מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 11

לתוכן הגיליון

תמוז - מנחם אב תשנ"ו

 
 

מעבדת מכון התורה והארץ

 

חרקים בירקות עלים

 

    נגיעות בשכבות שונות של כרוב

    בעזרת תוכנת מחשב משוכללת, נערך ניתוח סטטיסטי יסודי על הנגיעות בשכבות השונות של הכרוב. חלק מהמסקנות פורסם באחד הגליונות הקודמים ("אמונת עתיך" 9). התברר שהסבירות למצוא חרקים בכרוב הולכת ויורדת ככל שנכנסים מן החוץ פנימה, כאשר עומק החדירה שונה מעונה לעונה במשך השנה, והוא תלוי מאד במספר החרקים שיש בכרוב בכלל. באופן כללי התברר שבכרוב הלבן, עד השיכבה (זוג עלים) הרביעית - רוב העלים נגועים, מהשיכבה החמישית - רוב העלים נקיים, ומהשיכבה התשיעית - הנגיעות נדירה (פחות מ10%-). ואילו בכרוב האדום ההבדלים בין השכבות הרבה פחות בולטים, כנראה מפני שהעלים קשים יותר, ויש ביניהם יותר רווחים המקילים על התפזרות החרקים. (התייחסות הלכתית לנתונים אלו מופיעה במאמרו של הרב יהודה הלוי עמיחי בגליון זה עמ' 21).

    בדקנו גם את מצב הנגיעות בכרוב הלבן לאחר מציאת שלוש שכבות נקיות ברציפות. התוצאות היו מאד מעניינות: אם 3 השכבות החיצוניות (1-3 או 2-4) נמצאו נקיות - אמנם עפ"י רוב גם שאר הכרוב היה נקי, אבל ההסתברות לכך היתה נמוכה יחסית (55-65%). לעומת זאת, אם 3 שכבות רצופות נמצאו נקיות בחלק הפנימי של הכרוב (שכבות 3-5 ואילך) - ההסתברות לכך ששאר הכרוב נקי היא כ90%- ואף יותר. בכרוב האדום, לעומת זאת, נמצאה הרבה יותר אחידות. ואף אם שכבות 2-4 ברציפות נמצאו נקיות - ההסתברות לכך ששאר הכרוב יהיה נקי היא כ95%-.

 

    טבלת נתוני נגיעות בכרוב לבן

אחוז נקיות

מס' יחי'

נקיות מלאה

מס' יחי'

שנמצאו נקיות

עלים

55.56%

5

9

2 + 1 +חיצוני

64.71%

11

17

3 + 2 + 1

93.33%

28

30

4 + 3 + 2

90.74%

49

54

5 + 4 + 3

91.14%

72

79

6 + 5 + 4

92.08%

93

101

7 + 6 + 5

  

 

    נסיונות בניקוי ירקות עלים

    במסגרת עבודת המעבדה, נעשו נסיונות בניקוי סוגים שונים של ירקות. הנסיונות חזרו על עצמם בווריאציות שונות. להלן פירוט הנסיונות והתוצאות שלהם:

כרוב אדום, השריה במי מלח: נלקחו 10 עלים נגועים. בספירה שלפני הבדיקה נמצאו בהם 57 חרקים בסך הכל (בעיקר זחלי תריפס). העלים עברו השריה במי מלח (1 כפית ב1- ליטר, במשך  שעה). לאחר ההשריה בוצעה שטיפה יסודית. לאחר השטיפה בוצעה בדיקה נוספת, ובה נמצאו: 8 עלים - נקיים לגמרי. בעלה אחד נמצאה אקרית שהיתה חבויה בתוך קפל (האקרית לא זוהתה בבדיקה שנעשתה לפני הטיפול). ובעלה שני נמצא חרק אחד מפורר. כל שאר החרקים הוסרו בשטיפה.

    לאחר מכן נלקחו 3 עלים נגועים מאד. בספירה הראשונית נמצאו בהם כ200- חרקים (כנימות עלה, פסוקים, ביצי עכביש ועוד). העלים עברו השריה במי מלח (1 כפית ב1- ליטר במשך  שעה) ונשטפו היטב. לאחר ההשריה נמצאו על גבי העלים כ100- כנימות עלה, ביצי עכביש ונשלים של חרקים. הפסוקים והתריפסים - ירדו. כל הכנימות נמצאו מתות.

