מי היו הפלשתים?

יצחק מייטליס

פרשת וירא

פורסם לראשונה באתר דעת,בפרשתנו אנו נפגשים לראשונה עם הפלשתים. שם זה מלווה אותנו בצורות שונות לאורך ההיסטוריה מאז ועד היום.

מי היו הפלשתים שחיו בימי האבות? מניין באו? האם היה להם קשר עם הפלשתים המוזכרים בספר שופטים ובספר שמואל?

נראה כי המחקר הארכאולוגי יכול לתרום מידע כלשהו בנושא. בצפון מערב הנגב התגלו ממצאים חריגים שמקורם אינו בארץ ישראל. באזור זה התגלו קברים ייחודיים שאין להם מקבילות בארץ, אך יש להם מקבילות ביוון, קפריסין ותורכיה. קברים נוספים שהתגלו בארץ התגלו גם בכרתים. קברים אלה מתוארכים לתקופת הברונזה התיכונה היא תקופת האבות.

בחפירות בתל הרור שבצפון מערב הנגב (אחת ההצעות לזיהוי עם גרר) נמצא שבר קנקן גדול שנוצר על פי המחקר בכרתים ועליו כתב מינואי, כתב האופייני לתרבות שהייתה בכרתים בתקופת הברונזה התיכונה. התרבות המינואית הייתה תרבות מפותחת מאוד ושרידיה נמצאו ברחבי האי כרתים. הדבר הבולט מתרבות זו הם ציורי הקיר היפים שנותרו עד היום בכרתים. ציור קיר בעל מאפיינים מינואים התגלה בארמון שנחשף ליד קיבוץ כברי שבגליל המערבי.

מסקנה זו תואמת את דברי הנביא צפניה: "הוי יושבי חבל הים גוי כרתים דבר ה' עליכם כנען ארץ פלשתים" (פרק ב, ה).

נראה אם כן שבצפון מערב הנגב התיישבו אנשים מכרתים. שם הקימו את ממלכתם שבראשה עמד מלך שכונה בתורה בשם אבימלך.

דרך אזור זה עברה דרך הים הבינלאומית. קטע מדרך זו המובילה ממצרים לכנען כונתה בתורה 'דרך ארץ פלשתים'.

האם יש קשר בין הפלשתים של ימי האבות לפלשתים של ימי שמשון ודוד? נראה כי אכן מדובר במקור משותף. הפלשתים הגיעו ככל הנראה מאזור יוון וכרתים, אלא שמדובר בשני גלים לפחות. הגל הקדום שישב בצפון מערב הנגב ומלכם אבימלך כרת ברית עם אברהם וחתם על הסכם שלום גם עם יצחק. גל נוסף הגיע מאוחר יותר ועליו קיימות עדויות בכתובות מצריות מימיו של רעמסס השלישי מלך מצרים שמלך בחצי הראשון של המאה ה 12 לפנה"ס. הוא התיישב בדרום מישור החוף, בין עזה לירקון, באזורים צפוניים יותר ביחס לפלשתים של תקופת האבות, ובראשו עמדו סרנים ולא מלכים, שהיו אויב רע ומר לבני ישראל.מפת ארץ פלשתיםציור מכתובתו של רעמסס השלשי: פלשתים על עגלה רתומה לשוורים. אולי על עגלה כזו העבירו הפלשתים את ארון ברית ה' מעקרון לבית שמש.

אפשר שהתורה בספר דברים התכוונה לגלי הגירה אלה באומרה: "והעוים היושבים בחצרים עד עזה כפתורים היצאים מכפתר השמידם וישבו תחתם" (פרק ב, כג).

לברית בין אברהם לאבימלך היו לדעת המדרש, המובא בפירוש הרשב"ם, תוצאות שליליות ארוכות טווח שכן היא נגדה את ברית בין הבתרים,שנכרתה בין הקב"ה לאברהם ובה נאמר "לזרעך נתתי את הארץ הזאת".

המדרש טוען שכל האסונות שאירעו לעם ישראל נבעו בשל אותה ברית. יתכן שעד היום אנו משלמים את מחיר אותה ברית בנוכחותם של אלה היושבים בארץ והנושאים את אותו שם: "פלשתינאים', שאמנם אין להם דבר עם הפלשתים הקדמונים אך הויכוח על "בארות המים" והמאבק הצבאי איתם, נמשך עד היום הזה.

בשורשי המאבק בין אבותינו לפלשתים נדון בפרשת תולדות.