תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה

מלאכים קוברים את משה