מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 29

סיון- תמוז תשנ"ט

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

האור מתוך החושך                                                                                                               הרב יהודה הלוי עמיחי

 

הגות

 

שלוש רגלים- שתים שהם ארבע                                                                                                       הרב צבי שוורץ

 

מאמרים הלכתיים

 

איבוד פירות שחיללו עליהם מעשר שני                                                                                         הרב אהוד אחיטוב

 

עציץ המונח על יריעת פלריג                                                                                                           הרב יואל פרידמן

 

הפרשת תרו"מ פעם נוספת                                                                                                   הרב יהודה הלוי עמיחי

 

הפרשת תרו"מ בזיתים כבושים                                                                                              הרב יהודה הלוי עמיחי

 

תגובות

 

השקיה בחול המועד                                                                                                                  הרב יעקב אפשטיין

 

חינוך

 

מוזיאון התורה והארץ                                                                                                                              גדעון נאור

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

הרב צבי שוורץ                                                                                                                            ישיבת נוה דקלים

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יעקב אפשטיין,

הרב יואל פרידמן, הרב אהוד אחיטוב, גדעון נאור                                                                      מכון התורה והארץ