מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 31

לתוכן הגיליון

תשרי - חשוון תש"ס

 

שמואל מאיר

הזרעה בחול המועד

 

    א. תקופת התחלובה

    פרה בהריון במשך 274 יום בממוצע (9 חודשים) לאחר ההמלטה מתחילה התקופה שבה אנו חולבים את הפרה. לתקופה זו קוראים תחלובה - lactation. התחלובה מתחלקת לשלושה חלקים:

1. בשלב הראשון הפרה נותנת בתחילה 10 ק"ג, לאחר מכן 12 ק"ג וכן הלאה עד שהיא מגיעה לשיא. השיא הזה כמובן משתנה מפרה לפרה אך הוא קיים בכל הפרות.

2. השלב השני הוא, התקופה שבה הפרה מניבה בקביעות, אותה כמות חלב ביום וזאת תקופת השיא. 3. השלב השלישי הוא, התקופה שבה הפרה מפסידה מתנובתה מדי יום ביומו. זאת התקופה שבה הפרה הולכת ומסיימת את התחלובה שלה לקראת הייבוש.

 

    ב. מחזור הייחום

    בדרך כלל הפרה נכנסת למסלול נורמלי של מחזורי ייחום כבר לאחר 20 יום אחרי ההמלטה, זאת בתנאי שמצבה הגופני והבריאותי של הפרה טוב. מחזור הייחום של הפרה נע בין 18 ל- 24 יום. אנו מעוניינים להזריע את הפרה בשלב השני של התחלובה וכמה שיותר מוקדם באותו השלב. זאת, מפני שאנו מעוניינים לקצר עד כמה שאפשר את התקופה השלישית של התחלובה מפני שיש בכך הפסד כספי בעקבות הייצור הפוחת והולך של החלב באותו שלב של התחלובה.

 

    ג. שיטת ההזרעה

    כיום אין מביאים פר אל הפרה המיוחמת או הפרה אל הפר, אלא פרה מיוחמת מזוהה על ידי הרפתן על פי הנסיון והידע שלו או על ידי מכשיר הסופר את צעדיה של הפרה. כאשר היא עושה צעדים יותר מן הרגיל, אנו מקבלים אימות שאכן הפרה מיוחמת ויש להזריע את הפרה.

    אנו מתחילים להזריע ביום ה - 65 לתחלובה אצל פרות, וביום ה - 75 אצל המבכירות (פרות בתחלובה הראשונה בחייהן, לאחר ההמלטה הראשונה שלהן).

    בדיקת ההריון נעשית על ידי רופא לאחר לפחות 42 יום אחרי ההזרעה אלא אם כן הפרה שוב התייחמה בינתיים. פרה יכולה להתייחם מספר רב של פעמים, וכל ייחום מוכיח שהפרה לא הרתה ואנו חוזרים שוב ומזריעים אותה.

    יש כמובן מגבלה במספר ההזרעות בגלל שכזכור בשלב השלישי של התחלובה הפרה מפסידה מדי יום מתנובתה עד כדי כך שהיא מפסיקה להיות רנטבילית.

    מבכירה היא פחות בעייתית בנושא זה משום שהיכולת שלה להתמיד בתחלובה מוכח, שכן תקופת השיא מתארכת מאוד וההפסד היומי בשלב השלישי הוא נמוך משל הפרה. אפשר על כן לסמוך על זה ולהזריעה במועד מאוחר יותר.

    יש מספר רב של שיטות בנושא סיום ההזרעה. יש האומרים שאם פרה לא נכנסה להריון עד 150 יום בתחלובה אין יותר להזריע אותה, ואחת דתה להמית ביום שהיא תפסיק לשלם את קיומה בחלב. יש הנוקטים שיטה שונה ומתייחסים לכל פרה באופן פרטני, כלומר מנתחים את היכולת של הפרה על בסיס נתונים ידועים שלה, ולפי זה מחליטים האם אפשר להזריע אותה גם אחרי 150 יום.

 

    ד. הפסד כלכלי בעקבות דחיית ההזרעה

    על מנת להבין את ההסבר הכלכלי יש צורך להבין את מהלך התחלובה של פרה.

    מצורף בזה גרף המתאר את הפסד החלב כל עשרה ימים במשך ימי התחלובה של הפרה.

    יש מספר גורמים המשפיעים על הרווח/הפסד כלכלי בעקבות דחיית ההזרעה של הפרה. קשה להתייחס בסקירה קצרה לכל הגורמים ולמשמעותם, ומ"מ אנסה להבהיר את המשמעות של דחיית הזרעת פרה שהייחום שלה חל בחול המועד.

    ראשית, לכל פרה יש את אורך החיים שלה. הרפתן מעוניין לממש את מלוא הפוטנציל הטמון בפרה זו. כפי שאנו רואים בגרף המצורף, ככל שעוברים ימי התחלובה הפרה מייצרת פחות חלב. אם נוכל לנצל את הימים בהם הפרה נותנת יותר חלב נרוויח יותר.

    אביא כאן דוגמא על מנת להמחיש את העניין.

    מתוך נקודת הנחה שאורך חיי פרה בתחלובות שווה. כאשר אנו רואים בגרף שככל שעובר הזמן הממוצע ליום בייצור החלב יורד. בסופו של דבר אפשר לראות את ההפסד הראשוני והנומינלי לפרה בעקבות ההזרעה. אם נשלם גם ריבית נגיע להפסדים גדולים יותר.

 

    יש לציין שמשך הייחום הוא זמן קצר, והימנעות מהזרעה בחול המועד, גורמת דחיית הזרעה בכ-20 יום, מועד הייחום הבא.

 

הפסד בכסף

הפסד בחלב

ייצור לחיים

ממוצע חלב ליום

מס' תחלובות

ימי תחלובה[1]

חיי פרה[2]

 

 

58,400

40

4.00

365[3]

1460

-2,663

-1,752

56,648

39

3.79

385[4]

1460

-4,305

-2,832

53,816

37

3.60

405

1460

-5,726

-3767

50,049

34

3.44

425

1460

-7,607

-5,005

45,044

31

3.28

445

1460

 

 


 


[1]  חישוב ימי התחלובה מבוסס על כך שאם לא מזריעים את הפרה בעת הייחום ניתן יהיה להזריע אותה רק כ-20 יום מאוחר יותר.

[2] אורך חיי פרה מחושב בטבלה זו לפי ממוצע של 4 שנים תפוקת חלב.

[3] י 365 יום הם משך תחלובה אידיאלית = 305 יום תחלובה ועוד 60 יום יובש.

[4] אם לא ניתן היה להזריע את הפרה ביום ה-65 לתחלובה, בגלל עייפות גופנית וכדו' מזריעים אותה ביום ה-85. החישוב בשורה זו הוא לאור הנ"ל, אם דוחים את ההזרעה בעוד 20 יום נוספים בגלל חול המועד. וכן על זו הדרך בשורות הבאות.