אתר דעת חברי המערכת צור קשר
ביקורת ספרים
דבר המערכת
דף מספר ישן
דרכי חינוך
הוראת תורה שבעל פה
הלוח העברי
חינוך בעידן טכנולוגי
חסידות
ימי עיון והשתלמויות
מחקרים
מחשבת ישראל
מכתבים למערכת
מלב אל לב
מן המקורות
משפט עברי
ספרות
ספרים חדשים
עבודות תלמידים
ענייני לשון
פיוט
פסיכולוגיה
פרשיות במקרא
שירים
תולדות ישראל
תורה שבעל פה
תמונות וצילומים
תנ"ך - לימודו והוראתו
תפוצות ישראל
תפילה
לדף ראשי לתוכן הגיליון

נוהל 11 להכנת קורסים ללמידה מרחוק – תקנות והשגות
הערות מחנכים לנהלי משרד החינוך להפעלת קורסים מקוונים

המערכת

גיליון מס' 7 - תמוז תשע"ג - 6/13

נוהל 11 להכנת קורסים ללמידה מרחוק – תקנות והשגות

על המאמר:

המאמר הוא הערות מחנכים לנהלי העבודה בקורסים מקוונים במסגרת השתלמויות מורים.

מורים המבקשים להגיב למאמר או להוסיף עליו, ישלחו את הערותיהם במייל, לפי הכתובת
limudim.daat@gmail.com
קישור לכתובת זו נמצא גם בעמוד השער של כתב העת לימודים, בצד שמאל.