תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה

אסתר ואשוורוש מתוך ארשיד נאמה