מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 43

אלול- תשרי תשס"ב

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת                                                                                                               

 

מקץ שבע שנים                                                                                                                          הרב גבריאל קדוש

 

הגות

 

במוצאי שביעית – הפילוג, החורבן, ובן דוד בא                                                                                  הרב יהודה זולדן

 

מאמרים

 

הסרת חנטים מפירות נטע-רבעי של היתר מכירה                                                                         הרב אהוד אחיטוב

 

עצי זית לנוי                                                                                                                                     הרב דורון ותקין

 

הקפאת ענבים                                                                                                                     הרב יהודה הלוי עמיחי

 

תגובות

 

הקפאת ענבים (תגובה)                                                                                                                הרב יואל פרידמן

 

קציר חדש בשדות בית השלחין בימנו ואחסונו בממגורות                                                            הרב שלמה רוזנפלד

 

לזכרו של הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל

 

פירוש המשניות להרמב"ם מהדורת הרב  יוסף קאפח מס' שביעית                                   הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

                                                               

סקירת ספרים

 

מצוות הקהל- ספר הקהל                                                                                                              הרב יהודה זולדן

 

רשימת המשתתפים

 

הרב אהוד אחיטוב                                                                                                                   מכון התורה והארץ

 

הרב יעקב אריאל                                                                             הרב הראשי לרמת גן ונשיא מכון התורה והארץ

 

הרב דורות ותקין                                                                                                                      מכון התורה והארץ

 

הרב יהודה זולדן                                                                                                                 ישיבת ימית נוה דקלים

 

הרב יהודה הלוי עמיחי                                                                                 חבר ביה"ד לענייני ממונות קרית ארבע

                                                                                                         וראש המחלקה ההלכתית מכון התורה והארץ

 

הרב יואל פרידמן                                                                                                                      מכון התורה והארץ

 

הרב גבריאל קדוש                                                                                        רב המושב גני טל ומכון התורה והארץ

 

הרב שלמה רוזנפלד                                                                             רב אזורי עמק בית שאן, ישבת שדמות נריה