תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה

מלחמת ישראל בעמלק