מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 41

אייר- סיוון תשס"א

 

תוכן העניינים

 

הגות

האבלות בימי הספירה על מות תלמידי רבי עקיבא                                                           הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

 

אבלות בספירת העומר וקבלת התורה                                                                                            הרב יואל פרידמן

 

מאמרים

 

קציר חדש                                                                                                                                     הרב שמואל דוד

 

נטיעת גפן ליד גידולי נוי בדשא                                                                                                   הרב שלמה רוזנפלד

 

מטבע של מע"ש שלא נפדה בזמן ביעור מעשרות                                                                         הרב אהוד אחיטוב

 

תשובות קצרות

ברכת שהחיינו בפירות שנמצאים כל השנה בשוק                                                                    הרב יהודה הלוי עמיחי

קדושת שביעית בדבש                                                                                                           הרב יהודה הלוי עמיחי

 

 

רשימת המשתתפים בחוברת (לפי סדר ה א- ב)

 

הרב אהוד אחיטוב                                                                                                                    מכון התורה והארץ

 

הרב שמואל דוד                                                                                                                            רב העיר עפולה

 

הרב משה צבי נריה זצ"ל                                                                     ראש ישיבת כפר הרא"ה וראש ישיבות בנ"ע

 

הרב יהודה הלוי עמיחי                                                                                 חבר ביה"ד לענייני ממונות קרית ארבע

                                                                                                         וראש המחלקה ההלכתית מכון התורה והארץ

 

הרב יואל פרידמן                                                                                                                      מכון התורה והארץ

 

הרב שלמה רוזנפלד                                                                     רב אזורי עמק בית שאן וראש ישיבת שדמות נריה