תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה

האדמה בולעת את קורח ועדתו