מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 24

לתוכן הגיליון

אב- אלול תשנ"ח

 

הרב שבתאי נאומבורג (מעבדת התורה והארץ)

 

א. בדיקת תהליך ייצור של ירקות מעורבים בקופסאות שימורים

 

    ממפעל שימורים שרוצה לייצר קופסאות של ירקות מעורבים, המכילים בין השאר סלרי וכרובית, קיבלנו דגימות לבדיקה:

1. 6 קופסאות שימורים גדולות (4 כרובית 2 סלרי), שעברו ניקוי ראשוני במפעל.

2. 5 קופסאות (2 כרובית, 2 מעורב, 1סלרי) שעברו פיסטור והשריה בחומץ במשך עשרה ימים.

    לאחר בדיקה במעבדה עולה שרמת הנגיעות של הסלרי יותר גבוהה מזו של הכרובית וכן עולה לגבי שניהם שתהליך השטיפות והייצור אינם משנים את רמת הנגיעות.

 

בדיקה לפני טיפול

סוג הירק

כמות הבדיקה

ממצאים

סלרי

2 קופסאות

5 רימות זבוב מנהרות,

2 חביונות

כרובית

4 קופסאות

1 טריפס

 

בדיקה לאחר השטיפות והטיפול

סוג הירק

כמות הבדיקה

ממצאים

סלרי

1 קופסא

3 רימות זבוב מנהרות

כרובית

2 קופסאות

2 זבוב

 

בדיקה לאחר השטיפות והטיפול בירקות מעורבים

סוג הירק

כמות הבדיקה

ממצאים

כרובית

1 קופסא

נשל כנימה

סלרי

2 קופסאות

8 רימות זבוב מנהרות

 

    מהנתונים שאספנו מצאנו שהסלרי נגוע בזבוב המנהרות במידה רבה מאוד, ולגביו שטיפה אינה מועילה. משמעות הדבר היא שהקונה קופסת שימורים מירקות מעורבים המכילה סלרי חייב לבדוק את הסלרי. לגבי הכרובית - אף שאינה נגועה בזבוב המנהרות - רמת הנגיעות בה גבוהה, ולכן אף היא חייבת בדיקה.

 

ב. בדיקת קייטרינגים, בתי-מלון ואולמות

 

    במהלך השנים תשנ"ז-תשנ"ח, ערכנו בדיקות במספר ערים באולמות, בתי-מלון וקייטרינגים.

הבדיקות כללו כמעט את כל סוגי ירקות העלים ובד"כ הירקות עברו תהליך ניקוי+השריה בחומר ע"י המשגיח.

 

תוצאות הבדיקות:

סלרי: כל הבדיקות נמצאו נגועות ובדרך כלל נמצאו הרבה זבובי המנהרות.

פטרוזיליה: מחצית הבדיקות נמצאו נקיות ומחציתן - נגועות.

כרובית: נלקחו מעט בדיקות, אך הן נמצאו נגועות גם לאחר הטיגון.

שמיר: בדרך כלל נמצא נגוע, בעיקר בזבוב המנהרות.

בצל ירוק: ממלון אחד נלקחו 14 יחידות, ומתוכן 12 נמצאו נגועות - סה"כ 30 טריפסים.

שיבה: בקייטרינג אחד נלקחה כמות קטנה של שיבה ונמצאו בה 4 זחלי זבוב המנהרות.

 

    המסקנה היא, שקשה מאוד לסמוך על בדיקות ירקות העלים ושטיפתם ע"י המשגיח כיוון שמדובר בכמויות גדולות שקשה להשתלט עליהן. יש לברר א"כ את מקורם של ירקות העלים; יחד עם זאת, דרישה לירקות נקיים מחרקים מצד הצרכנים, תגרום לחץ על בעלי העסקים  והם יאלצו להשתמש בירקות אלו בלבד.

 

ג. ארטישוק

 

    באמונת עתיך 10 פורסמו נתונים על תחתיות ארטישוק ועל לבבות ארטישוק.

    בחודש אלול תשנ"ז ערכנו סיכום כללי של בדיקות ארטישוק שנערכו במהלך שלוש שנים. להלן הסיכום:

 

1. תחתיות ארטישוק

11/96  27 יחידות         3 נגועים

11/96  21 יחידות         6 נגועים

3/97    73 יחידות         10 נגועים

3/97    9 יחידות            נקי

8/97    50 יחידות         1 נגוע

6/98    4 יחידות            נקי

 

2. לבבות ארטישוק

    בשנים תשנ"ה-תשנ"ו נערכו 6 בדיקות שכללו סה"כ 64 יחידות.

שלוש מהבדיקות היו נקיות ושלוש האחרונות היו נגועות מאוד

    בשנת תשנ"ז נערכו שתי בדיקות. אחת היתה נקיה והשנייה היתה נגועה מאוד.

 

    לקראת פרסום המאמר קיבלנו לבדיקה לבבות ממשגיח של קייטרינג וכן קנינו שתי קופסאות של לבבות ובכל הבדיקות נמצאו חרקים.

 

    קיבלנו נתונים נוספים מהרב שנאור ז. רווח, ראש המכון למצוות התלויות בארץ - בית עוזיאל, ותודתנו נתונה לו על כך. נתונים אלו מאשררים את הנתונים שאספנו במעבדה שלנו, ולפיהם אפשר להבחין בין לבבות ארטישוק לבין תחתיות (אף שלפי הנתונים שלנו גם התחתיות היו נגועות קצת), וכדלהלן:

1. תחתיות ארטישוק

נבדקו שתי קופסאות - 8 יחידות - נמצאו נקיות.

2. לבבות ארטישוק

נבדקו שתי קופסאות - 8 יחידות, בכל יחידה נמצאו בממוצע 3 חרקים (בעיקר כנימות עלה, לפעמים טריפסים).

 

לידיעת הציבור :

 

    פנינו במכתב למחלקת היבוא של הרה"ר לישראל ובו שאלנו האם, כאשר יש כיתוב "באישור הרה"ר לישראל" על קופסאות התחתיות והלבבות של הארטישוק זה כולל גם עדות שהתכולה נקייה מחרקים?

    וזו לשון תשובתם: "התשובה חיובית! האישור הינו גם לחרקים והוא ניתן רק לתחתיות ארטישוק ולא ללבבות כי לא אושרו". בשיחה טלפונית נמסר לנו שאי מתן האישור החל לפני כשנה.

    פנינו גם למספר ועדי כשרות וביקשנו לקבל את הנחיותיהם לגבי הנ"ל. בד"ץ העדה החרדית, בד"ץ שארית ישראל מהדרין רחובות ובד"ץ רבנות ירושלים  אינם מאפשרים שימוש בתחתיות ארטישוק ובלבבות ארטישוק באירועים או במפעלים שנתונים תחת השגחתם.