    לאחר מכן נלקחו 12 עלים נגועים. בספירה הראשונית נמצאו שם כ120- חרקים (בעיקר זחלי תריפס, תריפסים ופסוקים). העלים עברו השריה במי מלח (כפית ורבע ב1- ליטר למשך שעה) ושטיפה במים מן ברז. לאחר הטיפול נמצאו: בעלה אחד - 1 תריפס. בעלה השני - 5 תריפסים מתים. 10 עלים אחרים נמצאו נקיים.

    לאחר מכן נלקחו 6 עלים נגועים. בבדיקה הראשונית נספרו שם כ100- חרקים (בעיקר זחלי תריפס ורימות). העלים עברו השריה (2 כפות ב1- ליטר למשך 10 דקות) ושטיפה במים זורמים מן הברז. כל העלים נמצאו נקיים.

כרוב אדום, שטיפה במים קרים: נלקחו 6 עלים נגועים. בספירה שלפני הבדיקה נמצאו בהם 80 חרקים בסך הכל (בעיקר זחלי תריפס). העלים לא עברו כל השריה, ומיד בוצעה בהם שטיפה יסודית, תוך הקפדה לפתוח את כל הקפלים (הפתיחה היתה קשה, מפני שהכרוב קשיח והעלים נשברים). לאחר השטיפה נמצאו: 3 עלים - נקיים לגמרי. בעלה אחד נמצאו שני זחלי תריפס. בעלה שני זוהה זחל תריפס אחד. ובעלה השלישי לא היה זיהוי ודאי של חרק. שאר החרקים - נשטפו.

    לאחר מכן נלקחו 2 עלים נגועים. בספירה הראשונית נמצאו בהם 44 חרקים. לאחר שטיפה יסודית במים זורמים, נמצא עלה אחד נגוע בחרק אחד, והעלה השני נמצא נקי.

כרוב לבן, שטיפה במים חמים: נלקחו ארבעה עלים נגועים מאד. בספירה שלפני הטיפול נספרו בהם 196 חרקים בסך הכל (בעיקר זחלי תריפס). העלים עברו שטיפה יסודית במי ברז חמים. לאחר השטיפה נמצא עלה אחד נקי לגמרי. בעלה השני נמצאו 5 זחלי תריפס. בעלה השלישי והרביעי נמצא זחל אחד.

כרוב לבן, שטיפה במים קרים: נלקחו שני עלים נגועים. בבדיקה שלפני הטיפול נספרו 24 חרקים בסך הכל (בעיקר זחלי תריפס). לאחר הבדיקה, נשטפו העלים במים ברז רגילים. לאחר הטיפול נמצא בעלה אחד זחל תריפס אחד, ובעלה השני - שני זחלים. אף עלה לא נמצא נקי לגמרי, אבל שאר החרקים נשטפו.

כרוב לבן, השריה ב"סטרילי": נלקחו ארבעה עלים נגועים מאד. לפני הטיפול נספרו 123 חרקים בסך הכל (בעיקר זחלי תריפס). העלים עברו השריה בתמיסת "סטרילי" לפי הוראות היצרן (1 כף ב1- ליטר למשך 5 דקות), ולאחר מכן עברו שטיפה במי ברז. לאחר הטיפול נמצאו 3 עלים נקיים לגמרי. בעלה הרביעי נמצא זחל תריפס אחד. ההשריה ב"סטרילי" גרמה לעלים להיות יותר קשים ויותר שבירים, ומתוך כך - קשים יותר לבדיקה.

צמח בר, שטיפה במים חמים עם חיכוך באצבעות: נלקח עלה אחד, ובו: 17 כנימות, 1 תריפס, כ50- זחלי עש הטבק, 2 ציקדות. העלה עבר שטיפה בזרם מים חמים, עם ליטוף באצבעות. לאחר השטיפה נותרו על העלה כ20- זחלים של עש הטבק.

צמח בר, השריה ב"סטרילי": נלקח עלה אחד, ובו: 3 כנימות עש הטבק, 2 כנימות עלה, כ50- זחלים של עש הטבק. העלה עברי השריה בתמיסת "סטרילי" (לפי הוראות היצרן), ולאחר מכן עבר שטיפה בזרם של מים. לאחר השטיפה נותרו כ20- זחלים של עש הטבק.

