ציורים

אולפנת טבריה, מגמת אומנות

מתוך מבוע ל"ט, תשס"ג

לחץ על התמונות כדי לקבל אותן בהגדלה


כוחו ועוצם ידו - עדינה בן זכריה


תנודות במצבי הרוח ובהרגשה - נריה קלינשפיז

נחמי שלום


"איכה" - מצדה שטרית

אשא עיני אל ההרים מאין
יבוא עזרי - שלומית הלל

בריאת האדם - מוריה אדר