מאמרי אמונת עיתך - עלון מס' 51  

טבת-שבט תשס"ג

 

תוכן

 

נר זיכרון לרב יצחק עראמה

 

מאמר מערכת

 

ונתתי גשמיכם בעיתם                                                                                              הרב דורון ותקין

 

הגות

 

הרוח שבחזון העצמות היבשות                                                                                  הרב יעקב חייט

 

סקירות מדעיות

 

מערכת הפטריות                                                                                             ד"ר אביחיל גרינברגר

 

מאמרים

 

מהו ט"ו  בשבט                                                                                                   הרב נעם חיים כהן

 

שיווק פרחים ליצוא                                                                                                   מר שמואל חדד

 

יצוא פרחים בתקופת חגי הגויים                                                                              הרב יגאל הדאיה

 

צדקה בפירות תרומה                                                                                          הרב גבריאל קדוש

 

"קוקטיל" צמחי תבלין ונוי                                                                             הרב אברהם סוחובולסקי

 

למי רווח השבתת חממות ע"י הצבא                                                                    הרב יעקב אפשטיין

 

 

רשימת המשתתפים  (לפי סדר ה - א' ב')

 

הרב יעקב אפשטיין                                                                                            מכון התורה והארץ

 

ד"ר אביחיל גרינברגר                                                                                         מכון התורה והארץ

 

הרב יגאל הדאיה                                                               רב מושב גדיד, ר"מ בישיבת תורת החיים

 

הרב דורון ותקין                                                                                                   מכון התורה והארץ

 

מר שמואל חדד                                                                              מדריך חקלאי, משרד החקלאות

 

הרב יעקב חייט                                                                                          מכינה קדם-צבאית עצם

 

הרב נעם חיים כהן                                                           רב ביה"ס נאות קטיף, מכון התורה והארץ

 

הרב אברהם סוחובולסקי                                                                                    מכון התורה והארץ

 

הרב גבריאל קדוש                                                                    רב מושב גני טל, מכון התורה והארץ

 

הרב יגאל קמינצקי                                                         רב אזורי חוף עזה, ראש מכון התורה והארץ