מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 39

לתוכן הגיליון

טבת- שבט תשס"א

 

אג' יחיאל שטיינמץ

 

מה עניין שמיטה אצל ציפורן אמריקאית

קניית פרחים בשנת שמיטה

 

    אנשים רבים, המקפידים על קיום השמיטה קונים בסופו של דבר, בדרך זו או אחרת, את כל סוגי הירקות והפירות בשנת השמיטה,  אך נמנעים מלרכוש פרחים בשנה זו. הדבר נובע מחוסר ידע לגבי מה אסור ומה מותר ולעיתים גם מחוסר קשר למערכת שיווק המספקת פרחים "נקיים מחשש".  דווקא בפרחים ישנם פחות החמרות ואיסורים וכל מי שאוהב פרחים ונהנה מהם במשך חייו ובעיקר לכבוד שבת, אין כל סיבה שלא יהנה גם בשנת השמיטה. במאמר זה אנסה לסקור את האפשרויות העומדות בפני קוני הפרחים בארץ ישראל. הדברים מתבססים על מספר הנחות  יסוד המובאות בהמשך. ישנן פוסקים הסוברים אחרת וישנן גם מערכות שיווק הפועלות על פי פסיקות אחרות. ניתן לומר כי הנחות היסוד שלי מבוססות העיקר על הכתוב בחוברות של מכון התורה והארץ ובמסגרת זו, כמובן, גם להיתר המכירה אם כי, בחלק מגידול הפרחים אין צורך להזדקק להיתר זה.

    הנחות היסוד שלנו הן:

1. אין קדושת שביעית נוהגת בפרחים שאין להם ריח. אין קדושת שביעית גם בפרחים שיש להם ריח אך אינם "עומדים לריח" ז"א שלא מגדלים או קונים אותם לצורך הריח שלהם[1].

2 . מאחר ואין קדושת שביעית אין איסור לסחור בפרחים אלו.

3. אין איסור ספיחין בפרחים ולכן גם אם הפרחים הם חד-שנתיים מותר ליהנות מהם[2].

4. כל גידול שנישתל לפני השמיטה ולא מתבצעות בו פעולות האסורות בשמיטה - מותר גם ללא היתר מכירה.

5. מכאן שחלק מגידולי הפרחים כבר מותר גם במכירה וגם בקניה. לגבי פרחים שנשתלו או עובדו באיסור (ובהתייחס לסעיף 3) הבעיה  בקנייתם היא, שבכך מסייע בידי עוברי עבירה (כמבואר בסעי' הבא). אשר על כן,  גם מי שבדרך כלל אינו סומך על היתר המכירה, יכול לקנות פרחים ממגדל שמכר את הקרקע שלו (בהיתר המכירה),  כיון שבוודאי יש למגדל על מי לסמוך ואינו עובר עבירה[3].

6. למעשה בחוברת "מדריך שמיטה לצרכן" (עמ' 63) נאמר:

"כאשר קונים פרחים מן המגדל (חקלאי או משתלה) - יש לוודא שהוא מגדל אותם בחממה במצע מנותק או שהוא מכר את הקרקע שלו לגוי עפ"י היתר המכירה. לכתחילה יש להקפיד על כך גם בקניה מי שקנה מהמגדל, כגון: בחנות פרחים כדי שלא לסייע בידי עוברי עבירה". *(או תחת רשת שצפיפות החומר שלה היא למעלה מ- % 50) .

     היתרון הגדול בפרחים הוא, אם כך, העובדה שיש רשימה גדולה של פרחים שמלכתחילה לא קיים בהם איסור שביעית בשנה זו בגלל אחת מהסיבות הבאות: א. שיחים רב שנתיים ולא נעשות בהם פעולות אסורות בשביעית. ב. גדולי חממה במצע מנותק.  ג. נשתלו לפני ראש השנה תש"ס ויניבו כל שנת תשס"א. ( בסוגים אלו עלולה להיות בעיה בשנה הבאה ועל כך בכתבה נפרדת).  

 

באופן מעשי היכן ומה לקנות?

 

    חנויות פרחים - הדרך הפשוטה היא לקנות בחנויות פרחים המוכרות פרחים "שמיטה". ממקורות שונים גידול מקומי ויבוא. 

    בתי מסחר לפרחים - בנוסף לחנויות אלו קיימים בתי מסחר לפרחים בפריפריה, כגון ברעננה וסביבותיה השייכים לאנשים המגדלים פרחים בעצמם, אלו מגדלים בד"כ מגוון רחב של פרחים וחלקם  עשו "התר מכירה" וניתן לרכוש אצלם. במקרה זה יש לוודא כי הפרחים הנקנים גדלו במשק הנ"ל.   אם הפרחים נקנו   ממגדל אחר יש לוודא כי יש להם התר מכירה או הכשר אחר כגון מצע מנותק בחממה או יבוא.

    מגדלי פרחים -  רבים בארץ עשו התר מכירה וניתן להגיע אליהם או לפרחים שלהם אשר מגיעים לסוחרי הפרחים. ישנם גם מגדלי פרחים שיש להם הכשר אחר בגלל מצע מנותק או גידולים רב שנתיים שנעבדים רק במלאכות המותרות בשמיטה.

    בנוסף על האמור לעיל ישנן סוגי פרחים שאין בהם חשש שמיטה  וניתן לרכוש אותם בכל מקום ללא חשש בשנה זו, לעיתים עד תאריך מסוים ולעיתים כל השנה.  להלן נפרט את סוגי הפרחים שניתן לקנות בכל חנות ואת המגבלות לגביהם.

 

א. פרחים הגדלים בחממה או בבית רשת.

