תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה

בני ישראל מלים את בניהם בגבעת הערלות