תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה

משה ובני ישראל במדבר