ענף של צמח בר, השריה ב"סטרילי": נלקח ענף של צמח בר, ובו כמה עשרות כנימות עלה. הענף עבר השריה בתמיסת "סטרילי" (לפי הוראות היצרן), ולאחר מכן נשטף בזרם מים. התברר שבמשך הזמן הכנימות מתות. חלק מהן איבד את האחיזה בצמח וירד עם השטיפה. אך חלק מהכנימות נשאר גם לאחר שטיפה בזרם מים חזק.

ענף של צמח בר, השריה במי מלח: נלקח ענף של צמח בר, ובו כמה עשרות כנימות עלה. הענף עבר השריה במי מלח (2 כפיות מלח ב2/3- ליטר מים, במשך שעה). כל הכנימות מתו. חלק מהכנימות נפרד מהענף במשך ההשריה, ונמצא צף במים. השטיפה הורידה את הכנימות בקלות.

ענף של צמח בר, השריה במים נקיים: נלקח ענף של צמח בר, ובו כמה עשרות כנימות עלה. הענף עבר השריה בקערת מים במשך שעה אחת. הרבה מהכנימות נפרדו מהענף ושקעו במים. הכנימות שנשארו על הענף ירדו בשטיפה, אך לא כל כך בקלות. חלק מהכנימות ששקעו במים נמצאו חיות.

 

    בישול ועיבוד של עלים נגועים

    בהלכה (שו"ע יו"ד סי' פד סעי' ט) ישנה התייחסות שונה לחשש נגיעות הקיים במזון מבושל או מעובד. במעבדה ערכנו נסיונות שונים בבישול ועיבוד של עלים ומוצרי מזון נגועים, כדי לבדוק את ההשפעה שיש לתהליכים אלו על החרקים.

    עלי כרוב נגועים: עלה עם כ5- כנימות עלה בושל במים (רתיחה + בישול). הכנימות לא נשארו דבוקות לעלה, אך נותרו שלמות.

שני עלים של כרוב לבן נאפו בתנור בחום בינוני-גבוה. באותם עלים היו: 3 תריפסים, 5 זחלי תריפס, 2 כנימות עלה, 1 חרק מפורר. הכנימות וזחל התריפס נשארו שלמים. (קרוב לודאי שגם התריפס נשאר שלם, אלא שהוא לא נמצא לאחר האפיה).

שני עלים של כרוב לבן הוקפאו למשך יממה. באותם עלים היו 5 תריפס  ו7- זחלי תריפס. לאחר ההפשרה לא נמצאו זחלי תריפסים על העלים, אבל נמצא 1 תריפס בוגר שנראה שלם. העלה מתרכך מאד בהקפאה, כמו בבישול, ולאחר מכן קל מאד למתוח את הקפלים ולשטוף אותו.

4 עלים של כרוב לבן עברו בישול במכשיר מיקרו-גל בחום מרבי במשך דקה אחת. באותם עלים היו 4 תריפסים ועוד 41 זחלי תריפס. העלים התרככו. החרקים מתו אך נשארו שלמים.

2 עלי כרוב בושלו במים עד לרתיחה. היו בהם 10 תריפסים ו4- זחלי תריפס. לאחר הבישול, נמצאו כל החרקים בתוך המים.

 

    תחתיות ארטישוק

    בגליון הקודם ("אמונת עתיך" 10) הובאה סקירה על נגיעות של תחתיות ארטישוק בשימורים. אחד ממפעלי השימורים, המעוניין לקבל הכשר למהדרין, שלח למעבדה דגימה של 10 קופסאות, שבכל אחת מהן היו 4 יחידות. סה"כ - 40 יחידות. בבדיקה נמצאו 38 יחידות נקיות לחלוטין. ביחידה אחת נמצא נשל של כנימה, שנשטף בקלות במים. וביחידה אחת נמצא תריפס קליפורני אחד בין השאריות של העלים. הסרה של שאריות העלים היתה יכולה לסלק אותו בקלות. בקופסה אחת נמצאו גרגרים שחורים במים, אך לא זוהו שם חרקים. בסינון המים בשאר הקופסאות לא נמצא דבר.

    ההמלצה לתחתיות ארטישוק היא להסיר את שאריות העלים (אם נשארו) ולשטוף שטיפה קלה במים זורמים.