אתר דעת חברי המערכת צור קשר
אגדות חז"ל
אמנות
ביקורת סיפורים
ביקורת ספרים
ביקורת שירים
דבר המערכת
הוראת ספרות
הם עוד כאן
התקבל במערכת
חסידות
ימי עיון והשתלמויות
לא נס ליחם
מחקרים
מילה במילה
מכתבים למערכת
מלב אל לב
מסות
מעלין בקודש
סופרים
סיפורים
פיוט
צילום
שיח בן דורי
שירה
תולדות ישראל
תרגומים
לדף ראשי לתוכן הגיליון

המטפחת כסמל מטאפיזי בסיפור החסידי
וגילגוליה בסיפורי עגנון ואצ"ג

ד"ר דינה לוין

גיליון מס' 6 - תשס"ז * 2007

תוכן המאמר:

הבעש"ט והמטפחת
ר' אלימלך ור' שמואל
ר' אלימלך ואחיו ר' זושא מחזירים את הילדים בתשובה
מבנה הסיפור
התשובה בחסידות
הדמויות
ר' אלימלך ור' זוסיא
ההורים
הילדים
האפילוג
דרכי עיצוב
המטפחת / ש"י עגנון, אלו ואלו, עמ' רנד - רסז
בלבב ימים / ש"י עגנון, אלו ואלו, עמ' תפה - תקנ
עם המטפחת המשי ביד / אצ"ג
סיכום

כניסה למאמר