תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה

צילום: ורד דומוביץ