מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 15

לתוכן הגיליון

אדר א' - אדר ב' תשנ"ז

 
 

מעבדת מכון התורה והארץ

 

חרקים בירקות קפואים[1]

 

    1. ארטישוק

תחתיות, סנפרוסט: נבדקו 73 תחתיות. ב9- מהם נמצאו חרקים בין שאריות העלים. וב1- מהם נמצאה כנימה דבוקה מבחוץ.

לבבות, סנפרוסט: נבדקו 6 לבבות וכולם נמצאו נגועים (1-3 חרקים בכל אחד, בין העלים).

    2. ברוקולי

סנפרוסט: נבדקו כ8- ק"ג. נמצאו בהם 4 חרקים.

מפעלים אחרים: נבדקו 13 ק"ג. נמצאו בסך הכל 104 חרקים. רובם נמצאו בריכוזים (10-20 כנימות בתפרחת אחת).

    3. כרוב ניצנים[2]

סנפרוסט: נבדקו 766 יחידות כרוב. נמצאו 26 יחידות נגועות.

מפעלים אחרים: נבדקו 1,088 יחידות כרוב. נמצאו 36 יחידות נגועות.

    4. כרובית

סנפרוסט: נבדקו כ-7 ק"ג. נמצאו 10 חרקים.

מפעל אחר: נבדקו כ-2.5 ק"ג. בחבילה אחת נמצאו 68 חרקים.

    5. שעועית

שעועית ירוקה, מפעלים שונים: נבדקו 5 אריזות, וכולן נמצאו נקיות מחרקים. נמצאו בהן רק מעט סימני כרסום.

שעועית צהובה, מפעלים שונים: נבדקו 3 אריזות. ב-1 מהן נמצאו 2 חרקים.

    6. תירס[3]

קלחים, סנפרוסט: נבדקו 139 קלחים. ב-4 מהם נמצאו חרקים בין הגרגרים. וב-16 נמצאו חרקים חיצוניים, היורדים ע"י קילוף של שאריות העלים, ושטיפה קלה.

גרגרים, מפעלים שונים: נבדקו מספר אריזות, ונמצא שהנגיעות נדירה בכולם.

    7. תרד

סנפרוסט: נבדקו  כ-5.5 ק"ג. נמצאו כ-10 חרקים.


 


[1] זהו סיכום עבודת מחקר שנעשתה במעבדת המכון במשך שנתיים. הסיכום נותן תמונה כללית על הנגיעות של המוצרים השונים בחרקים, בהשוואה בין מפעלים שונים. ההבדלים בין המפעלים בחלק מהמוצרים - בולטים מאד. אך גם המפעל הנקי ביותר אינו נקי לגמרי מחרקים, ואף אין עליו פיקוח רבני מסודר בנושא זה.

נתונים אלו מתייחסים למפעל "סנפרוסט" באשדוד. לאחר שהמפעל יעבור למקומו החדש במגדל העמק, יהיה צורך לבדוק את הנתונים מחדש.

[2] הדמיון בין המפעלים אינו מפתיע, מפני שכולם מייבאים את כרוב הניצנים מחו"ל.

[3] לתופעה זו אין לנו הסבר. משיחות עם חקלאים המגדלים עבור המפעל, וכן עם עובדים בכירים במפעל, לא הצלחנו להבין מה גורם לחרקים "להיעלם" מן המוצר המוגמר.