אתר דעת חברי המערכת צור קשר
אגדות חז"ל
אמנות
ביקורת סיפורים
ביקורת ספרים
ביקורת שירים
דבר המערכת
הוראת ספרות
הם עוד כאן
התקבל במערכת
חסידות
ימי עיון והשתלמויות
לא נס ליחם
מחקרים
מילה במילה
מכתבים למערכת
מלב אל לב
מסות
מעלין בקודש
סופרים
סיפורים
פיוט
צילום
שיח בן דורי
שירה
תולדות ישראל
תרגומים
לדף ראשי לתוכן הגיליון

שיעורי קריאה

חיים מזר

גיליון מס' 55 - כסליו תשע"ה * 12/14

שיעורי קריאה

שיעורי קריאה הם חובה יומית המוטלת על כולם.
לקרוא דף אחרי דף.
לקרוא בכותרות.
להיות מעודכן.
לא להחסיר שום ידיעה.
אין טעם ואין רצון לנוח.
לכל קריאה משמעות שונה
כל קריאה הודעה חדשה
כל קריאה הזמנה לפגישה
להיפגש בכל מקום
להיפגש עם כולם
להיפגש עם מי שצריך להיפגש
כל קריאה היא צו של כל שעה.
אבל איזו קריאה?
קריאה של אישה אוהבת?
קריאה של ילד בוכה?
קריאה של עיניים שוחקות?
קריאה של זעקה כואבת?
לקרוא בעיתון דף אחרי דף!!!
27.6.1982מגרות

בארונות שמסביב מגרות לרוב
לכל מגרה מפתח המותאם לה בלבד.
לפתוח אותן -
אחת אחת?
אחת כן אחת לא?
או שמא לפותחן את כולן בבת אחת?
מי יודע באיזו דרך לפתוח?
ומה נמצא?
האפשרויות שונות.
אפשרות ראשונה כלום
אפשרות שניה מגרות נוספות
אפשרות שלישית - את עצמנו.
אבל מה היא האפשרות הסבירה ביותר?
אולי נשאל את המפתחות?
אולי נשאל את המגרות?
יתכן גם שנמצא מראה קטנה באחת המגרות.
ואולי נשאל אותה?
אולי.
13.8.1982.