מאמרי אמונת עיתך - עלון מס' 44  

חשון - כסלו תשס"ב

 

תוכן הענינים:

 

מאמר מערכת

 

הארץ לעולם עומדת                                                                                           הרב דורון ותקין

 

בית האוצר התעוררות לחידוש נתינת המעשרות                                              הרב אהוד אחיטוב

 

הגות

 

טעמי שמיטה ויובל לרמב"ם                                                                    הרב יהונתן שמחה בלס

 

סיכום השמיטה

 

נקודות לסיכום שמיטה תשס"א                                                               הרב חגי פנחס בר גיורא

 

שמיטה, חקלאות וצרכנות                                                                                 הרב אלעזר נאה 

אוצר בית דין והיתר מכירה                                                                                                      

        

גירוף פירות ערלה                                                                                        הרב יעקב אוהב ציון

 

מסיק זיתים ועשיית שמן בגינה פרטית                                                        הרב יהודה הלוי עמיחי

 

גידול ירקות עלים במצעים מנותקים                                                                  אגרו' מוטי שומרון

 

תחילת זמן שאילת גשמים

בארץ ישראל לאחר שנת בצורת                                                            הרב אברהם סוחובולסקי

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ (לפי סדר א' ב')

 

הרב יעקב אוהב ציון                                                                                          רב הישוב כרמל

 

הרב אהוד אחיטוב                                                                                        מכון התורה והארץ

    

הרב יהונתן שמחה בלס                                      רב הישוב נוה צוף, ראש כולל רצון יהודה פ"ת

 

הרב חגי פנחס בר גיורא                                                    הרבנות הראשית, ראש מחל' שמיטה

 

הרב דורון ותקין                                                                                            מכון התורה והארץ

 

הרב אלעזר נאה                                                                                              רב הישוב קשת 

 

הרב אברהם סוחובולסקי                                                                              מכון התורה והארץ

 

הרב יהודה הלוי עמיחי                                          מכון התורה והארץ, בי"ד דיני ממונות ק. ארבע

 

אגרונום מוטי שומרון                                                                                     מכון התורה והארץ