תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה

משה מוחבא בתנור