אליעזר בנימין, יגאל ועמנואל, בני הרב שלמה פרידמן ת. נ. צ. ב. ה.

 

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

בזכירה - סוד הגאולה                                                                                                         הרב יואל פרידמן           

 

גנזי ראשונים

 

כלאים בבן נח                                                                                    מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל   

                                

הגות

סילוקם של צדיקים                                                                                          מרן הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל   

 

האדם מול הבריאה (לטעם מצות כלאים)                                                                         הרב עזריאל אריאל       

 

מאמרים הלכתיים

 

כלאים בחממות                                                                                                                 הרה"ג דוב ליאור           

 

נתינת מעשר ראשון בימינו                                                                                          הרב יהודה הלוי עמיחי   

 

מום באוזן בכור                                                                                                                  הרב יגאל הדאיה          

 

תשובות קצרות

 

נתינת נבילות לעובדים זרים                                                                                            הרב יעקב אפשטיין       

 

מי ששכח ולא ביער                                                                                                    הרב יהודה הלוי עמיחי   

 

בדיקת תולעים ע"י קטן                                                                                                    הרב אהוד אחיטוב        

 

תאריך אחרון לנטיעה ללא גוש                                                                                            הרב יואל פרידמן           

 

מאמרים קצרים

 

זמן קליטה בהעברת שתיל מעציץ שאינו נקוב לקרקע                                                        הרב יואל פרידמן

תשובת הרה"ג דוב ליאור שליט"א

תשובת הרה"ג יהושע י. נויבירט שליט"א

 

ברכת "שהחיינו" על פירות מעצים מורכבים                                                                  הרב אליעזר מלמד

 

תרו"מ בקליפות ועלים, במשנת הגר"ש ישראלי זצ"ל                                                     הרב עזריאל אריאל       

 

לזכר מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל

 

המכון לחקר המצוות התלויות בארץ                                                                          יוסף (יוסק'ה) שפירא    

 

הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל, מופת לרב ארץ-ישראלי                                    הרה"ג יעקב אריאל שליט"א       

          

זהב הארץ, דרכו של מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל                                                        הרב יהודה הלוי עמיחי   

 

הגר"ש ישראלי זצ"ל, והנהגתו ברבנות כפר הרא"ה                                                  הרב מרדכי גרינבלט     

 

אקטואליה

 

"הרכבת תמך" למדינת היהודים                                                                                 הרב עזריאל אריאל       

 

מדרשת התורה והארץ

 

קירוב התלמיד לשמירה על מצוות ערלה                                                                     הרב משה הרשטיק      

 

סקירות מדעיות

 

תולעים בבעלי חיים                                                                                                        ד"ר ישי פנטנוביץ          

 

חרקים במוצרי מזון                                                                                        מעבדת מכון התורה והארץ       

 

במכון ובגוש קטיף

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ             

 

"ואף על פי כן ולמרות הכל"                                                                                             מכתב של חייל  

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל                                                             הרב הראשי לארץ ישראל

 

הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל                                                       רב כפר הרא"ה, ראש ישיבת "מרכז הרב"

                                                                                          חבר בית הדין הגדול ומועצת הרבנות הראשית

 

הרה"ג יהושע י. נויבירט שליט"א                                                                      ישיבת קול תורה ירושלים

 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א                                                                                הרב הראשי לרמת גן

                                                                                                                       ונשיא מכון התורה והארץ

 

הרה"ג דוב ליאור שליט"א                                                                    הרב הראשי לחברון-קרית ארבע

                                                                                                                וראש ישיבת "ניר" קרית ארבע

 

הרב מרדכי גרינבלט                                                                                                            כולל נצרים

 

הרב אליעזר מלמד                                                                                                רב הישוב הר ברכה

                                                                                                             וראש ישיבת ההסדר הר ברכה

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יעקב אפשטיין הרב יואל פרידמן,

הרב עזריאל אריאל, הרב אהוד אחיטוב, הרב יגאל הדאיה

והרב משה הרשטיק                                                                                                 מכון התורה והארץ

 

מר יוסף (יוסק'ה) שפירא                                                                          לשעבר שר בממשלת ישראל

 

ד"ר ישי פנטנוביץ                                                                                                                     וטרינר