תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה

משה על ברכי פרעה