מאמרי אמונת עיתך - עלון מס' 50  

חשון-כסלו תשס"ג

תוכן הגיליון

 

ברכת ראש מועצה אזורית חבל עזה

 

מאמר עורך

יובל גיליונות                                           הרב דורון ותקין

 

מאמרי יובל (הגות)

לחוברת היובל

להליכות ארץ  ישראל                            הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

על כנפי השכינה                                  הרב יגאל קמינצקי

במשוך היובל                                       הרב חנן פורת

 

מאמרים

הארות חנוכה                                      האדר"ת זצ"ל

"חוקות הארץ"

דוגמא מספר הלכות כלאים                 הראי"ה קוק זצ"ל

קדושת אזור עולי מצרים

לאחר מלחמת ששת הימים                  הרה"ג שלמה גורן זצ"ל

קדושת ארץ ישראל

בימים ההם ובזמן הזה                        הרב אריה שטרן

נדידת החנוכיה                                   הרב יהודה זולדן

פסיקה במצוות התלויות בארץ              הרב יהודה הלוי עמיחי

 

חינוך

לומדת תרומות ומעשרות                      גדעון נאור

 

תגובות

טבל הבלוע בכלים (תגובה)                  הרב יעקב אפשטיין

ברכה ללומדת תרו"מ                          הרב שמעון לוי

 

תוספות

מפתח 50                                         הרב יואל פרידמן

 

פרסומי ברכה


 

רשימת המשתתפים

 

הרה"ג יעקב אריאל                    הרב הראשי לרמת גן, נשיא מכון התורה והארץ

 

הרב יעקב אפשטיין                    מכון התורה והארץ

 

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל              הרב הראשי לישראל  ...

 

הרב דורון ותקין                         מכון התורה והארץ

 

הרב יהודה זולדן                        ר"מ ישיבת נווה דקלים

 

הרב שמעון לוי                           מפמ"ר על הוראת התלמוד ותושב"פ, משרד החינוך

 

גדעון נאור                                 מדרשת התורה והארץ

 

הרב יהודה הלוי עמיחי               מכון התורה והארץ, דיין בבית הדין לממונות קרית ארבע

 

הרב חנן פורת                            יו"ר תקומה

 

הרב יואל פרידמן                       מכון התורה והארץ

 

הראי"ה קוק זצ"ל                       הרב הראשי לישראל - תרצה, ראש ישיבת מרכז הרב

 

הרב יגאל קמינצקי                     הרב האזורי לחבל עזה

 

הרב אריה שטרן                         ראש מכון הלכה ברורה, ר"מ ישיבת מרכז הרב

 

הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים (האדר"ת) זצ"ל       רבה של ירושלים ...