תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה

המן ועשרת בניו מתוך ארשיד נאמה