 

    גרברה גידול חממה ששתילתו מסתיימת לפני ראש השנה תש"ס ומשתילה זו קוטפים כל השנה. (בשנה הבאה עלולה להיות בעיה).

    ציפורן כנ"ל.  אבל כאן  יש חשש לשתילות האביב הקיימות לעיתים. אלו יגיעו לשוק לא לפני חודש יולי.

    רוסקוס, אספרגוס, פיטוספורום, מרסינה, סהרון, ארליה, מגינית כולם ענפי קישוט ירוקים שהם גידולי קרקע רב שנתיים מכוסים ברשת צל של מעל 50% צל. כמעט כל הענפים הנמצאים בשוק הם משתילות שקדמו לשמיטה, העבודות המתבצעות בשטח הן השקיה, דישון, הדברת עשבים וקטיף.  בשני המינים הראשונים אין פעולות גיזום  למעט הסרת ענפים חולים, המותרת בשמיטה. הלכך, אף הקונה ממינים אלו בחנות ואינו יודע מה מקור הענפים אין לו לחוש  לפחות עד אמצע הקיץ.

 

ב. פרחים הגדלים בשטח פתוח

 

    פרח שעווה, ספארי סנסט, גרווילאה. שזיף פיסרדי, קוטינוס, יעלי, פרוצארום, אקליפטוס ועוד הם  ענפים הגדלים על גבי הקרקע בשטח פתוח.  הפעולות החקלאיות בהם הם כמו בקבוצה הקודמת אלא שאלו אינן גדלים במבנה. לגבי פרח שעווה, ספארי סנסט ויעלי כל הענפים המשווקים עד אמצע הקיץ הם כאלו שלא נעשו בהם פעולות גיזום בשמיטה ולכן גם כאן ניתן לקנות ללא חשש לפחות עד אב בשנה הבאה. לגבי גרווילאה ואקליפטוס העיקרון הוא כנ"ל אך בחודש יוני כבר יהיו ענפים שהם תוצר  גיזום בשמיטה ואסורים במסחר אלא אם כן נמכרה החלקה לגוי (ענפי אקליפטוס מאד נפוצים בשוק הפרחים הם בעלי עלים קטנים בגוון אפור, לא דומים לאקליפטוס המקור אלא בריחם). קוטינוס ושזיף פיסרדי (ענפי קישוט בגוון בורדו) המשווק באביב  הוא כבר תוצר גיזום של שנה זו ולכן ניתן לקנות רק מחלקות שנמכרו לגוי .

 

ג. פרחים בעייתיים

 

    מתוך סל הפרחים הגדול אני רואה צורך ולהזכיר את הנפוצים שבהם. ורדים בפרוש בעיה, למרות שהם בגדר גידולי מצע מנותק בחממה וגם גידול רב שנתי, ואפילו רוב הפרחים הנסחרים בשוק הם משתילות שלפני ראש השנה תשס"א הבעיות העיקריות הן שתיים:

 1. ורדים עוברים טיפולי גיזום ו או כיפוף ענפים כל השנה, מטרת הגיזומים היא לעודד צמיחת פרחים.

 2. המצע המנותק ברוב החממות לא עונה על דרישות ההלכה. ישנן חממות שעונות על דרישות ההלכה וניתן למצוא פרחים מחממות אלו.  בכל אופן, עד סוף חשוון עדיין אין ורדים מגיזום שמיטה. 

אסטר, ליזיאנטוס, כריזנטמות, חמניות וכו' לא ניתן לקנות כך סתם אלא רק עד תאריך מסוים שבו ידוע כי הפרחים הנ"ל נשתלו בתשס"א (או מהתר מכירה). אסטר וליזיאנטוס עד תחילת כסלו, חמניות כנ"ל, כריזנטמות עד תחילת טבת. לגבי תאריכי גג לפרחים שנשתלו לפני רה"ש תש"ס ניתן להיעזר בטבלה המתפרסמת ע"י המכון לחקר החקלאות ע"פ התורה (שע"י בית המדרש הגבוה להלכה בהתיישבות מהדרין ירושלים). הטבלה נערכת ע"י ד"ר משה זקס אשר נעזר במדריכי הפרחים של משרד החקלאות.  כל הרשימה הנ"ל כבר לא רלוונטית לשנה זו.

    מומלץ לקרא עידכונים במדריך השמיטה לצרכן של מכון התורה והארץ.

תודה למדריכי הפרחים אשר תרמו מהידע שלהם איתן שלמה, אליעזר שפיגל, איציק מור, תמר אלון, מוטי לוי.  תודה לרב יואל פרידמן ממכון התורה והארץ על הערותיו והארותיו.

 

 

מקורות:

1. מדריך השמיטה לחקלאים תשנ"ד. הוצאת מכון התורה והארץ כפר דרום.

2. ענף הפרחים וענפי הקישוט בשביעית. הרב ארז לוי , אבני איתן, הצופה, חשוון תשס"א.

3. דרך הורד. ניסים פינס , הוצאת שה"ם ומועצת הפרחים תשנ"ט 1999. 

4. גינת הנוי בשנת השמיטה על פי פסקי החזון איש זצ"ל.  בעריכת הרב הלל גולדברג.

5. חוברת שמיטה לצרכן, מכון התורה והארץ, כפר דרום . (עמ' 57 והערה 10).

 


[1] חוברת שמיטה לצרכן, מכון התורה והארץ, כפר דרום. (עמ' 11 והערות 12, 13).

[2] חוברת שמיטה לצרכן, מכון התורה והארץ, כפר דרום . (עמ' 57 והערה 10).

[3] מנחת שלמה (ח"א סי' מד).